TPRS & the learning philosophy of the University of Princeton

Princeton_opleidingsfilosofie3

Mijn opleidingsfilosofie
Ik baseer mij in mijn TPRS trainingen op de opleidingsfilosofie van de Universiteit van Princeton. Om te verzekeren dat er écht leren plaatsvindt, ook op de lange termijn, benadrukt en stimuleert de Universiteit van Princeton een holistische benadering door toepassing van zowel formele als informele leer onderdelen.

Zij (en ook ik) geloven dat de meest effectieve manier om een nieuwe vaardigheid of gedrag onder de knie te krijgen voortkomt uit het ‘on the job’ toepassen en het in de praktijk brengen van deze vaardigheden in levensechte situaties. Dus in je lessen ‘moet het gebeuren’. Zie ook het motto van dit blog : “Wat men moet leren doen, leert men door het te doen” (Aristoteles). De training of workshop is slechts het puntje van de ijsberg, daarna begint het pas echt. Je leert TPRS niet in de schoolbanken, maar ‘ervoor’; liefst eigenlijk geen schoolbanken zelfs!

Princeton bouwt op de 70/20/10 formule die beschrijft hoe leren plaatsvindt & hoe men kennis vergaart:
70% via levensechte en on-the-job ervaringen, taken en oplossen van problemen.
DIT IS HET MEEST BELANGRIJKE ASPECT VAN ELK OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSPLAN
20% via feedback en observeren van en werken met rolmodellen
10% via formele training

Meer informatie over het opleidingsmodel van Princeton op https://www.princeton.edu/hr/learning/philosophy/

Meer informatie over onze TPRS trainingen vind je hier; in januari begint er weer een nieuwe serie. Er zit expres altijd een maand tussen de afzonderlijke trainingsdelen, zodat je het geleerde meteen in je lessen toe kunt gaan passen. Tussendoor houd je – op eigen initiatief en naar eigen behoefte – steeds contact met ons over je lessen. Heb je zin om het nieuwe jaar te starten met een nieuwe didactiek voor je leerlingen?