Stepping stones to stories! – problem & disclaimer

Diana Noonan & Ben Slavic

iFLT14 – Ben is thanked, but is not allowed to say anything, because “he talks too much”

The first part is in English – the second part in Dutch (like yesterday)

Yesterday I started writing about Ben Slavic’s newest book: Stepping stones to stories! Ben’s system of Starting the Year with Comprehensible Input – the book is available at his site: follow the link. Ben shows in his new book how to start out the new schoolyear using comprehensible input. In his book Ben mentions 5 stepping stones:

 • Stepping stone 1: Five activities
 • Stepping stone 2: Five skills
 • Stepping stone 3: Five classroom management tools
 • Stepping stone 4: Six bail out activities
 • Stepping stone 5: Krashen’s five hypothesis

The stepping stones are based on the premise that language acquisition is mainly an unsconscious process and an innate human trait. According to Ben this means:

 • that we teachers must look how we interact with our students in a human way in the target language
 • that using comprehensible input to teach a language is a human process and not a method.

Ben states that perhaps the greatest barrier for teachers who are investigating comprehensible input is the fact of not really understanding that we acquire languages unconsciously, so without the analytical participation of the conscious mind.

Ben writes in his disclaimer that the entire content of beginning the year with Stepping stones to stories is intended to merely suggest ideas – and not to lay down some kind of curriculum. Ben states that “teaching should not be a cookie cutter experience driven merely by the delivery and collection of data – it should be a fun and personalized journey for both teacher and student, one that is different in each class and on each day.”

What’s your opinion? Do you want to be a data-collectionist or do you want to be human? Or are both possible?

So far the introduction to Stepping stones to stories. Tomorrow I’ll talk about Stepping stone 1, Activity #1 Word Associations.

 

IN D U T C H:

Gisteren schreef ik over Ben Slavic’s nieuwste boek: Stepping stones to stories! Ben’s system of Starting the Year with Comprehensible Input – het boek is verkrijgbaar via zijn site: volg de link. Ben laat in dit boek zien hoe je het schooljaar kunt beginnen door te werken met begrijpelijke input. In zijn boek noemt  Ben 5 stapstenen:

 • Stapsteen 1: Vijf activiteiten
 • Stapsteen 2: Vijf vaardigheden
 • Stapsteen 3: Vijf classroom management hulpmiddelen
 • Stapsteen 4: Zes parachute activiteiten
 • Stapsteen 5: Krashen’s vijf  hypotheses

De stapstenen zijn gebaseerd op de these dat taalverwerving voornamelijk een onbewust proces is en een aangeboren menselijke trek. Volgens Ben betekent dit:

 • dat wij docenten moeten kijken hoe we in de doeltaal omgaan met onze student op een menselijke manier
 • dat het gebruik van begrijpelijke input om een taal te doceren een menselijk proces is en geen methode.

Ben stelt dat wellicht de grootste barrière voor docenten die begrijpelijke input onderzoeken het feit is dat men niet echt begrijpt dat we talen onbewust verwerven, dus zonder de analytische tussenkomst van het bewuste brein.

Ben schrijft in zijn disclaimer dat de hele inhoud om het jaar te beginnen met Stepping stones to stories bedoeld is om voornamelijk  ideeën voor te stellen – en niet om het een of andere curriculum voor te schrijven. Ben stelt “doceren zou niet een massaproductie gebeuren moeten zijn, slechts aangedreven door het afleveren en verzamelen van data – het zou een leuke en persoonlijke reis voor zowel de docent als de leerling moeten zijn, eentje die verschilt per klas en per dag.”

Wat vind jij? Ben jij liever een dataverzamelaar of wil je liever menselijk zijn? Of is beide mogelijk?

Morgen bespreek ik Stapsteen 1, activiteit #1 Woord Associaties.