#TPRS – de mening van leerlingen over taalles met TPRS

Diana Noonan, coördinatrice Moderne Vreemde Talen (World Languages geheten in Amerika) van de Denver Public Schools interviewt de Frans 2 leerlingen van Ben Slavic op SchoolTube, voorjaar 2011: http://vimeo.com/48665148

Hier is een link naar sommige van de klassen die te maken hebben met dit interview; maar er zijn nog meer filmpjes met TPRS lessen van andere docenten:
http://www.schooltube.com/channel/dpsworldlanguages/

Ben Slavic is docent Frans en de auteur van TPRS in a year! en PQA in a wink!