TPRS & mannen

We – Taalleermethoden.nl & TPRS Nederland – hebben 14 april en 16 juni 2012 TPR Storytelling netwerkochtenden georganiseerd. We waren met 40 tot 45 deelnemers (die daadwerkelijk  gekomen zijn). Een groot deel daarvan was ‘newby’ en kwam eens ‘een kijkje in de keuken nemen’.

Wat ik daarbij nou zo opvallend vond, was het aantal mannen. Of eigenlijk beter gezegd, het gebrek daaraan. In april was er 1 man aanwezig en dat was iemand die geen talendocent was, maar die ‘vanwege de logistiek’ meegekomen was en zich ergens afzijdig in de zaal heeft geposteerd. (Tot hij de rol van ‘aantrekkelijke man’ kreeg toebedeeld in de demo voor de beginners – maar dat is een ander verhaal – zoals we bij TPRS vaak zeggen als we een suggestie voor een verhaal wel leuk vinden, maar het op dat moment niet kunnen gebruiken in het actuele verhaal.) In juni waren er ik meen zo’n 3 à 4 mannen.

Welke conclusie moeten we hier nou uit trekken? Zijn er inderdaad bijna geen mannen meer werkzaam als talendocent? Zijn de vrouwen de trendsetters en de mannen de trendvolgers bij nieuwe (taal)onderwijsontwikkelingen? Willen de mannen niet in het weekend iets aan hun werk doen? (Toevallig waren beide keren op een zaterdagochtend). Of wat zou een of dé reden kunnen zijn?

Terwijl ik bij mijn lessen Frans aan beginners en de lage niveaus juist het tegenovergestelde tegenkom. Vorig jaar was de helft van de 14 beginners man! Terwijl Frans juist vaak wordt gezien als een ‘vrouwentaal’ ; en als ik kijk naar de hogere niveaus, dan waren er  bijvoorbeeld twee groepen met alleen maar vrouwen.

Omdat TPRS zo dynamisch en intereactief is en er veel gebeurt, spreekt het veel mannen aan, merk ik aan mijn cursisten.

Op de TPR Storytelling Netwerkbijeenkomsten zijn veel (school)talen vertegenwoordigd, maar ook bv. NT2  ; Duits heeft weliswaar nog heel lage aantallen. Laten we hopen dat de eerstvolgende netwerkbijeenkomst op vrijdag 12 oktober van 14-17 uur in Utrecht een bijzonder gemêleerd publiek aan zal trekken! Je kunt je nu al online inschrijven door hier te klikken. Deze bijeenkomst is bedoeld voor docenten die al werken met TPRS of die deze methode in hun lessen willen gaan uitproberen.

Copyright foto Le penseur d’Auguste Rodin :  A.K. Insecula