#TPRS – We teach for mastery

Laurie Clarcq shows the 6th edition of Fluency through TPR Storytelling; she is mentioned in the book as the inventor of embedded readings

Laurie Clarcq laat de 6e editie zien van Fluency through TPR Storytelling ; zij wordt in het boek genoemd als de uitvindster van de embedded readings.
Foto door Kayla Rosini

In de 6e en nieuwste editie van het boek Fluency through TPR Storytelling van Blaine Ray en Contee Seely  staat op blazijde 31 : “In TPRS we teach for mastery”. Ik vertaal hierachter  een gedeelte van de tekst op bladzijde 31 en 32.

“Bij TPR Storytelling doceren we om een ander taal te doen beheersen. Voor veel taaldocenten die gewend zijn om met een tekst- en werkboek te werken is dit lastig te begrijpen. De meeste docenten die met een methode werken streven ernaar om al het lesmateriaal af te krijgen. Het is belangrijk om op een bepaalde pagina te zijn op een bepaalde datum. Het is belangrijk om bepaalde grammaticale onderwerpen, bepaalde vocabulaire en zelfs hoofdstukken “af te hebben”.

Wanneer we doceren met taalbeheersing als doel, streven we er niet naar om bepaalde onderwerpen “af te hebben”, maar streven we er eerder naar om beperkte vocabulaire en structuren* te oefenen tot onze leerlingen (cursisten/studenten) ze echt kennen, d.w.z. tot ze IN HUN LANGE TERMIJN GEHEUGEN ZITTEN en ze in staat zijn om ze adequaat en vloeiend te gebruiken. (…) We hebben gemerkt dat het beperken van de vocabulaire de meest efficiënte manier is om basale structuren te verwerven. (…) We kunnen zien dat een structuur verworven is wanneer een leerling deze met vertrouwen, zonder te aarzelen en accuraat sprekend kan gebruiken.

* In bovenstaande tekst wordt het woord “structuur” gebruikt ; daarmee wordt een vaste combinatie van woorden in een taal, een soort grammaticale chunk bedoeld. Vaak is dit een werkwoord met een voorzetstel, maar andere combinaties zijn ook mogelijk.
Nederlandse voorbeelden : Er was – wilde … hebben – is naar … gegaan.
Franse voorbeelden: Il y avait – voulait avoir … – est allé/e à …

Bovenstaande foto komt uit het artikel: High school teacher is nationally recognized. Er is een aparte site voor embedded readings “Embedded Reading” met daarop veel embedded reading verhaaltjes in diverse talen.

Ik heb eerder over embedded readings geschreven :
Justin’s Story – De Oorsprong Van Embedded Reading 
Raketlezen – Stapel-Op-Lezen (daar noem ik het nog raketlezen, stapel op lezen)