TPRS – De nieuwe uitgebreide 7e druk van Fluency through TPR Storytelling is uit!

TPRS_Fluency_Cover_7th_editionDe zevende uitgebreide druk – april 2015 – van het Engelstalige boek van Blaine Ray en Contee Seely is uit! Dit is hét basisdidactiekboek voor TPRS, samen met `TPRS in a year` en `PQA in a wink` van Ben Slavic. In deze zevende uitgebreide druk van ‘Fluency through TPR Storytelling, achieving real language acquisition in school‘ worden de meest recente ontwikkelingen van TPRS vermeld.

Via TPRS/CI kunnen de leerlingen al vanaf dag 1 alles begrijpen wat ze horen en lezen in hun nieuwe taal en ze beantwoorden talloze vragen over verhalen, over zichzelf en over elkaar. In de eerste weken verwerven de leerlingen een basiswoordenschat en de meest essentiële grammaticale structuren. Binnen twee à drie maanden zijn de leerlingen in staat om zichzelf vloeiend uit te drukken, passend bij hun niveau. Docenten zijn dol op wat hun leerlingen allemaal al kunnen doen en de leerlingen zelf zijn er ook weg van. Deze zevende editie bevat talrijke vernieuwingen zoals:

 • fluencyThruTPRScontentsAangepaste TPRS materialen en hulpmiddelen
 • Herzien en uitgebreid onderzoek m.b.t. TPR Storytelling
 • Multi-Level klassen en sociale verscheidenheid
 • Overstappen met de sectie naar CI/TPRS
 • Samenwerkend klassenmanagement
 • TPRS en CI op de basisschool
 • Overtuigen van schoolleiding en ouders
 • MovieTalk
 • Embedded Readings gebruiken, gebaseerd op TPRS verhalen
 • Free Voluntary Reading (FVR) & Sustained Silent Reading (SSR)
 • Doceren om verschillende schrijfsystemen te lezen
 • Jezelf als een Parallel Personage inzetten
 • De “Events” Techniek
 • Niet beginnen met TPR
 • Diepe Personalisatie

Taalverwervingsexpert Stephen Krashen zegt, “TPR Storytelling is veel beter dan al het andere elders”

Er is een Nederlandstalige versie van de vijfde druk.

NTPRS13 – Monday 22nd of July – the first day

IMG_0931NTPRS 2013 started this morning! There were some technical problems and so we started a bit later. It was great to be there together again and to listen to Blaine and to Lisa’s enthousiastic openingwords. Lisa o.a. introduced the workshop presenters and the coaches. At the end they showed us the countries where all the participants come from and Lisa said it should in fact become an ITPRS in future. From Europe there were participants from Germany, the Netherlands and from Spain.

IMG_1001The first workshop I went to was the workshop of Carol Gaab and Kristy Placido : “Thinking on your feet”. They are a good team and always have higly interesting and inspiring workshops which are very well structured and have a good pacing and they are ‘compelling’ and they teach what they preach: “the brain craves novelty” and that’s what they take care of, not only in their lessons but also in their workshops. Carol calls the pacing something like “ebb and flow”, but I always call it “breathing in and out”. A lesson need variation between acitivity and rest.

This year the beginners learn how to TPRS and in the meantime they learn Russian from Katya Paukova and Donna Tatum. The advanced workshops are this year on three mornings instead of the four of last year, which I think is a pity, because now I have to choose between two workshops which I’d like to do both, but if it had been four days, I could have done both… New is also that the workshops take all morning and a part of the afternoon, which gave us more time to practice also ourselves. I liked it very much we had to discuss in Carol’s and Kristy’s wokshop in small groups which structures we would use for movie talk with a very funny film about a lady how is flirting with guys in a lunchcorner and how we would make a lesson out of it. This kind of thing we should do more often!

IMG_0971TPRS thrives on problems and today we started with a technical problem and during the lunch we had a problem of another order: our keynote speaker Dr Stephen Krashen had forgotten he had to take the airplane to go to Dallas… But now technics came to our help and we could follow his speech in the big room where we were having lunch, because he was sitting behind a webcam and we could see his face bigger than life on three big screens. Nevertheless, technics was not infallible. The sound was not too good, so unfortunately it was difficult to understand his speech very well…

IMG_1016After the teabreak I went to Contee’s workshop about TPR and he talked about some theoretical concepts and also did TPR with us and had Charlotte Dincher do TPR in German. We flew to the park and to Best Buy. Contee also showed the three ring circus of Berty Segal. She did a workshop about it at iFLT and you can find the hand-out at the TPRS Publishing website in the free download section – see the 3. Wed-Fri workshops – page 21 up to and including page 30.

After the sessions we could go to the coaching sessions, but Charlotte and I helped Contee to set up his table in the exhibitors room, so tomorrow I’ll go to the coaching room! There is also at least one self-coaching group that’s even coaching themselves in the evening! How about being enthousiastic!

#TPRS – We teach for mastery

Laurie Clarcq shows the 6th edition of Fluency through TPR Storytelling; she is mentioned in the book as the inventor of embedded readings

Laurie Clarcq laat de 6e editie zien van Fluency through TPR Storytelling ; zij wordt in het boek genoemd als de uitvindster van de embedded readings.
Foto door Kayla Rosini

In de 6e en nieuwste editie van het boek Fluency through TPR Storytelling van Blaine Ray en Contee Seely  staat op blazijde 31 : “In TPRS we teach for mastery”. Ik vertaal hierachter  een gedeelte van de tekst op bladzijde 31 en 32.

“Bij TPR Storytelling doceren we om een ander taal te doen beheersen. Voor veel taaldocenten die gewend zijn om met een tekst- en werkboek te werken is dit lastig te begrijpen. De meeste docenten die met een methode werken streven ernaar om al het lesmateriaal af te krijgen. Het is belangrijk om op een bepaalde pagina te zijn op een bepaalde datum. Het is belangrijk om bepaalde grammaticale onderwerpen, bepaalde vocabulaire en zelfs hoofdstukken “af te hebben”.

Wanneer we doceren met taalbeheersing als doel, streven we er niet naar om bepaalde onderwerpen “af te hebben”, maar streven we er eerder naar om beperkte vocabulaire en structuren* te oefenen tot onze leerlingen (cursisten/studenten) ze echt kennen, d.w.z. tot ze IN HUN LANGE TERMIJN GEHEUGEN ZITTEN en ze in staat zijn om ze adequaat en vloeiend te gebruiken. (…) We hebben gemerkt dat het beperken van de vocabulaire de meest efficiënte manier is om basale structuren te verwerven. (…) We kunnen zien dat een structuur verworven is wanneer een leerling deze met vertrouwen, zonder te aarzelen en accuraat sprekend kan gebruiken.

* In bovenstaande tekst wordt het woord “structuur” gebruikt ; daarmee wordt een vaste combinatie van woorden in een taal, een soort grammaticale chunk bedoeld. Vaak is dit een werkwoord met een voorzetstel, maar andere combinaties zijn ook mogelijk.
Nederlandse voorbeelden : Er was – wilde … hebben – is naar … gegaan.
Franse voorbeelden: Il y avait – voulait avoir … – est allé/e à …

Bovenstaande foto komt uit het artikel: High school teacher is nationally recognized. Er is een aparte site voor embedded readings “Embedded Reading” met daarop veel embedded reading verhaaltjes in diverse talen.

Ik heb eerder over embedded readings geschreven :
Justin’s Story – De Oorsprong Van Embedded Reading 
Raketlezen – Stapel-Op-Lezen (daar noem ik het nog raketlezen, stapel op lezen)