TPRS – Stap 2 – voorafje voor techniek 24 – Je eigen verhaalscripts creëren

TPRS – Stap 2 – voorafje voor techniek 24 – Je eigen verhaalscripts creëren

dribbble_story1_1xBen zegt dat er goed TPRS materiaal is, dat er goede TPRS verhalen zijn te vinden. Als je echter je eigen verhaalscripts wilt schrijven, omdat je bijvoorbeeld culturele of grammaticale aspecten aan bod wilt laten komen, die relevant zijn voor je eigen curriculum, dan heeft hij de volgende tips:

1. Verhalen moeten eenvoudig zijn en gemakkelijk te volgen
2. Gebruik alleen eerder gedoceerde woorden
3. Elk verhaal moet zich simpel ontwikkelen – elke regel dient op een natuurlijke wijze te volgen op de voorgaande en dient zo repetitief van aard te zijn als mogelijk is
4. Om voor duidelijkheid te zorgen, kun je het verhaal schrijven met de 3 voorgestelde locaties (zie techniek 17, Drie locaties ; deze herinneren de docent eraan om het verhaal naar die drie locaties te laten gaan
5. Een verhaalscript dient te zorgen voor een hoger fysiek energieniveau bij de klas en de docent en geen algemeen gevoel van vermoeidheid teweeg te brengen

Ben’s reflectievraag: “Als je verhaalscripts schrijft, houd je het dan eenvoudig?”

De afbeelding is afkomstig van: http://dribbble.com/shots/1081623-Story