Leeskringen & vocabulaireverwerving

Wij willen op de Noordwest Veluwe kijken of het mogelijk is om in het najaar een Franse leeskring te starten. Wij (= Stichting Senia, Vrolijk & Frans en de Bibliotheek Noordwest Veluwe) organiseren daartoe op maandag 2 juli om 19.00 uur een informatiebijeenkomstvoor mensen in de regio die belangstelling hebben voor een Franstalige leesgroep.

De informatiebijeenkomst vindt plaats in de bibliotheek in Ermelo, Burgemeester Langmanstraat 4. De toegang is gratis en vrijblijvend.

Meer informatie over de ‘andere talen’ leeskringen van Senia kun je hier vinden. (De leeskringen zitten door heel Nederland – voor Frans zijn er nog niet zo heel veel. Er zijn ook Engelse leeskringen en Duits is in oprichting).

Ik heb dit initiatief genomen omdat uit wetenschappelijk onderzoek keer op keer blijkt dat lezen de beste manier is om de woordenschat te vergroten. In mijn Franse lessen gebruik ik bij alle niveaus speciale TPRS-leesboekjes, die leuk zijn en ook heel vlot leesbaar en waarin de meest gebruikte woorden/zinsconstructies van het Frans voorkomen en waarover je veel met elkaar kunt praten – in het Frans uiteraard! Verder kunnen de cursisten ook andere ‘gewone’leesboekjes lenen, maar de ver-gevorderden zou ik nog iets extra’s willen bieden, waar we gewoon geen tijd voor hebben in die anderhalf uur les per week. Uiteraard is de eerdergenoemde leeskring op ‘iedereen’ in de regio gericht, maar voor mij is de achterliggende gedachte dat ik de gevorderde cursisten zou willen stimuleren om nog een tandje hoger in te zetten en in zo’n leeskring zelfstandig Franse boeken te lezen en te bespreken, waardoor ze hun Franse lees- en spreekvaardigheid oefenen en hun vocabulaire vergroten, ook in de maanden dat we geen les hebben. (Heel benieuwd wie er dus op af gaan komen!)

Maandag 2 juli om 19.00 uur een informatiebijeenkomst in de bibliotheek in Ermelo, Burgemeester Langmanstraat 4 – voor mensen in de regio die belangstelling hebben voor een Franstalige leesgroep die start in het najaar. Minimaal ERK-niveau B1 =zelfstandig taalgebruiker. Meer informatie over de ERK-niveaus en jezelf testen: hier.

Het tekeningetje rechtsboven komt van een leeskringblog