#TPRS – Lezen & discussiëren

Ben_Slavic_SchooltvOp 5 oktober 2012 heeft Kristin Duncan op haar blog TPRS Teacher een artikel vermeld van Ben Slavic over lezen & discussiëren.

TPRS bestaat uit 3 stappen:
Stap 1 = het geven van de betekenis

Stap 2 = het vragen van het verhaal

Stap 3 = lezen

Het meest uitgebreid behandeld de afgelopen jaren zijn stap 1 en 2. Stap 3 heeft vooral door bijvoorbeeld Mira Canion en Carol Gaab meer handen en voeten gekregen doordat ze “traditionele leesstrategieën en lees manieren gekoppeld hebben aan TPRS op een manier die ook “des TPRS” is.

Ben Slavic stelt op zijn (betaal)blog vijf lees-en-discussieer-etappes voor m.b.t. stap 3.

  • Etappe 1 – Laat de leerlingen 1 paragraaf in koor = allemaal tegelijk hardop vertalen. Wees heel strikt en eis dat je ieders stem hoort tijdens de gezamenlijke vertaling hardop.
  • Etappe 2 – Praat in de doeltaal over de specifieke inhoud van tekst die je net hebt gelezen. Vraag eenvoudige ja/nee vragen. Blijf erop staan dat je een krachtig koorantwoord van iedereen hoort.
  • Etappe 3 – Stel PQA vragen over de tekst die je net hebt gelezen door aan je leerlingen vragen te stellen over henzelf die te maken hebben met de inhoud van de tekst. Dus als Brandon in het verhaal aandacht krijgt van Marianne’s door in zijn vader’s blauwe T-Bird te rijden, dan vraag je aan één van de leerlingen of hij een T-Bird heeft. Om dit deel te laten slagen is het belangrijk dat de leerlingen weten “hoe ze het TPRS-spelletje spelen” door leuke antwoorden te verzinnen op jouw vragen.
  • Etappe 4 – Geef een dictee over een paragraaf. Lees elke zin één voor één hardop voor en laat de leerlingen de zinnen noteren. Als je klaar bent met de paragraaf, laat je ze de hun zinnen corrigeren door de paragraaf in het boek erbij te pakken en daarnaar te kijken.
  • Etappe 5 – Geef een snelle quiz. Je kunt ofwel een leerling de quiz laten schrijven terwijl jij de paragraaf aan het voorlezen bent of je kunt eenvoudige ja/nee vragen stellen.

Bron : Ben Slavic, Ben Slavic’s Professional Learning Community