TPRS ≠ TPR

Er blijkt nog steeds verwarring te bestaan tussen TPRS en TPR. De afkortingen zijn op 1 letter na hetzelfde. Maarrrrrr…
TPR® = Total Physical Response = een taal al doende leren
TPRS® = Teaching Proficiency through Reading and Storytelling; TPR Storytelling = een taal doceren via verhalen en lezen

Blaine Ray

Alhoewel de bijna identieke afkortingen anders doen vermoeden, zijn het twee verschillende taaldoceermethoden. TPRS is wel voortgekomen uit TPR en door de Amerikaanse docent Spaans Blaine Ray ontwikkeld. Nadat Blaine Ray de voordelen maar ook de grenzen van TPR had leren kennen, heeft hij TPRS in de praktijk van het lesgeven in het voortgezet onderwijs ontwikkeld, zich o.a. baserend op ideeën van dr. Stephen Krashen.

Traditioneel gaat men eerst woordjes leren en daardoor teksten begrijpen, maar TPRS kantelt dit net de andere kant op. De taal komt via luisteren, begrijpen en spreken in het menselijk systeem en wordt daarin op die manier krachtig verankerd. Mede doordat de verhalen beeldend zijn, waardoor de taal op een dieper niveau binnenkomt dan wanneer je alleen met een vertaling zou werken.

Bij TPRS komen alle taalvaardigheden aan bod: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Via TPRS gaat men een andere taal verwerven vanuit verhalen. De taal wordt nét anders verworven dan we tot nu toe altijd gewend waren: via het “vragen” van verhalen – door luisteren en spreken – verwerft men de taal en daardoor leert men de woorden en de grammaticale structuren van die taal.

James Asher

TPR is ontwikkeld door James Asher en is in de jaren 1970 naar Nederland gekomen. Het is hier vooral door NT2 docenten gebruikt. Voordeel van klassieke TPR is, dat er niet met vertaling wordt gewerkt, waardoor mensen met allerlei taalachtergronden op deze manier samen Nederlands kunnen leren.

Ik ben in mijn lessen Frans aan beginners ook met TPR begonnen. Maar op een gegeven moment liep ik tegen dezelfde grenzen aan als Blaine Ray. Een taal is meer dan commando’s.  Ik ging verder zoeken en kwam bij TPRS uit. Ik had de term TPRS al wel eerder gezien, maar me daar verder niet in verdiept. Ik ging zoeken of er mensen in Nederland waren die iets met TPRS deden, maar vond niemand. Ondertussen had ik contact opgenomen met Blaine Ray en Ben Slavic en hun TPRS handboeken uit Amerika gekregen en gelezen; want ook die waren hier nergens te vinden.

Von Ray

In 2007 heb ik TPRS in Nederland geïntroduceerd door Von Ray uit te nodigen om tijdens de Landelijke Studiedag van Levende Talen in november van dat jaar  TPRS workshops te geven. Dat was voor het eerst dat ik iemand ‘life’ tprs zag doen. Ik had het mezelf uit de boeken geleerd en deed heel veel dingen niet – zoals het antwoord herhalen na een vraag en langzaam gaan en niet teveel aanbieden – omdat ik  dacht dat dat supersaai was. Totdat ik tijdens de NTPRS van 2008 drie ochtenden Russisch ging leren als beginner. Ahum… door die ervaring merkte ik dat deze dingen toch écht nodig zijn als je als beginner een taal gaat verwerven.