TPRS in een jaar – techniek 11 – Reacties – de lespraktijk

TPRS Stap 1 – technieken : betekenis geven en persoonlijk maken: techniek 11 – Reacties – de lespraktijk

 emotiesWe zijn inmiddels bij de elfde van de 15 TPRS technieken beland die te maken hebben met het geven van de betekenis en met het persoonlijk maken van de les. Techniek elf heeft te maken met de reacties van de leerlingen. Je hebt enerzijds de spontane reacties van de leerlingen, die je als docent kunt “lezen” en anderzijds kun je die reacties ook sturen, om de verhalen te verlevendigen door de leerlingen en de acteurs om emotionele reacties te vragen.

Ik was de laatste tijd enorm druk en dat heeft altijd invloed op mijn creativiteit of beter gezegd, op het ontbreken daaraan. Techniek 11 is een mooie techniek om o.a. in dit soort situaties te gaan gebruiken, omdat een les, zelfs met TPRS, anders soms een beetje saai kan worden. De emoties brengen leven in de brouwerij!

Ik vind deze techniek ook een mooie aanleiding om weer eens wat meer met acteurs te werken.

Alvorens over te gaan tot een bespreking van deze categorieën: vorige week hebben we alweer de laatste les gehad met de beginners en met een B1 groep; deze week de andere B1 groep en de A2 groep. De laatste les doen we meestal een spel. Met de beginners hebben we ganzenbord gedaan; bij elk cijfer hoorde een vraag (in de doeltaal) die ofwel uitgebeeld moest worden met TPR of die ‘gewoon’ beantwoord moest worden. Bij de Action had ik een paar mega-dobbelstenen gevonden en daarmee gooiden we en werden de cijfers nog eens goed herhaald. Hier kun je een oud ganzenbord downloaden en in Rambouillet zit een ganzenbordmuseum, met ganzenborden uit de hele wereld. Het ganzenbord is trouwens niet zomaar een spelletje, maar er wordt ook wel een esoterische betekenis aan toegekend. Verder staat het voor de levensweg en het lot wordt bepaald door de dobbelstenen. We hebben cider gedronken uit Normandië (2% alcohol)

Bij de B1 en A2 doen we altijd een competitie tussen twee of meer groepen, die zichzelf ook een geuzennaam geven. Iedereen heeft 3 vragen gemaakt bij verschillende categorieën : het boekje van Blaine Ray dat we gelezen hebben, bij de liedjes, bij wat we geproefd hebben, bij de actualiteit en een vrije categorie. De vraag in 1x goed = 2 points, opzoeken = 1 point . Altijd weer een vrolijk gebeuren! We hebben een tarte au citron erbij gegeten. Hmmmmmmmmmmmm! 20_Tarte_au_citron – niet zo’n moeilijk recept : alleen goed opletten met het toevoegen van de geklopte eieren; van het vuur af doen! Bon appétit!

