TPRS in een jaar – voorafje voor techniek 11 – Reacties

TPRS Stap 1 – technieken : betekenis geven en persoonlijk maken: voorafje voor techniek 1 –  Reacties

orchestra_533aBen noemt dit een techniek op meesterniveau.

Volgens Ben is het een belangrijke techniek, omdat deze techniek vraagt om eerlijke reacties van de leerlingen/studenten/cursisten en omdat deze techniek zorgt voor betrokkenheid van de leerlingen en omdat deze techniek ervoor zorgt dat jij langzamer gaat.

Ben zegt dat “Silence is not golden in the TPRS classroom”. Als er stilte volgt op een vraag van jou dan weet je het volgende:

  • je gaat te snel
  • de leerlingen begrijpen het niet
  • de leerlingen hebben niet genoeg tijd om leuke, gevatte antwoorden te verzinnen
  • je checkt de barometerleerling niet

Merendeels zijn ja- en nee-antwoorden al voldoende (bij beginners) : dat moeten ze minstens in de doeltaal zeggen. Om de klas levendiger te maken, kun je wel om melodrama vragen, zelfs in de ja- en nee-antwoorden!

Ben geeft een lijst met ideeën van Blaine Ray om reacties van de leerlingen uit te lokken:

  • geef een zin en de leerlingen beantwoorden met interesse (bv. met Ooooh!)
  • stel een vraag waarop iedereen het antwoord weet – je krijgt een koor-antwoord
  • stel een vraag waarop nog geen antwoord bekend is. De leerlingen gissen en de docent kiest het meest creatieve antwoord of zegt nee. De docent geeft dan het antwoord uit de klas, hun eigen antwoord op de vraag en de leerlingen reageren daarop
  • geef een zin die vraagt om een nee-antwoord en de leerlingen reageren met : Oh nee! Oh nee! (in de doeltaal). (Techniek 33). Bij de niveaus A1 en hoger reageren de leerlingen met uitroepen als ¡Qué bueno!, Ça c’est bon!,  ¡Fantástico!, Formidable!, ¡Qué horrible!, C’est affreux! etc.
  • als de zin uitgebeeld kan worden door een acteur dan stop je met vragen stellen en laat je de acteurs het uitspelen. De acteurs en niet alleen de leerlingen in de klas reageren ook op gebeurtenissen in het verhaal.

Ben geeft aan dat wanneer je steeds emotionele en intuïtieve reacties krijgt van de klas en van de acteurs (techniek 21) dat je dan weet dat je TPRS aan het doen bent zoals het bedoeld is.

Vragen om emotionele reacties zorgt er ook voor dat je langzamer gaat. Ga pas door met het verhaal als je een stevig “Ooh!” van de klas hebt gehoord na elk nieuw feit. Ben maakt hier ook een gebaar bij ; hij kijkt naar beneden en doet zijn armen naar voren en leunt naar achteren en neemt daarmee zijn armen wat mee omhoog  en geeft als een soort dirigent aan welke reactie verwacht wordt.

De afbeelding is afkomstig van de site: http://well.blogs.nytimes.com/2007/11/09/a-little-more-sweat-maestro/