TPRS in een jaar – techniek 13 – 80% regel + techniek 14 – perken – de lespraktijk

#TPRS in een jaar – techniek 13 – 80% regel + techniek 14 – binnen de perken blijven – de lespraktijk

We zijn nu bijna aan de laatste TPRS stap 1 techniek toe. Deze keer 2 technieken tegelijk, omdat ze samen een halve bladzijde beslaan in Ben’s  boek. Met de 80% regel bedoelt Ben dat als 80% van je leerlingen 80% of hoger scoort op onaangekondigde toetsen, je door kunt gaan met nieuwe structuren en dat je anders de eerdere structuren nog dient te herhalen.

80_20_balansOver de 80% regel – techniek 13
Op de Hotelschool hoef ik in een heel schooljaar maar 5 toetsen te geven per klas:  voor elke ERK-vaardigheid 1 toets. We hebben korte lessen, van drie kwartier en je effectieve lestijd is dus eigenlijk maar zo’n 35 minuten. Overigens is deze tijd voor de spanningsboog van de studenten prima! Dan hebben we ook nog per leerjaar een half jaar stage of praktijk. Dat betekent dat je de studenten in de theorie periode 3 lessen per week hebt en dat 10 weken lang = 60 lessen in twee periodes. Waar je dan ook nog de tijd voor de toetsen vanaf moet trekken en een les voor toetsinhalers, zodat je zo’n  50 à 53 lessen overhoudt, waarvan dan soms ook nog lessen afvallen door bijvoorbeeld Paasmaandag of Hemelvaartsdag… Voor lezen, luisteren en schrijven gaat er voor de toetsen 1 les af en voor spreken en gesprekken zijn dat 1 tot 3 lessen, afhankelijk van de grootte van de klas. Verder zijn er in de leerjaren 1 en 2 twee periodes van 10 weken waarin je de studenten 1 les per week hebt (dus nog 10 tot 20 lessen erbij) en in de derde klas heb je ze 1 periode met 3 lessen en 2 periodes met 1 les en in de vierde klas heb je ze maar twee periodes met elk drie lessen en de andere twee periodes zijn ze op externe stage in Nederland of in het buitenland. We hebben dus eigenlijk maar heel weinig lestijd… We worden vanaf volgend jaar geacht de studenten in die korte tijd van ERK niveau A2 naar B1 te brengen, wat feitelijk niet kan gezien de weinige uren die we ervoor hebben en gezien het aantal uren dat ervoor staat om van A2 naar B1 te gaan… Gelukkig leer je met TPRS in de doeltaal denken, en dat maakt al wel een groot verschil, in vergelijking met de ‘reguliere’ werkwijzen, waarbij toch vooral de mensen met aanleg iets kunnen.

We toetsen op de Hotelschool met onze 5 toetsen per schooljaar heel weinig (Gelukkig! Dat scheelt ook maken van toetsen en nakijken en invoeren van cijfers!). Wat ik wel doe is de korte snelschrijftoetsen van 5 minuten, onbeoordeeld. Die zijn vooral voor mij heel leerzaam, omdat – zoals Ben ook al aangaf – je daaraan kunt zien welke structuren nog aandacht verdienen. Voor de studenten zijn ze stimulerend, omdat ze elke keer zien dat ze meer kunnen schrijven, meer woorden hebben; na de vijf minuten tellen ze het aantal woorden en vermelden het aantal erbij. Ik wil dit volgend jaar met de cursisten ook meer gaan doen, steeds na het verhaal en voordat we het liedje en het lezen gaan doen. Wat in het onderwijs veel vergeten schijnt te worden, is de evaluatie aan het einde van de les. Als we dan tussen het verhaal door steeds kort samenvatten (de techniek van vorige week) en dan aan het einde van het verhaal kort het verhaaltje opschrijven, dan komen we aan deze evaluatie tegemoet en ik kan tegelijkertijd zien wat meer aandacht verdient. Dus ik toets wel, maar onbeoordeeld, zonder cijfers.

Over binnen-de-perken blijven – techniek 14
Eenvoud nicole2Zoals hier al vaker opgemerkt: bij TPRS is het belangrijk dat de doeltaal 100% begrijpelijk is. Dat houdt in dat je als docent ervoor moet zorgen dat je alleen dat aanbiedt wat de leerlingen kunnen snappen en volgen. Techniek 14 is de daarbij behorende techniek. Het “binnen de perken blijven” is een techniek, die een soort tweede natuur van me is geworden en ik zie dat “reguliere” methodes en docenten hier niet zoveel rekening mee houden. Er wordt té veel vocabulaire aangeboden in té korte tijd en met té weinig herhaling. Vaak voelt men niet aan hoe belangrijk deze techniek is. Wat wil helpen bij het als docent voelen hoe belangrijk deze techniek is, is dat je (docent zijnde) als leerling een TPRS-les in Berber, Chinees, Russisch etc. meemaakt, om te voelen wat er met je gebeurt en hoe het is als je een taal totaal niet kent, maar ook wat bij het verwerven van die taal het effect is van TPRS.  Ook veel native speakers beseffen niet dat je moet blijven bij het voor de leerling bekende. Zelfs cognaten worden door de taalleerders niet altijd herkend! Gebruik daarom bijvoorbeeld namen en merknamen. Zeg dus bijvoorbeeld “Rolex” in plaats van “horloge” ; bovendien spreken dure of juist heel goedkope merknamen ook meer tot de verbeelding en je kunt er meer fantasie op loslaten en humor mee in de les brengen.

Houd je bij het bekende, houd het eenvoudig, maar verwar eenvoud niet met simplisme! Als je wilt dat je leerlingen in de doeltaal gaan denken en je minimaal 90% van je lestijd in de doeltaal bezig wilt zijn, zorg dan dat men je continu kan blijven volgen, ook de barometer leerlingen! Beperk jezelf. Binnen deze beperkingen ligt toch nog een oneindige grenzeloosheid door onze fantasie! Later ga je hiervan de vruchten plukken, doordat de leerlingen in de doeltaal zijn gaan denken en dat is een niet te onderschatten voordeel.

De 80/20 afbeelding is afkomstig van de site : http://salesissexy.nl/grip-op-klanten-met-8020-regel/#.UVlDxRepofg
De afbeelding met de spreuk van Lao Tse is afkomstig van : http://home.hccnet.nl/fam.keijzers/Gezegden/Wijsheden%2014%20LaoTse.html