TPRS in een jaar – voorafje voor techniek 12 – Recycling – samenvatten

TPRS in een jaar – voorafje voor techniek 12 – Recycling – Samenvatten

RecyclingTechniek 12 van de 15 TPRS Stap 1 technieken – i.v.m. betekenis geven en persoonlijk maken.

Techniek 12 heeft te maken met het samenvatten van wat er tot dan toe in een verhaal gebeurd is. Het is als een mini-terugvertelling tijdens het verhaal. Het hoeft niet langer dan een minuut te duren, maar het geeft de leerlingen de kans om meerdere zinnen achter elkaar te begrijpen. Het is ook leuk voor de docent om te zien hoe ver de leerlingen al gevorderd zijn.

Ben zegt dat je als je hard aan het werk bent om samen met je klas een verhaal te maken, je als docent nog wel eens wilt vergeten om deze techniek toe te passen. Echter, op het moment dat het ingewikkeld wordt of het een beetje bizar wordt, is dat het perfecte moment om het verhaal tot zover even samen te vatten. Samenvatten speelt een belangrijke rol, omdat iedereen even pas op de plaats kan maken en met nieuwe ogen naar het verhaal kan kijken en misschien komt er wel een nieuwe richting voor het verhaal uit, die gemist zou zijn, als er niet even teruggekeken was.

Ben raadt aan om de 5 à 10 minuten samen te vatten en het kort te doen = minder dan een minuut. Hij vindt het altijd verrassend dat een verhaal dat misschien in wel 40 minuten opgebouwd is in minder dan een minuut terugverteld kan worden. Docent en leerlingen worden hiermee eraan herinnerd hoeveel ze tijdens het cirkelen voor elkaar hebben gekregen.

De afbeelding is afkomstig van de site: http://www.timp-electronics.com/recyclen/