Stepping stones to stories – Ben Slavic’s #PLC

The first part is in English – the second part in Dutch (like the days before)

The coming weeks I’ll be writing about Ben Slavic’s newest book: Stepping stones to stories! Ben’s system of Starting the Year with Comprehensible Input – the book is available at his site: follow the link. Ben shows in his new book how to start out the new schoolyear using comprehensible input.

Ben Slavic's war room at NTPRS14. Picture by Brian Peck

Ben Slavic’s war room at NTPRS14. Picture by Brian Peck

What I did not yet mention is that Ben has a Professional Learning Community (PLC) of which you can become a (paying) member. In his book he also mentions links to his PLC website for his members.

BTW, I’m not a member of this community, nor does Ben ask me to write about his book: I want to read it and write about it to see if it’s interesting to add to my CI teaching skills. So I try not to comment on it too much; you as a reader have to try it out in your own CI lessons and decide if it’s helpful for your lessons or not.

During iFLT14 and NTPRS14 Ben had a “War room” for his PLC and the group always met in the evening and they practiced CI teaching with coaching until late at night. The term War room looks a bit strange to me; the translation tells that it’s a place where strategic decisions are made, especially for military and political campaigns.

Here you can read what Ben wrote about the War room experiences of iFLT14 and NTPRS14 and the comments from a lot of the War room participants.

The picture above of Ben in his War Room at NTPRS14 is made by Brian Peck; he tweeted it with @bcpeck23. I saw Brian perform in Von’s & Blaine’s workshop. He was amazing! On Ben’s blog I read he only started TPRS in October! On the picture to the right are Pilar Reyes and César Gonzalez, English teachers from South-West Spain, who have their own language institute. I met them when we were getting out of the train when I arrived in Chicago Sunday evening. I was just wondering how to get to the hotel and then suddenly I heard someone say my name and it was Pilar! We also met last year in Dallas. Together we travelled to the hotel with the shuttle to the hotel in front of ours. The second person on the left is Jason Bond (no, not James 😉 . He’s American but he teaches Gaelic in Scotland, on the Isle of  Islay! Here you can see where Ben’s PLC members are situated.

And tomorrow I’ll write about Stepping stone #1 Word Associations.

I N  D UT C H

De komende weken schrijf ik hier over Ben Slavic’s nieuwste boek: Stepping stones to stories! Ben’s system of Starting the Year with Comprehensible Input – het boek is verkrijgbaar via zijn site: volg de link. Ben laat in dit boek zien hoe je het schooljaar kunt beginnen door te werken met begrijpelijke input.

Wat ik nog niet genoemd heb, is het feit dat Ben een Professionele Leer Gemeenschap (PLC) heeft waarvan je (betalend) lid kunt worden. In zijn boek geeft Ben ook links naar zijn PLC website voor zijn leden.

Overigens ben ik geen lid van Ben’s PLC en ook betaalt Ben mij niet om over zijn boek te schrijven: ik wil het lezen en erover schrijven om te zien of ik er dingen uit kan halen voor mijn eigen Begrijpelijke input vaardigheden. Dus ik probeer om niet teveel commentaar erop te geven, want ik vind dat je als lezer het zelf in je eigen lessen uit moet proberen en beslissen of het nuttig is voor jouw lessen.

Tijdens iFLT14 en NTPRS14 had ben een “Oorlogskamer”; ik vind het een beetje vreemde term, omdat het een ruimte is waar strategische beslissingen worden genomen, m.n. voor politieke en militaire campagnes.

Hier kun je lezen wat Ben geschreven heeft over zijn ervaringen in de War room tijdens  iFLT14 en NTPRS14 en het commentaar van zijn deelnemers.

Bovenstaande foto is gemaakt door Briuan Peck ; hij heeft de foto getweet via @bcpeck23. I zag hem een les doen tijdens de workshop van Von en Blaine en hij was geweldig. Op Ben’s blog las ik dat hij pas in oktober is begonnen met TPRS. Een natuurtalent! Op de foto aan de rechterkant zitten Pilar Reyes en César Gonzalez, Engelse docenten uit Zuid-West Spanje die hun eigen taalinstituut hebben. Ik ontmoette hen toen ik zondagavond voordat NTPRS14 begon uit de trein stapte in Chicago. Ik sotnd mee net af te vragen hoe ik naar het hotel zou komen toen ik opeens iemand mijn naam hoorde zeggen en dat was Pilar! We waren elkaar vorig jaar ook in Dallas tegengekomen. We zijn samen met de shuttle gereisd naar het hotel dat tegenover dat van ons lag. De tweede persoon aan de linkerkant is Jason Bond – niet niet James 😉 Hij is een Amerikaan uit Maine, maar hij doceert Gaelic in Schotland op het Isle of Islay! Hier kun je zien waar Ben’s PLC-leden zitten.