0319_St_Joseph_oiseau_chateauIn Ermelo hebben we nu nog drie lessen te gaan met de A1 groep. We hebben 21 lessen gehad en de 21ste les zijn we alle structuren die  we met TPRS gedaan hebben nog eens gaan herhalen. Ik had eigenlijk nog 3 lessen met nieuwe structuren gepland, maar ik merk dat het goed is om eerst nog maar eens een pas op de plaats te maken. Beter weinig maar goed, dan veel en oppervlakkig. Alhoewel ik het wel een spanningsveld vindt: zeker volwassenen willen graag veel kunnen zeggen = output, maar alvorens je dat kunt moet je eerst heel veel input hebb en gehad, omdat ons brein op die manier in elkaar zit. TPRS is een begrijpelijke input methode en we zijn dus vooral bezig met het geven van input, die 100% begrijpelijk dient te zijn. Om eens te kijken wat ze al aan output kunnen geven, hebben we de vorige les een output activiteit gehad en dat vonden ze behoorlijk moeilijk. De cursisten hadden twee A-viertjes gekregen, met daarop alle  structuren van de afgelopen 20 lessen. In groepjes van drie hebben ze toen per groepje structuren uit 6 à 7 lessen gebruikt om een eigen verhaaltje te maken. We hadden eerst gezamenlijk een begin gemaakt : Dominique (lang, dik, rood haar en groene ogen) en François (klein, mager, kaal met zwarte bril en blonde baard en grote rode neus) waren in een kasteel. (We hadden het over kastelen aan de Loire gehad i.v.m. het weerspreukje “op de dag van de Heilige Jozef bouwen alle vogels een kasteel”, met een plaatje erbij van het grootste Loire-kasteel). Ieder groepje ging voortborduren op het gezamenlijke begin, met omschrijvingen en dialogen en emoties. Het overleggen bleek bij alle groepjes voornamelijk in het Nederlands te gaan… Toen ze bijna klaar waren zei ik dat ze het ook uit zouden gaan spelen. Er waren twee spelers en een verteller. Altijd weer leuk om te zien hoe verschillend mensen dingen aan kunnen pakken! Eén groepje had een fles wijn nodig en ze hadden dat op een papiertje getekend. Een ander groepje had met heel veel dialogen gewerkt en hadden er een hoorspel van gemaakt en een ander groepje had een kasteelheer geïntroduceerd die met zijn gast de wijnkelder van het kasteel inging.

Voor mij heel nuttig om te zien aan welke structuren we nog eens goed moeten werken. Dat gaan we de komende lessen doen. Dan ga ik pas echt iets met techniek 11 – reacties – doen. Omdat we nu een output activiteit hadden en geen verhaal gevraagd hebben, zat dat er niet in. Ik merk aan de activiteit van deze keer, dat het echt zinvoller is om vooral met input bezig te zijn. Qua output vind ik het dan handiger om te werken met bijvoorbeeld 5′ snelschrijven of het verhaal navertellen aan het einde van de les. Dit komt er toch vaak niet van, maar voor het bestendigen moet ik dit meer inbouwen en dit doen alvorens we gaan lezen. Uit onderzoek is ook gebleken dat het belangrijk is om aan het einde van de les terug te komen op dat wat je gedaan hebt, om een evaluerende lesafsluiting te hebben. Doe ik te weinig; aandachtspunt! Volgende week meer hierover.

Aan het einde van de les hebben we een liedje beluisterd van Helmut Fritz, waarmee hij een grote hit had in 2009 over een verveelde miljonair : Ca_menerve_Helmut_Fritz_met_vertalingNL. Daarin zit hij op een gegeven moment gekleed in bad macarons van Ladurée te eten, die hij achteloos in het water smijt (die dingen zijn knetterduur en hij zegt er ook nog bij dat het hem ergert dat men daarvoor in de rij gaat staan, maar goed, het schijnt dat ze lekker zijn). Wij hebben ook macarons geproefd, weliswaar niet van Ladurée. Met  een PowerPoint erbij hebben we over de macarons van Pierre Hermé en Ladurée gesproken. Gisteren namelijk, woensdag 20 maart, was “Le jour du macaron“; dit is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Elk jaar gaat van alle verkochte macarons op 20 maart een bedrag naar een ander goed doel.

Op de Hotelschool zijn we nu vooral naar de examens en klassieke toetsen toe aan het werken en staat de TPRS in de koelkast. Dit jaar is een overgangsjaar, waarin TPRS nog een kleiner onderdeel uitmaakt in het lesprogramma. De komende periode hoop ik voor de komende jaren een TPRS-curriculum op te gaan zetten, in samenspraak met de collega’s van Duits.

De bovenste afbeelding is afkomstig van het blog: http://www.psyblog.nl/2012/01/27/emoties/

De afbeelding van het Château de Chambord is afkomstig van: http://www.fanpop.com/clubs/castles/images/697047/title/chateau-de-chambord-photo