TPRS in een jaar – techniek 7 – Oogcontact maken – de lespraktijk

TPRS in een jaar – techniek 7 – Oogcontact maken

I_m_watching_you

We zijn nog steeds bezig met de TPRS Stap 1 technieken: betekenis geven en persoonlijk maken.

De opstelling van de klas vind ik belangrijk en vaak probeer ik op school als het kan om de stoelen in een cirkel te zetten, als het aantal leerlingen niet te groot is. Dan kun je ook gemakkelijker oogcontact maken. Op de hotelschool zet ik bij kleine klassen de tafels in een hoefijzer. zodat de studenten elkaar aan kunnen kijken. Ze mopperen wel als ik ze vraag om de tafels te verplaatsen (het zijn twee-persoonstafels, maar mét twee wieltjes!).

In het Palet, het gebouw van Vuvera, Volksuniversiteit Veluwerand, zitten we nu met de beginners en de A1’ers in een groot handenarbeid lokaal, met grote verfbespatte tafels. Ik vind het moeilijk om daar met iedereen steeds oogcontact te maken, want men zit behoorlijk ver uit elkaar. Toen we in een kleiner lokaal zaten vorig jaar, zetten we altijd de tafels aan de kant en de stoelen in een cirkel in het midden. Ik merk dat ik dat nu mis; ook vorm je op die manier meer een groep en ik kan iedereen beter zien en iedereen kan elkaar beter zien. Maar ik heb dit jaar geen zin in gesjouw, teveel gedoe. We gaan op termijn met Vuvera wellicht naar het Kulturhus, met bieb en andere culturele instellingen in één gebouw bij het gemeentehuis Ermelo. Hopelijk hebben we dan fijnere ruimtes, met beter oogcontact!

De afbeelding is afkomstig van de de site: http://img.photobucket.com/albums/v350/zenlike/watching.jpg

TPRS les Russisch op Youtube door Michele Whaley

Bekijk hieronder een les TPRS Russisch door de docente Russisch Michele Whaley uit Alaska. De les duurt iets meer dan een uur. Michele Whaley heeft een blog: TPRS/CI rubber meets the road waar ze heel regelmatig op schrijft. Michele heeft samen met Laurie Clarcq de embedded readings ontwikkeld. (Bijdragen op dit blog over hen en over embedded readings vind je in het archief bij december 2011 en oktober en december 2012)

Hieronder kun je de verkorte versie van de les bekijken – in bijna 10 minuten.

“Examens worden gemaakt om te meten, niet om te mesten” – Gerard Westhoff

gerard-westhoffAansluitend op de bijdrage van gisteren over het blog van Gerard Westhoff, Notities over onderwijs : er stond daar ook een artikel over het belang van lezen:  Leestraining voor een beter examenresultaat, dat hij heeft geschreven omdat hij eind januari met dit thema de opening heeft verzorgd van de Good Practice Day van het ICLON van de Universteit van Leiden.

Hieronder vermeld ik letterlijk een aantal delen uit zijn blogbijdrage Leestraining voor een beter examenresultaat .

Examens worden gemaakt om te meten, niet om te mesten. 

De drie pijlers onder een goed mestprogramma zijn: 

  • Kennis (woordjes, structuren en kennis van de wereld)
  • Strategische vaardigheden
  • Testwiseness

Het meeste effect heeft veel, heel veel lezen (kilometers maken). Daarmee vergroot en consolideer je de nodige kennis op alle drie de genoemde gebieden. Alleen daarom al zijn oude examenteksten zulk slecht oefenmateriaal. Die zijn om toetstechnische redenen veel te moeilijk om tempo te kunnen maken. Daardoor verwerk je maar weinig tekst. Met relatief makkelijke teksten lukt dat veel beter. Het werken met teksten die je een beetje vlot kunt lezen is ook veel motiverender. Dus houd je het langer vol.

Heel belangrijk is de opbouw van een flinke woordenschat (vuistregel: ca 1000 woorden per jaar). Aan de kennis van die woorden heb je (veel) meer als je er telkens een pregnante context bij leert.

Gegeven de beschikbare tijd zullen er bijna altijd leemten in de benodigde kennis van de leerlingen zitten. Voor een desondanks optimaal resultaat, kun je proberen dat te compenseren door heel slim te lezen: leesstrategieën inzetten. Met name slim gebruik van structuurwoorden en van kennis van de wereld kunnen daarbij zeer veel opleveren.

Van het oefenen met oude examens boeken leerlingen in het beste geval winst op het gebied van testwiseness. Ook dat helpt. Je moet je er niet toe beperken, maar het kan absoluut geen kwaad (in tegendeel) om ook dat af en toe te doen.

Samengevat: de kern blijft om meten en mesten goed uit elkaar te houden en voor elk een afzonderlijke training te organiseren. Voor groei in leesvaardigheid levert mesten het meeste op. Besteed daar dus de meeste tijd aan. Concreet:

  • Heel veel niet te moeilijke teksten lezen,
  • veel woorden leren,
  • het nieuws volgen en
  • oefenen met structureren en het gebruik van leesstrategieën.

Aan specifieke examentraining hoef je veel minder te doen. Met één, hooguit twee keer per semester en misschien wat intensiever in de laatste maand voor het examen, kom je een heel eind.

Tot zover een letterlijk citaat van het blog van professor-emeritus Gerard Westthoff. Uitvoeriger en met praktijkvoorbeelden schreef hij hier al over in Levende Talen Magazine, 2012, nr 4.

De foto is afkomstig van de website van emeritus professor Gerard Westhoff: Leren en onderwijzen