TPRS – Stap 2 – techniek 22 – In het NU blijven – de lespraktijk

TPRS – Stap 2 – techniek 22 – In het NU blijven – de lespraktijk (maar niet heus 😉

nu moment happyBen Slavic is een beetje de filosoof onder de TPRS docenten. In het Nu blijven is in de oosterse godsdiensten een belangrijk concept, dat ook overgewaaid is naar het westen. In het NU blijven is niet alleen iets voor TPRS, het is iets dat voor elk moment van het leven kan gelden. Aansluitend op deze filosofische kant van het gegeven van in het NU blijven, deze keer eens een keer niet over de lespraktijk, maar we bekijken wat we doen eens vanuit een meta-standpunt.

Wij westerse mensen hebben heel sterk de neiging om alles van het leven onder controle te houden, te plannen, dicht te timmeren. Dit doodt o.a. creativiteit. Het doodt ook menselijkheid, want alles moet meetbaar en maakbaar worden. Kijk naar de manier waarop alles in het reguliere onderwijs tegenwoordig volledig gekwantificeerd dient te worden.  De grote nadruk op toetsing, cijfers voor toetsen, het vergelijken door alles in percentages onder te brengen, scholen die met elkaar een concurrentiestrijd aangaan om de meeste leerlingen, lees financiën binnen te halen  etc. etc. De creatieve en bewegingsvakken zijn steeds minder belangrijk geworden en nemen steeds minder tijd in het schoolprogramma in. Alle leerlingen die niet kneedbaar zijn en afwijken van de norm krijgen etiketjes en moeten via medicatie en ´rugzakjes´ in het gareel worden gehouden.

Er begint echter een tegenbeweging op gang te komen; andere onderwijsvormen ontstaan.

Met TPRS zitten wij in de tegenbeweging! Wij brengen menselijkheid en creativiteit terug in de scholen! Daar wil je toch deel van uitmaken en je bijdrage aan leveren????!!!! Breng (meer) beweging in je eigen leven en je eigen taallespraktijk!!!!!

Hieronder een buitengewoon indrukwekkend animatiefilmpje op TED van een lezing van Sir Ken Robinson over Changing Education Paradigms, met als één van de onderdelen een geweldige – echter in feite intrieste – beschrijving van het huidige ‘lopende band onderwijs’ – maar ook bijvoorbeeld een indringende notitie over ADHD. Het filmpje is meer dan 10 MILJOEN keer bekeken!

Hieronder een filmpje van Ken Robinson over het doden van creativiteit door scholen. Met Nederlandse ondertiteling. 

De afbeelding linksboven is afkomstig van de site: http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/de-kleur-van-jouw-hart/

TPRS – Stap 2 – voorafje voor techniek 22 – In het NU blijven

TPRS – Stap 2 – voorafje voor techniek 22 – In het NU blijven

Staying in the momentVandaag  van TPR Storytelling – Stap 2 – het voorafje voor techniek 22 uit Ben Slavic’s boek “TPRS in a Year!” :  in het NU blijven.

Met in het NU blijven wordt bedoeld dat je niet weggaat van het moment dat in het verhaal gecreëerd is, en dat doe je om de begrijpelijke input levend te houden. Ben zegt dat je dit voor elkaar krijgt door:

  • de leerlingen te doceren en niet de taal
  • bij een zin te blijven totdat hij parallel loopt aan het originele verhaal – in de conclusie van TPRS in a Year! staan de details hoe je dat precies doet
  • extra details ‘uitmelken’ via cirkelvragen, ervoor zorgend dat de details te maken hebben met het leven van je leerlingen

Ben besteed wel drie bladzijden aan deze techniek en hij zegt erover dat dit misschien wel een van de uitdagendste TPRS technieken is, omdat hij zo indruist tegen alles wat we als docenten geleerd hebben, zoals : alles onder controle houden, het verhaal sturen, het juiste ding op het juiste moment zeggen, grappig zijn, enzovoorts. Alleen zorgen deze dingen ervoor dat er geen ruimte is voor de leerlingen en hún inbreng. En die twee dingen zorgen nu precies voor betrokkenheid van de leerlingen. En betrokkenheid krijg je door in het NU te blijven.

Ben geeft er twee prachtige voorbeelden van, met acteurs en al: ondanks het prachtige script kwam het verhaal niet op gang en later stokte het nog een keer! Ojee, ojee, een probleem! (Voor de docent!) Ben beschrijft waar hij emotioneel doorheen gaat en dan roept hij vanaf de pagina naar de lezer: “Blijf in het NU! Stel de vragen. Cirkel of sterf!” Door in het nu te blijven en lang genoeg te durven wachten tot er een leuk antwoord van de klas komt, geeft de docent de leerlingen een eigen inbreng in plaats van verstresst dan maar zelf gauw met iets te komen en het verhaal en de klas zo onder controle te houden. Doordat aan het begin van het verhaal een van de leerlingen riep dat het verhaal zich afspeelde in een beruchte straat in Denver (hun woonplaats) was er opeens chemie ontstaan. (Zie TPRS techniek 17, 3 locaties , over het belang van het gebruik maken van locale plekken, van het personaliseren van plekken).

Ben besluit ermee dat we soms wachten en dat er dan toch niks leuks komt. Leren de leerlingen dan niks en zijn we dan een nul in TPRS? Hij stelt ons gerust dat dat niet het geval is: horen de leerlingen de taal? Spreken we de doeltaal? Geven de leerlingen aan dat ze 80% of meer begrijpen? Ja?! Dan doen we ons werk! Het leven gaat niet altijd over rozen, persoonlijke begrijpelijke input is al geweldig!

Ben’s zelf reflectie vraag bij techniek 22: Blijf je in het NU?

De afbeelding is afkomstig van het blog: Leef jouw leven.