2

TPRS & movie Talk – Paperman & embedded reading french

In de les heb ik ‘Paperman’ gebruikt voor Movie Talk. Onder het filmpje vertel ik er meer over. ‘Paperman’ is een animatiefilmpje van de Disney studio’s en heeft in 2013 de Oscar gewonnen voor beste korte animatiefilm.

Helaas is de versie hieronder de enige lange versie op Youtube en daar heeft iemand iets voor en in geknutseld… (maar daardoor is hij waarschijnlijk nog niet van Youtube afgehaald of ingekort).  

Je kunt het filmpje als origineel bekijken op vimeo.

Op 11 april 2013 heb ik al eerder geschreven over Movie Talk  en het werken met filmpjes in de taalles. Tijdens de NTPRS heb ik de Movie Talk workshop van Betsy Paskvan en Michele Whaley bezocht. Movie Talk is ontwikkeld door Ashley Hastings met studenten Engels als vreemde taal en het schijnt 5x sneller te werken dan traditionele methodes.

Movie Talk is een film verhalend uitleggen door :

  • het benoemen van voorwerpen
  • het beschrijven van handelingen, acties, activiteiten
  • het verklaren, uitleggen van personages
  • het verklaren, duiden van hun emoties
  • dialogen

Een paar belangrijke punten :
– L U I S T E R E N is een eerste vereiste voor S P R E K E N
– Taalleerders kunnen niet boven hun eigen begripsniveau spreken

Ik heb het filmpje gebruikt voor de structuren:

  • Il/elle est allé(e) à la gare            Hij/zij is naar het station gegaan
  • Il/elle a pris le train                    Hij/zij heeft de trein genomen 
  • Il/elle est monté(e)                     Hij/zij is ingestapt 
  • Il/elle est descendu(e)                Hij/zij is uitgestapt

Ook heb ik het filmpje gebruikt om eerdere vocabulaire te herhalen. Het filmpje duurt ruim 6 en een halve minuut en wij hebben er een uur over gepraat, alles in het Frans. De tijd vloog ongemerkt voorbij. Iedereen bleef heel betrokken en ze vonden het erg leuk om te doen. Ik heb veel vragen gesteld en gecirkeld waar nodig. Ik heb dus vooral ook gewerkt met bovenstaande structuren. Ik heb het filmpje gevonden doordat ik googelde op trein, instappen, station en vervolgens bij ‘video’s’ kijken wat dat opleverde. Vorige week hadden we ‘wachten’ gehad, dus die konden we nu ook goed gebruiken. En al eerder : hij is bezig met, hij heeft gebruikt, hij heeft ontmoet. We hebben ook PQA vragen gedaan, maar eigenlijk had ik er achteraf nog meer willen doen, om meer de ik- en de jij vorm te gebruiken. Ik heb er een embedded reading bij gemaakt in vier stappen in opklimmende moeilijkheidsgraad  : Paperman embedded reading french. Ik denk dat de vierde versie vooral voor de hogere niveaus is. Ik ben heel benieuwd wat mijn A1’ers over de derde en vierde versie zeggen als ik ze de komende les zie.