TPRS – Stap 2 – voorafje voor techniek 21 – Dialoog

TPRS – Stap 2 – voorafje voor techniek 21 – Dialoog

gezicht_boom_dubbel_in_dialoogTPRS heeft men onderverdeeld in 3 stappen:

  1. stap 1 is die van ‘betekenis geven’
  2. stap 2 is de stap van ‘het verhaal vragen’
  3. stap 3 is de stap van ‘het lezen’.

Stap 2 heeft volgens Ben Slavic 10 technieken en we zijn nu bij de zesde van de stap 2 technieken, techniek 21 – Dialoog. Ben adviseert om dialogen in je verhalen te maken. Door tijdelijk de focus te verplaatsen van het verhaal naar het spreken van de leerling-acteurs, schep je ruimtes waarin de acteurs met elkaar kunnen spreken. De sleutel is het simpel houden van de taal : een korte dialoog om het verhaal niet te verstoren, in eenvoudige woorden & korte zinnen.

Het ‘hoe’ is hierbij een aandachtspunt: je kunt geweldige herhaling en humor in het verhaal injecteren, door de acteurs ‘intens’ te laten spreken, waardoor er volgens Ben een humorbrug naar de leerlingen van de klas wordt geslagen.

De reactie van de andere acteur is ook belangrijk: kies emoties als woede, lachen, angst en laat de acteur krachtig en melodramatisch reageren. Om dit succesvol te doen, moet je het verhaal even parkeren. Langzaam gaan en ‘in het nu’ blijven (techniek 22) vergemakkelijken dit.

Andere voordelen zijn :

  1. de acteurs veel herhalingen laten maken in de 1e persoon, waardoor de eerste persoon in ieder geval flink aan bod komt, omdat in de verhalen vooral met de derde persoon gewerkt wordt
  2. aanpassing van het grammaticale gezichtspunt waardoor bv. de zin “Hij dacht dat zijn moeder zijn geld zou pakken” verandert in : “Ik dacht dat mijn moeder mijn geld zou pakken”
  3. hoog dramagehalte zorgt dat de zin van de acteur het verhaal even overneemt, waar de docent weer een scene uit kan laten groeien i.p.v. dat uit het verhaal te laten gebeuren. Zulke kleine scenes zijn vaak begrijpelijker omdat ze minder vocabulaire hebben en langzamer gaan door de focus op de emotionele expressie.

Ben geeft aan het einde een voorbeeld van Jody Noble, die aan de acteurs vraagt – als de klas met een detail komt dat nogal saai is of niet ter zake doet -“Is dat echt waar?! Heb je echt …?! Echt waar?!” De acteurs antwoorden natuurlijk dat het niet waar is, vooral omdat Judy hard met haar hoofd ‘nee’ staat te schudden. Ze blijft dan vissen bij de klas en blijft de acteur steeds vragen om het te bevestigen. Het is prachtig om te lezen hoe Jody het spelletje speelt met haar klas en hoe iedereen daarvan geniet. (En wat een hoop herhaling geeft ze op die manier! En is dat saai zo?! AL)

De afbeelding is afkomstig van de website: http://www.in-dialoog.com/over-ons/in-dialoog/in-dialoog….-algemeen/in-dialoog….-algemeen.html