TPRS in één jaar!

TPRS_in_een_jaar_Ben_SlavicSinds deze week is de vertaling van TPRS in a year! oftewel TPRS in één jaar! van Ben Slavic in het Nederlands te verkrijgen!

Kirstin Plante en ik hebben samen de vertaling verzorgd en we hopen dat iedereen veel profijt zal hebben van dit praktische handboek voor TPRS!

Vooral als je heel graag met TPRS wilt gaan werken, maar tot nu toe nog niet zo goed zag, hoe je dat nou precies aan moest pakken, kan dit boek tot grote steun zijn.

Een paar jaar geleden heb ik op dit blog elke week een techniek uit dit boek van Ben besproken, zowel de theoretische alsook de praktische kant van de les.  Zoek in dit blog naar de bijdragen over “TPRS in a year!” in het archief, vanaf januari 2013 t/m juni 2013. Hier was de aankondiging en hier het eerste blogbericht op 6 januari 2013.

Ben behandelt in TPRS in één jaar! 49 verschillende technieken :

 • 15 technieken voor TPRS Stap 1 – betekenis geven (en personaliseren)
 • 10 technieken voor TPRS Stap 2 – het verhaal vragen
 • 24 “fun skills” – om extra speelsheid in je lessen te brengen

Ben zegt over deze technieken dat het aan jou is hoe & welke je wilt gebruiken. Hij geeft aan dat sommige docenten er maar enkele hanteren en dat anderen er heel veel inzetten. Hij stelt voor om elke techniek zo’n 2 weken uit te testen en vervolgens die technieken erin te houden, waarvan je ziet dat ze het leerproces van de leerlingen intensiveren en waarvan je ook merkt dat ze bij jezelf passen.

Zoals je ziet, komt in TPRS in één jaar! stap 3 – lezen – niet aan bod. Zie daarvoor bv. de filmpjes die op Ben’s (oude) school gemaakt zijn : Ben Slavic on reading. En een eerdere bijdrage op dit blog over lezen op 18 december 2012.

TPRS/CI – create a Story with Card Magic: Capture the Criminal

Eric_Hermann_TPRS_CI_teacher_Spanish

Eric Herman, Spanish TPRS/CI teacher

On top in English – in Dutch underneath

Eric Herman is a Spanish/English TPRS/CI teacher. On his Youtube channel you can see several videos of English and Spanish TPRS/CI lessons.

Here the link to a Spanish lesson with a card trick that creates a story. Eric simulates how this would happen and play out in a class of students. He writes underneath huis video that it provides comprehensible input and that student engagement is super high! You as a teacher can retell/reask the story trick multiple times. Details of the story are asked such that every class comes up with a different version. This example is of a city criminal, but it could also be a zoo monkey, a school bully, a missing item, etc. The details he included for the story comes from those offered to him by actual classes. He calls it sheltered comprehensible input instruction. No targeted structures. Any language in the video that would be new to his classes is either orally glossed or a cognate.

Dutch:

Eric Herman is een TPRS/CI docent Spaans en Engels. Op zijn Youtube kanaal kun je verschillende video’s zien met Engelse en Spaanse TPRS/CI lessen.

Hierachter de link naar een Spaanse les met een kaart truc die een verhaal creëert. Eric simuleert hoe het zou gebeuren in een klas met leerlingen. Hij schrijft onder het filmpje dat  het zorgt voor begrijpelijke input en dat de betrokkenheid van de leerlingen super hoog is! Je kunt als docent de verhaaltruc meerdere keren terug vertellen/ terug vragen. Details van het verhaal worden zodanig gevraagd, zodat elke klas met een andere versie komt. Dit voorbeeld gaat over een stadscrimineel, maar het kan ook over een aap in een dierentuin gaan, een bullebak op school, over iets dat kwijt is etc. De details die hij hier aan het verhaal geeft komen van de input die de klas hem in de les heeft gegeven. Hij  noemt het “sheltered comprehensible input instruction”: beschutte begrijpelijke input instructie. Geen doelstructuren. Alle taal die hij in de video gebruikt en die nieuw zou zijn voor zijn leerlingen wordt ofwel mondeling vertaald ofwel is een cognaat.

Video

NCD15 – Films laten spreken – Filme sprechen lassen – lesmateriaal

Filme_sprechen_lassen_NCD15_2Hieronder vind je lesmateriaal bij de Workshop ‘Films laten spreken – Filme sprechen lassen’ die Silke en ik zaterdag 7 maart 2015 op het Nationaal Congres Duits in Lunteren hebben gehouden in Workshoprunde E. Het is lesmateriaal bij TPRS Movie Talk, met Embedded Readings German / Deutsch. Met dank aan mijn collega Silke Meyer voor de fijne samenwerking !

Downloads:

Hieronder het filmpje dat we gebruikt hebben voor TPRS Movie Talk: Google Doodle Valentine’s Day 2012

Video

TPRS tutorial – hoe pas je TPR Storytelling toe in je les?