En morgen ga ik dan echt schrijven over Stapsteen 1, actitviteit 1, Woord associaties.

 

 

Stepping stones to stories! – problem & disclaimer

Diana Noonan & Ben Slavic

iFLT14 – Ben is thanked, but is not allowed to say anything, because “he talks too much”

The first part is in English – the second part in Dutch (like yesterday)

Yesterday I started writing about Ben Slavic’s newest book: Stepping stones to stories! Ben’s system of Starting the Year with Comprehensible Input – the book is available at his site: follow the link. Ben shows in his new book how to start out the new schoolyear using comprehensible input. In his book Ben mentions 5 stepping stones:

 • Stepping stone 1: Five activities
 • Stepping stone 2: Five skills
 • Stepping stone 3: Five classroom management tools
 • Stepping stone 4: Six bail out activities
 • Stepping stone 5: Krashen’s five hypothesis

The stepping stones are based on the premise that language acquisition is mainly an unsconscious process and an innate human trait. According to Ben this means:

 • that we teachers must look how we interact with our students in a human way in the target language
 • that using comprehensible input to teach a language is a human process and not a method.

Ben states that perhaps the greatest barrier for teachers who are investigating comprehensible input is the fact of not really understanding that we acquire languages unconsciously, so without the analytical participation of the conscious mind.

Ben writes in his disclaimer that the entire content of beginning the year with Stepping stones to stories is intended to merely suggest ideas – and not to lay down some kind of curriculum. Ben states that “teaching should not be a cookie cutter experience driven merely by the delivery and collection of data – it should be a fun and personalized journey for both teacher and student, one that is different in each class and on each day.”

What’s your opinion? Do you want to be a data-collectionist or do you want to be human? Or are both possible?

So far the introduction to Stepping stones to stories. Tomorrow I’ll talk about Stepping stone 1, Activity #1 Word Associations.

 

IN D U T C H:

Gisteren schreef ik over Ben Slavic’s nieuwste boek: Stepping stones to stories! Ben’s system of Starting the Year with Comprehensible Input – het boek is verkrijgbaar via zijn site: volg de link. Ben laat in dit boek zien hoe je het schooljaar kunt beginnen door te werken met begrijpelijke input. In zijn boek noemt  Ben 5 stapstenen:

 • Stapsteen 1: Vijf activiteiten
 • Stapsteen 2: Vijf vaardigheden
 • Stapsteen 3: Vijf classroom management hulpmiddelen
 • Stapsteen 4: Zes parachute activiteiten
 • Stapsteen 5: Krashen’s vijf  hypotheses

De stapstenen zijn gebaseerd op de these dat taalverwerving voornamelijk een onbewust proces is en een aangeboren menselijke trek. Volgens Ben betekent dit:

 • dat wij docenten moeten kijken hoe we in de doeltaal omgaan met onze student op een menselijke manier
 • dat het gebruik van begrijpelijke input om een taal te doceren een menselijk proces is en geen methode.

Ben stelt dat wellicht de grootste barrière voor docenten die begrijpelijke input onderzoeken het feit is dat men niet echt begrijpt dat we talen onbewust verwerven, dus zonder de analytische tussenkomst van het bewuste brein.

Ben schrijft in zijn disclaimer dat de hele inhoud om het jaar te beginnen met Stepping stones to stories bedoeld is om voornamelijk  ideeën voor te stellen – en niet om het een of andere curriculum voor te schrijven. Ben stelt “doceren zou niet een massaproductie gebeuren moeten zijn, slechts aangedreven door het afleveren en verzamelen van data – het zou een leuke en persoonlijke reis voor zowel de docent als de leerling moeten zijn, eentje die verschilt per klas en per dag.”

Wat vind jij? Ben jij liever een dataverzamelaar of wil je liever menselijk zijn? Of is beide mogelijk?

Morgen bespreek ik Stapsteen 1, activiteit #1 Woord Associaties.

 

 

 

Stepping stones to stories! – Ben’s system of starting the year with Comprehensible input

stepping-stones-1This article is as well in English (top) as in Dutch (bottom)

As mentioned earlier I would write here about Ben Slavic’s newest book: Stepping stones to stories! Ben’s system of Starting the Year with Comprehensible Input.

