#Storytelling – Wat verhalen doen met ons brein

In aansluiting op de vorige blogbijdrage: op de moretprslist werd toevallig op vrijdag ook een artikel geplaatst over het “echte” verhalen vertellen: What listening to a story does to our brains.

Het artikel begint ermee dat de Britse politicus en aristocraat John Montagu, the 4th Earl of Sandwich, veel van zijn vrije tijd gebruikte om te kaarten. Eén van de problemen daarbij was, dat hij er enorm van hield om een snack te eten, terwijl hij één hand vrij liet voor de kaarten.

Zodoende kwam hij op het idee om rundvlees te eten tussen plakken brood, wat hem ten slotte mogelijk zou maken  om tegelijkertijd te eten en te kaarten.

Zijn nieuw uitgevonden “sandwich”, de naam voor 2 boterhammen of stukken brood met vlees ertussen, werd één van de meest populaire maaltijd uitvindingen in de westerse wereld.

Wat hier interessant aan is, is het feit dat je waarschijnlijk door dit verhaal nooit meer zult vergeten wie  de sandwich heeft uitgevonden. Of tenminste, dat is veel minder waarschijnlijk, dan wanneer het ons gepresenteerd was in bullet points of in een andere puur op informatie gebaseerde vorm.

Lees het artikel hier verder: What listening to a story does to our brains

In het artikel lees je o.a. dat meerdere delen van het brein geactiveerd worden, door meerdere zintuigen aan te spreken, alleen al door woorden. Zo is bovenstaand plaatje nog een extra hulpmiddel bij het onthouden van het verhaal, doordat je het niet alleen in je brein gevisualiseerd krijgt, maar dat het ook nog eens letterlijk voor je ogen tot leven komt.

(De afbeelding is afkomstig uit het bovengenoemde artikel)

#TPRS – Tell ‘em Story

Grandfather teach me most important lesson of all. Tell ‘em story.

Op Leerkracht PO, Voor, Door en Over Leerkrachten Primair Onderwijs staat op 25 november 2012 een bijdrage met een “afstreeplijstje” met punten die aangeven hoe je verhalen vertelt.

Wij TPRS-docenten zijn weliswaar verhalenvragers, maar tegelijkertijd ook verhalenscheppers, samen met onze klassen en groepen, samen met onze leerlingen, studenten en cursisten. Veel herkenbaarheid en ook inspiratie vind je dan ook in de lijst met 30 punten die Frank Jongbloed aanbiedt op 25 november op het Leerkracht PO blog 

De lijst wordt uitgebreid behandeld in  het Engelstalige artikel 30 Storytelling Tips For Educators: How To Capture Your Student’s Attention.

(De foto hieronder komt uit het hiervoor genoemde artikel).

Storytelling in classroom

#NTPRS 2013 – 22/7 t/m 26/7 2013

Het is alweer mogelijk om je in te schrijven voor NTPRS 2013! Dit jaar in Dallas, van maandag 22 juli t/m vrijdag 26 juli. Op zondag 21 juli is er een pre-conference coaching dag (om te leren hoe je TPRS docenten kunt coachen).

Hier vind je meer informatie en kun je je online inschrijven.

Via het Europees Platform bestaat er een mogelijkheid om een tegemoetkoming in de kosten te krijgen.

NTPRS_2013