Onder deze tekst twee korte TPRS instructiefilmpjes in het Engels, die ontwikkeld zijn door Athens Clark County Library voor vrijwilligers die via TPRS ESL (= Engels als Tweede Taal) onderwijzen aan volwassen Spaans sprekenden. De TPRS handleiding en tutorial zijn gemaakt door Crystal Vicente en David Blandford voor het Pinewoods Library and Learning Center, Athens, GA. (2008).

Je vindt er Engels TPRS lesmateriaal, met Spaanse vertalingen van de vocabulaire. Handleiding en tutorial kun je hier inzien en downloaden:  Hier vind je de Engelstalige uitleg bij de te gebruiken TPRS-technieken. Nog een opmerking bij hun uitleg bij het vertalen tijdens het lezen: als je niet kunt vertalen, laat het dan bv. tekenen, uitspelen, aanwijzen op plaatjes/eigen gemaakt stripverhaal.

Ik heb hieronder de pdf’s geplakt, van het (thematische) lesmateriaal. De aan te leren structuren zijn dus niet rechtstreeks gebaseerd op ‘algemene’ hoge frequentie, maar passen bij de thema’s die voor volwassenen belangrijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld het onderdeel ‘At work’ bevat korte praktische verhaaltjes over situaties i.v.m. werken en werk zoeken. Je zou het kunnen bewerken voor de door jou gedoceerde doeltaal & aan kunnen passen aan de cultuur van jouw doeltaal.

Copyright bovenstaand materiaal Athens Clark County Library!

Vertaling van enkele korte verhaaltjes van At work; er staan ook langere verhalen en oefeningen met advertenties etc.:

Verhaal 2:
Er is een man. Zijn naam is Robert. Hij heeft een baan. Hij werkt in een fabriek. Maar hij vindt zijn baan niet leuk. Hij wil een andere baan. Robert is heel droevig.
Verhaal 3:
Een man die Robert heet, zoekt een baan. Hij weet van veel dingen hoe hij ze moet doen. Hij is goed in het werken met zijn handen. Hij wil timmerman worden en meubels maken. Robert wil werken.
Verhaal 4:
Er is een man genaamd Robert. Hij hoorde dat er een baan was bij een aannemer in de stad. Hij ging met de opzichter /baas praten. De opzichter/baas vroeg (aan) Robert (om) een sollicitatieformulier in te vullen.
Verhaal 5:
Er is een vrouw die Mary heet. Zij heeft een baan nodig. Ze zag een advertentie voor een serveerster op het raam van een restaurant. Ze ging naar binnen om met de eigenaar te praten..

Het cirkelen van het zinnetje met Robert wordt niet helemaal volgens de regelen der kunst gedaan; zie je het?

Natuurlijk lezen bij MVT?!

APS_LOGO_CMYK grootSamen met Masja Mesie en Karen Verheggen van APS hebben we een studiedag ontwikkeld voor lezen. Lezen is stap 3 bij TPRS en deze stap mag best eens wat meer aandacht krijgen.

De workshop heet: Natuurlijk lezen bij MVT?!

Neem gratis een collega mee naar deze studiedag!

 • Datum: 1 april van 9:00 tot 16:00 
 • Doelgroep: MVT-docenten onderbouw van vmbo/havo/vwo
 • Plaats: Ermelo, half uur boven Amersfoort
 • Locatie: Zalencentrum Immanuel

Lezen_boek_beeldenTijdens deze studiedag krijgt u antwoord op de volgende vragen:

 • Wat doet een goede lezer bij MVT?
 • Hoe motiveer ik mijn leerlingen om te gaan lezen?
 • Hoe zet ik een doorlopende leerlijn leesvaardigheid op voor de onderbouw?
 • Welke bouwstenen kan ik daarvoor gebruiken?
 • Hoe gebruik ik daarbij mijn methode?

Tijdens deze studiedag brengt u in kaart hoe uw leesonderwijs tot nu toe is opgebouwd. In aansluiting daarop maakt u kennis met een aantal concrete aanpakken om deze leeslijn aan te vullen en te verrijken.

Wat kunt u hiermee bereiken?

 • Uw leerlingen gaan met meer plezier lezen.
 • Uw leerlingen maken zodanige vorderingen dat zij de overgang van onderbouw naar bovenbouw ongemerkt maken.

Lees hier verder.

TPRS – Stap 2 – techniek 23 – Portrait physique – de lespraktijk

TPRS – Stap 2 – techniek 23 – Portrait physique – de lespraktijk

Great_Sphinx_of_Giza_WikipediaAch, dit is weer zo’n geweldige techniek waarmee je samen met elkaar bij het maken van verhalen deze zoveel interessanter, beeldender, levendiger, grappiger, persoonlijker en wat al niet kunt maken.

En inderdaad is het dan wel de kunst om, zoals Ben zegt, het niet té bont te maken. Juist iets redelijk normaals, maar dan nét met een twist hier of daar maakt een (hoofd)persoon, dier of ding ‘af’.

Het samen je fantasie laten gaan, kan ook de band van een klas of groep versterken. Zo hadden we bijvoorbeeld een keer een man die geen neus had en daar naar op zoek ging en allerlei avonturen beleefde bij het vinden van een geschikte neus. Het hele jaar door kwam die man echter in andere verhalen ook altijd nog weer even om de hoek kijken in een bijrolletje.

