TPRS in een jaar – voorafje voor techniek 13 – 80% regel + techniek 14 – perken

TPRS in een jaar – voorafje voor techniek 13 – 80% regel + techniek 14 – binnen de perken blijven

TPRS heeft 3 stappen

  1. Stap 1= betekenis geven, met 15 technieken volgens Ben Slavic’s TPRS in a Year!
  2. Stap 2 = het verhaal vragen, met 10 technieken
  3. Stap 3 = lezen (wordt niet behandeld in TPRS in a Year!)

125900-004-63C3D81BWe gaan nu techniek 13 en 14 samen behandelen, omdat die samen een halve bladzijde beslaan in Ben’s boek.

Techniek 13 is de 80% regel: als 80% van je leerlingen 80% of hoger scoort op onaangekondigde toetsen of testen, dan kan je volgende les doorgaan zoals gepland. Als niet aan deze 80% regel wordt voldaan, dan dien je de structuren de volgende les in een nieuw verhaal opnieuw te gebruiken.

Techniek 14 heeft te maken met “binnen de perken blijven” – in het Engels “staying in bounds” genoemd. Zodra je een woord gebruikt dat de leerlingen niet kennen, begin je ze te verliezen. “Binnen de perken blijven” betekent volgens Ben:

  1. woorden gebruiken die de leerlingen kennen 
  2. nieuwe woorden op het bord schrijven met de vertaling erbij = zorgen dat de leerlingen de betekenis kennen
  3. het meeste van je begrijpelijke input voor die les alleen bouwen rond de doelstructuren voor die les

De afbeelding is afkomstig van de website: http://anw.inl.nl/article/parterre