In the rationale on page 7 and 8 (also mentioned at Ben’s website; you can order this book as well as his other books at his site) Ben states that: “TPRS trainings used to focus on stories right away. People would do a workshop and then try to start teaching in the fall using stories in their beginning level classes. It rarely worked. It was too much, too fast.” Remark Alike: Who recognizes this? Personally I do not recognize it, although I’m always in to learn new ways of teaching, as I hope to find in this book).

On his site Ben comments on his newest book: “Just as “TPRS in a Year!” is about stories and “PQA in a Wink!” is about personalization, my new book shows how to start out the year using comprehensible input.

I see it as the third leg of a stool that is necessary for the stool to stand up. I wrote the books in the reverse order that they were really needed: we need easy stuff to start the year, next we need to learn how to personalize, adding stories at the end.”

It is the premise of Ben’s book “that it is best to wait to start using stories until the late fall or early winter, not before, using alternatives, the stepping stone strategies offered in this book, to start our year.”

According to Ben these stepping stones to stories are easier to learn than stories. In addition to preparing the teacher in the art of using comprehensible input, they also show the teacher how to set up:

1. a strong and vibrant classroom management program.

2. a personalized classroom

3. an assessment program that works and saves time.

Ben’s caution to new teachers is that, without the classroom management, personalization and assessment pieces in place first, it is much more difficult to make comprehension based instruction work. Ben states that it is nearly impossible.

Why is starting out a school year with stories a most difficult thing to pull off in foreign language classrooms? What opposes their use in secondary school classrooms in the United States? Here are some reasons according to Ben Slavic:

1. The entire system of storytelling is very hard to learn and most people give up on it within months of trying it.

2. The vast majority of students don’t know how to interact with their teachers in class and must be trained.

3. The data gathering and grading pieces required in schools are in conflict with the soul of comprehension based instruction. Students, parents and especially administrators who don’t understand storytelling can ruin careers.

4. TPRS as a pedagogical term conveys an image of classroom chaos to huge amounts of teachers, due to past TPRS failures by teachers.

5. Training is insufficient. It is folly to ask a teacher to attend a summer training in the area of comprehension based instruction and then go in and make the bucking bronco of comprehension based teaching work in their classroom in the fall.

Ben states that in the mentioned book training wheels, stepping stones to stories, are available and that the teacher who wants instruction in personalization is advised to read “PQA in a Wink!” and to read “TPRS in a Year!” for training in actual story creation.

According to Ben, the purpose of this book is to help you get your year cranked up with good classroom discipline and personalization before you worry about stories later. You’ll be a lot better with stories having studied and practiced the ideas in this book first. He says this is the right place to start.

At his site Ben mentions that in Stepping Stones to Stories, you will discover how to:

* Start your school year with simplified strategies that work.
* Choose and implement the strategies that work best for you.
* Teach using comprehensible input without using stories if you don’t want to.
* Bring students into your classroom process without forcing them.
* Teach for authentic language acquisition.
* Align with 21st century standards and research.
* Manage your classroom in ways that really work.
* Establish an assessment program that works and saves time.
* Learn skills like “Staying in Bounds” to make sure that each student understands.
* Make comprehensible input the foundation of your success.
* Establish trust in your classroom.

The coming weeks I’ll write more on this blog about :

 • Stepping stone 1: Five activities
 • Stepping stone 2: Five skills
 • Stepping stone 3: Five classroom management tools
 • Stepping stone 4: Six bail out activities
 • Stepping stone 5: Krashen’s five hypothesis

steppingstones.149155957_std

Picture from the site: http://www.osageumc.org/newsletters/stepping_stones

Picture on top from: http://wandervogeldiary.wordpress.com/2012/04/20/stepping-stones/

D U T C H

Zoals hier al eerder gemeld zou ik nog schrijven over Ben Slavic’s laatste boek: Stepping stones to stories! Ben’s system of Starting the Year with Comprehensible Input.

Op bladzijde 7 & 8 schrijft Ben en verklaring voor het waarom van dit boek en die tekst zal ik hieronder vertalen. op zijn site staat te lezen over dit boek: “Zoals “TPRS in a Year!” over verhalen gaat en “PQA in a Wink!” over personalizeren, zo laat mijn nieuwste boek zien hoe je het schooljaar kunt starten door begrijpelijke input te gebruiken.

Ik zie het als de derde poot van een krukje dat noodzakelijk is om het krukje rechtop te laten staan. Ik schreef de boeken in de omgekeerde volgorde waarin ze echt nodig waren: we hebben gemakkelijk materiaal nodig om het schooljaar mee te beginnen, dan is het nodig dat we leren hoe we kunnen personalizeren, terwijl we tenslotte aan het eind verhalen toevoegen.”

