#TPRS – Tell ‘em Story

Grandfather teach me most important lesson of all. Tell ‘em story.

Op Leerkracht PO, Voor, Door en Over Leerkrachten Primair Onderwijs staat op 25 november 2012 een bijdrage met een “afstreeplijstje” met punten die aangeven hoe je verhalen vertelt.

Wij TPRS-docenten zijn weliswaar verhalenvragers, maar tegelijkertijd ook verhalenscheppers, samen met onze klassen en groepen, samen met onze leerlingen, studenten en cursisten. Veel herkenbaarheid en ook inspiratie vind je dan ook in de lijst met 30 punten die Frank Jongbloed aanbiedt op 25 november op het Leerkracht PO blog 

De lijst wordt uitgebreid behandeld in  het Engelstalige artikel 30 Storytelling Tips For Educators: How To Capture Your Student’s Attention.

(De foto hieronder komt uit het hiervoor genoemde artikel).

Storytelling in classroom