TPRS : alles is in 20 uur te leren | The first 20 hours: how to learn anything

At this blog I already wrote about The proof of the (TPRS) pudding is in the eating. Josh Kaufman tells us in his TED Talk how long we have to practice a skill before we start getting the proof we can do it : 20 hours!

In English (top) & Dutch (bottom): The first 20 hours: how to learn anything, Josh Kaufman, TEDxCSU

Quote Youtube: “Josh Kaufman is the author of the #1 international bestseller, ‘The Personal MBA: Master the Art of Business‘, as well as the book ‘The First 20 Hours: Mastering the Toughest Part of Learning Anything… Fast…‘ Josh specializes in teaching people from all walks of life how to master practical knowledge and skills. In his talk, he shares how having his first child inspired him to approach learning in a whole new way.” End quote

To me Joshes’ talk made a lot clear, not only concerning the learning process of our students, but also of our own learning process as TPRS/CI teachers and when training other language teachers to start using TPRS/CI. We have to guide them and ourselves successfully through those first 20 tough hours!

And to quote Josh Kaufman again :  “The major barrier to skill acquisition isn’t intellectual, it’s emotional”. According to Josh most skills have what he calls a “frustration barrier”: the grossly-incompetent-knowing-it part. We don’t like to feel stupid! And feeling stupid is actualy a barrier for us to practice. By pre-committing to practice those 20 hours (and that’s only 45 minutes per day for a month, even skipping some days!) we can overcome the frustration barrier.
Josh gives four simple steps to rapid skill acquisition:
1) Deconstruct the skill (like : circling, slow, teach to the eyes, PQA, comprehension checks, grammar pop-ups etc.)
2) Learn just enough to self-correct as you practice (Fluency through TPR Storytelling, TPRS in a Year!, PQA in a Wink! Stepping stones, TPRS workshops, conferences etc.)
3) Remove practice barriers
4) Practice at least 20 hours – focused, deliberate practice (‘doing dry runs’, actually teaching your students with TPRS)

And to finish with the motto of this blog, in the words of Aristoteles: “What we have to learn to do, we learn by doing”.
Happy practicing and good luck getting through those first 20 hours!

In Dutch

Op dit blog heb ik al eens gesproken over The proof of the pudding is in the eating. Josh Kaufman geeft heel duidelijk aan in zijn TEd Talk hoe lang je minstens moet oefenen alvorens je bewijs hebt dat je iets onder de knie hebt : 20 uur!

Quote Youtube: “Josh Kaufman is de schrijver van de nummer 1 internationale bestseller, ‘The Personal MBA: Master the Art of Business‘ (nog niet vertaald in het NL, als ik goed google; AL), evenals van het  ‘The First 20 Hours: Mastering the Toughest Part of Learning Anything… Fast…‘ (De eerste 20 uur: het moeilijkste deel om wat dan ook onder de knie te krijgen… Snel…). Josh heeft zich gespecialiseerd in het doceren aan mensen van allerlei pluimage hoe ze praktische kennis en vaardigheden onder de knie kunnen krijgen. In zijn Ted-talk deelt hij hoe het krijgen van zijn eerste kind hem inspireerde om leren op een hele nieuwe manier te benaderen.” End quote.

Voor mij maakte zijn praatje veel duidelijk, niet alleen wat betreft het leerproces van onze leerlingen/cursisten/studenten, maar ook met betrekking tot ons eigen leerproces als docent en bij het trainen van andere docenten om TPRS/CI te gaan gebruiken. We dienen hen en onszelf succesvol door die eerste 20 uur heen te leiden!

8 The first 20 hoursEn om Josh Kaufman nog een keer te citeren : “De belangrijkste barrière bij het verwerven van vaardigheden is niet van intellectuele aard, maar van emotionele aard.” Zie punt drie van onderstaande vier stappen. Volgens Josh hebben de meeste vaardigheden wat hij noemt een “frustratie barrière” : het je-totaal-incompetent-weten. We vinden het niet prettig om onszelf dom te voelen! En jezelf dom voelen is daadwerkelijk een barrière voor ons om te oefenen. Door jezelf van tevoren op te leggen die 20 uur te oefenen (en dat is maar 45 minuten per dag in een maand, zelfs als je wat dagen overslaat!) kun je door die frustratie barrière heenbreken.

Josh geeft vier eenvoudige stappen voor snelle vaardigheidsverwerving:
1) Breek de vaardigheid op in tussenstappen (zoals: cirkelen, PQA, langzaam, begripschecks, pop-up grammatica etc.)
2) Leer voldoende om jezelf te kunnen corrigeren (o.a. via handboek TPRS, TPRS trainingen, introductieworkshop TPRS van de St TPRS Platform, TPRS conferenties)
3) Verwijder barrières die het oefenen kunnen belemmeren
4) Oefen minstens 20 uur – geconcentreerd, bewust (‘droogzwemmen’ en daadwerkelijk lesgeven met TPRS)

En om met het motto van mijn blog te eindigen, de woorden van Aristoteles: “Wat men moet leren doen, leert men door het te doen”.

Veel plezier en succes met het doorkomen van die eerste 20 uur!

En bekijk het hieronder in plaatjes:

Bovenste plaatjes afkomstig van: http://www.thegraphicrecorder.com/2013/07/26/sketchnotes-of-josh-kaufman-interview-on-how-to-get-good-at-anything-in-20-hours/