Ben stelt in dit boek dat “het ’t beste is om te wachten met het werken met verhalen tot in de late herfst of vroege winter, niet eerder en dan alternatieven te gebruiken om het jaar te starten: de stapsteen strategieën aangeboden in dit boek.”

Stepping Stones wallpaperVolgens Ben zijn deze stapstenen naar verhalen gemakkelijker te leren dan verha;en. In aanvulling op de voorbereiding van de docent op de kunst van het gebruiken van begrijpelijk input, laten ze de docent ook zien hoe je:

1. een sterk en levendig classroom management programma kunt opzetten

2. gepersonalizeerde lessen kunt maken

3. een beoordelingsprogramma kunt maken dat werkt en dat tijd bespaart.

Ben’s waarschuwing voor nieuwe docenten is dat het veel moeilijker is om instructie via begrijpelijke in put te laten werken als je classroom management, personalizeren en beoordelingpieces niet op de eerste plaats zet.Ben stelt dat het in feite bijna onmogelijk is.

Waarom is het zo moeilijk om het begin van het schooljaar in een moderne vreemde taalles met verhalen te beginnen? Wat werkt hun gebruik in VO lessen in de VS tegen? Hier enkele redenen volgens Ben Slavic – en herken jij dit voor jouw eigen situatie of heb jij andere punten? (AL):

1. Het hele systeem van storytelling is erg moeilijk te leren en de meeste mensen geven het binnen enkele maanden op.

2. De grote meerderheid van leerlingen weet niet hoe ze in de les met hun docenten om moeten gaan en moeten hierin getraind worden.

3. Het verzamelen van data en de manier van beoordeling op scholen is tegenstrijdig met de aard van onderwijs op basis van begrijpelijke input. Leerlingen, ouders en vooral schoolleiders die storytelling niet begrijpen kunnen carrières ruïneren.

4. TPRS als een pedagogische term roept bij veel docenten een beeld op van chaos in de les, ten gevolge van eerder TPRS falen door docenten.

5. Training is onvoldoende. Het is dwaasheid om van docenten te vragen een zomertraining op het gebied van begrijpelijke input te volgen en vervolgens het schooljaar te beginnen en dan het steigerende paard van comprehension based doceren te temmen tijdens hun lessen in het najaar.

Ben stelt dat het genoemde boek beschikt over zijwieltjes, stapstenen naar verhalen en dat de docent die instructie wil hebben over personaliseren het beste “PQA in a Wink!” kan lezen en om “TPRS in a Year!” te lezen als je jezelf wilt trainen in het echte scheppen van verhalen. (Alike: van januari-juni 2013 van dit blog kun je lezen over de eerste 25 technieken in TPRS in a Year! Het begint op 6 januari 2013.)

Volgens Ben is het doel van Stepping Stones to Stories! om je te helpen om het begin van je schooljaar flink aan te zwengelen door te starten met goede discipline tijdens de les en met personalisatie voordat je je later zorgen gaat maken over verhalen en dat je een stuk beter zult zijn in het maken van verhalen als je eerst de ideeën van dit boek hebt bestudeerd en in de praktijk hebt gebracht.

Ben geeft aan op zijn site dat je in in Stepping Stones to Stories! zult leren hoe je:

* je schooljaar kunt beginnen met vereenvoudigde strategieën die werken
* die strategieën kunt kiezen en implementeren die voor jou het beste werken
* doceert met begrijpelijke input zonder verhalen te gebruiken als je dat niet wilt
* je leerlingen in jouw doceerproces kunt brengen zonder ze te forceren
* doceert om authentieke taalverwerving te bewerkstelligen
* aansluit bij standaarden en onderzoek van de 21ste eeuw
* je lessen beheerst op manieren die echt werken
* je een beoordelingsprogramma opzet dat werkt en tijd bespaart
* vaardigheden leert zoals “binnen de perken blijven” om ervoor te zorgen dat elke leerling ’t ook begrijpt
* begrijpelijke input de basis van je succes maakt
* vertrouwen in je lessen tot stand brengt

Tot zover Ben Slavic over zijn boek Stepping Stones to Stories!

De komende weken zal ik op dit blog schrijven over :

 • Stapsteen 1: Vijf activiteiten
 • Stapsteen 2: Vijf vaardigheden
 • Stapsteen 3: Vijf classroom management hulpmiddelen
 • Stapsteen 4: Zes parachute activiteiten
 • Stapsteen 5: Krashen’s vijf  hypotheses

The image of the stones is from: http://nature.desktopnexus.com/wallpaper/1230102/