Alles is mogelijk in de Duitse/Engelse/Franse/Italiaanse/Nederlandse/Russische/Spaanse les! Waar kun je tegenwoordig nog ongebreideld je fantasie laten gaan? Bij het samen maken van verhalen kan dat. Net als de goden van weleer schep je maar raak met elkaar, je schept werelden vol beelden. En ondertussen wordt er een vreemde taal geleerd! Happy creating!

Afbeelding is afkomstig van : http://nl.wikipedia.org/wiki/Sfinx_van_Gizeh

TPRS – Stap 2 – voorafje voor techniek 23 – Portrait physique

TPRS – Stap 2 – voorafje voor techniek 23 – Portrait physique

Woman sitting in an armchair, Pablo Picasso - 1962We zijn alweer aangekomen bij de eennalaatste van de TPRS Stap 2 technieken zoals Ben Slavic die omschrijft in zijn TPRS in a Year! : portrait physique, techniek 23. Ben besteedt ruim drie pagina’s aan deze techniek; een deel bestaat uit een lijst met opsommingen van bijvoeglijke naamwoorden die te maken hebben met het lichaam (over de lengte, schoenmaat, haren, gezicht, lichaamsdelen en hun kwaliteiten).

Hij begint dit onderdeel met de opmerking dat het bij TPRS geen twijfel lijdt dat details zorgen voor meer interesse en humor in een verhaal en dat ze een voortreffelijk handvat vormen om basisvocabulaire  te doceren – bij techniek 23 gaan de details specifiek over lichamelijke kenmerken.

Als een verhaal nog niet leuk is, dan blijkt het dat te worden, wanneer de docent gaat vragen hoe een persoon of dier eruit ziet. Vooral wanneer deze één behoorlijk overdreven fysiek kenmerk heeft.

Portrait physique is een vast onderdeel van Ben’s lessen, omdat het letterlijk een gezicht geeft aan de hoofdpersonen van een verhaal; de docent vraagt niet alleen het verhaal, hij laat het zo ook ZIEN.

Ben adviseert om niet meer dan 3 of 4 kenmerken te nemen om het verhaal fris te houden en om 1 kenmerk gigantisch te overdrijven voor het komische effect. Maar meer niet, want het doet afbreuk als (bijna) álles vreemd is; dat maakt het toch minder grappig. Ben zegt dat de humor in verhalen samenhangt met een redelijk normale verhaallijn, met herkenbare hoofdpersonen en zo nu en dan iets geks. Als je bij alles van een verhaal probeert grappig te zijn, dan wordt het geen leuk verhaal.

Ben zegt van zichzelf dat hij zich nog weleens kan verliezen in té veel details – beschrijvende details zijn geweldig om veel herhaling te krijgen – maar actie zorgt dat het verhaal vooruit gaat en dat verkiezen leerlingen boven details.

Ben heeft op een stuk stevig (geplastificeerd? ) papier een lijst met fysieke kenmerken, maar die hangt hij niet als poster aan de muur, zoals bijvoorbeeld de vraagwoorden. Hij houdt dit in de hand, bij de hand. Ook zegt hij een niet te uitgebreide werkwoordenmuur  te hebben. (AL: Verb Wall – zie de  website van de Color connection van Pamela Kaatz voor een uitgebreide werkwoordenmuur voor Spaans – schrik niet van de muziek als de site opent! Pamela heeft trouwens ook een mooie manier om de getallen te doceren ; en dat doet ze niet  ‘op volgorde’! Want dan leer je het voor het declaratief geheugen en in de volgorde waarin het daarin komt, moet het er ook weer uitkomen. Dit geldt ook  in feite voor het stampen van werkwoordsvervoegingen – dat doen we dus niet bij TPRS, want het leidt niet tot vloeiend taalgebruik. Collega Siel van der Ree zegt altijd als iemand vraagt hoe dat declaratief geheugen werkt: zeg het alfabet maar eens achterstevoren! )

Ben zegt dat voor de docent de lijst met fysieke kenmerken van Portrait physique ook handig kan zijn bij het spelen van het spelletje “Simon says” (Frans: “Jacques a dit”, Spaans “Simón dice”), evenals een eenvoudige werkwoordenlijst aan de muur. Bij dit spelletje geeft de docent TPR commando’s aan de leerlingen, maar die mogen ze alleen uitvoeren als er vóór de opdracht “Simon says” is gezegd. (AL: net zoals bij ons bij “commando pinkelen” je alleen hol, bol, plat mag doen als er “commando” voor is gezegd. Doe je toch iets als er geen “commando” of “Simon says” is gezegd, dan ben je af))

Ben’s reflectievraag: Denk je eraan om Portrait physique te gebruiken, inclusief een vreselijk overdreven lichamelijk kenmerk?

De afbeelding “Woman sitting in an armchair” van Pablo Picasso is afkomstig van de site : http://www.wikipaintings.org/en/pablo-picasso/woman-sitting-in-an-armchair-1962