TPRS – Stap 2 – voorafje voor techniek 19 – Woorden en acties synchroniseren

TPRS – Stap 2 – voorafje voor techniek 19 – Woorden en acties synchroniseren

synchroon_zwemmenEn vandaag bespreken we van de TPRS  Stap 2 technieken techniek 19, het synchroniseren van woorden en handelingen.

Ben geeft aan dat als je met acteurs werkt,je erop dient te letten dat je de acteurs precies gelijktijdig met jouw woorden hun acties laat verrichten. Ze mogen niet vóór jouw woorden tot handeling overgaan. Jij als docent bent de regisseur en dient ervoor te zorgen dat het proces verloopt zoals jij wilt.

En haast je hierbij niet! Ben haalt hier Blaine bij aan: het punt is niet dat je het verhaal afkrijgt, maar het punt is dat je langzaam gaat in het belang van begrijpelijke input. Wanneer we de synchronisatie techniek uitvoeren en de handelingen en de woorden tegelijkertijd plaats laten vinden, wanneer we ze samen laten vallen, dan zorgt deze nauwkeurige slow motion ervoor dat het verhaal duidelijk is voor iedereen in het lokaal.

Ben’s reflectievraag: Synchroniseer je de handelingen met de woorden?

De afbeelding is afkomstig van de webpagina ‘Synchroon zwemmen: elegant lenig en fotogeniek’: http://www.ad.nl/ad/nl/5624/sportwereld/photoalbum/detail/3073905/321752/0/Synchroon-zwemmen-elegant-lenig-en-fotogeniek.dhtml