TPRS in een jaar – techniek 8 – drie-rings-circus – de lespraktijk

TPRS in een jaar – techniek 8 – drie-rings-circus – de lespraktijk 3ringcircus_movie

We zijn nog steeds de TPRS Stap 1 technieken aan het bespreken. Techniek nummer negen is eigenlijk een TPR-activiteit en TPR heeft altijd te maken met het geven van betekenis: je doet wat je zegt en je zegt wat je doet in de doeltaal. Wij hebben deze week alweer de achttiende les gehad  op de Volksuniversiteit. Ben raad de 3-rings-circus activiteit aan voor het begin van het jaar, maar hij geeft ook aan dat hij op elk moment in de les gedaan kan worden. Nou, ik zag geen mogelijkheid met de structuren van deze week om het drie-rings-circus in te passen of het voelde voor mij heel geforceerd. Dus geen circusactiveiten deze week… Wel leuke verhalen!

Op de Hotelschool zijn de lessen weer volop bezig en ben ik met de vierde klassen een reserveringsgesprek gaan TPRS’en, met acteurs, in de tegenwoordige tijd en bij 1 klas de les daarna (zij hebben 1 lesuur per week meer vanwege lesuitval vorig jaar) in de verleden tijd. Bij beide klassen maakten de studenten na afloop opmerkingen tegen me als: bedankt mevrouw, in deze les heb ik meer geleerd dan de vorige 3 jaar bij elkaar. Dat was wel heel jammer van de vorige 3 jaar, maar gelukkig valt er dus nog wat te  redden! Bij 1 klas heb ik ze een timed-writing laten doen en ze het aantal woorden laten noteren. De volgende les wil ik beide klassen de luistertekst laten horen, waarop we dit verhaal gebaseerd hebben en ze daar dan een close-oefening over laten doen; daarbij wil ik ze de structuren die we de vorige les gedaan hebben laten invullen.

Op de Volksuniversiteit zijn we bezig gegaan met structuren die uitbreidingen zijn van eerdere structuren; we beginnen wat langere en samengestelde zinnen te maken.

  • Hij/Zij had honger en dorst
  • Hij/Zij (had nodig te) moest … kopen
  • Hij/zij heeft … gezocht maar hij/zij heeft het niet gevonden

En voor de dialogen

  • Ik ben gegaan
  • en ik heb geen … gezien

dromadaireEr kwamen weer twee leuke verhalen uit; bij de A1 was er een dromedaris in Australië die Rachid heette en die ’s ochtends om 10 uur wakker werd omdat hij honger en dorst had (PQA vragen hoe laat de cursisten opgestaan waren). Rachid had water en een Salade Niçoise nodig (de ingrediënten samen doorgenomen), maar de koelkast was leeg. Hij heeft een oase gezocht, maar ‘m niet gevonden, wel een groep andere dromedarissen en een kameel en een kangoeroe, die ook allemaal dorst en honger hadden en samen hebben ze water gezocht, maar niet gevonden. We eindigden ermee dat ze een “miracle” nodig hadden. Voor de volgende les gaat iedereen met de structuren van de voorgaande lessen een eigen kort vervolg schrijven en die gaat men de volgende les voorlezen. Het zal dus wel een vervolgverhaal (kunnen) worden. We hebben het ook over Ben’s “mais” (= “maar” in het Frans) gehad (kan klinken als gemekker; Ben kiest in elke klas een mekkeraar en de hele klas stemt mee wie de beste mekkeraar is nadat geïnteresseerden daarvoor een auditie hebben gedaan. Die persoon gaat dan altijd zodra het woord “mais” verschijnt even kort mekkeren. Vorig jaar meegemaakt in een workshop met Ben waarbij hij liet zien hoe dat precies in zijn werk ging. Dolle pret!). Een mekkeraar is volgens Ben extra leuk als er bezoekers van buiten in de les zijn! In onze les werd er dus ook af en toe gemekkerd. En onze Benjamin was zo ad rem, dat toen er in het liedje “mais” voorkwam, hij ook nog gauw ging mekkeren. Na het liedje en voor het proeven van de “Rouille” hebben we de bijbehorende leestekst samen doorgenomen, met de bovengenoemde structuren, maar dan in de tegenwoordige tijd; dat deden we door te vertalen naar het Nederlands. Zo kan ik zien of ze het ook echt snappen.

Poule_calligrammeBij de beginners ontstond er een verhaal over een kip die Piaf (= mus in het Frans) heette. Piaf was om 6 uur opgestaan (dit was een oude structuur van ergens halverwege het cursusjaar). Piaf had ook dorst en honger en ze had een fles champagne nodig. Zij wilde champagne drinken van het merk Moët en is die gaan zoeken bij Leclerc. Dit werd ook een “à suivre”; ook de beginners gaan een vervolg schrijven met eerdere structuren voor de volgende les. Na afloop van de leestekst waren de beginners helemaal blij: jeetje, dat we dit al helemaal kunnen lezen! (Ze bedoelden eigenlijk: snappen).

We hebben nog gigantisch gelachen over de uitspraak van “soif” (beetje tussen swaf en swaaf in). Een cursiste maakte de opmerking dat het haar meteen deed denken aan het woord “swaffelen”; dus bijna iedereen schoot in de lach; toen moest nog uitgelegd worden wat dat betekende (in het NL) en toen lag iedereen in een deuk. Het was uitgeroepen tot het woord van 2008. Dus “soif” vergeten ze niet meer 😉

Verder hebben we met de beginners het gedicht “Déjeuner du matin” van Jacques Prévert uitgespeeld met twee acteurs. Eerst hebben we alle attributen benoemd die de acteur gebruikt (koffiekopje, lepel, sigaret aansteken, hoed etc). Het is altijd heel magisch, om dit gedicht tot leven te zien komen. We hebben het daarna als liedje beluisterd in een versie van Marlène Dietrich en voor het lezen hebben we eerst nog Antésite geproefd, omdat we allemaal dorst hadden gekregen van die verhalen over dorst en drinken 😉 .

De afbeelding van de calligramme van de dromedaris is afkomstig van de pagina : Comment écrire un calligramme
D
e afbeelding van de calligramme van de kip is afkomstig  van een Zwitserse basisschool uit Martigny, in de Valais

De afbeelding van de filmposter van de 3-rings-circus is afkomstig van de Wikipedia pagina: http://en.wikipedia.org/wiki/3_Ring_Circus

TPRS in een jaar – voorafje voor techniek 8 – DRIE-RINGS-CIRCUS

TPRS in een jaar – voorafje voor techniek 8 – drie-rings-circus

We zijn nog steeds bezig met het bespreken van de eerste 15 technieken in het boek van Ben Slavic “TPRS in a year!” Deze eerste 15 technieken hebben te maken met het geven van de betekenis en met het persoonlijk maken van de lessen.

3ringcircusTechniek 8 – drie-rings-circus – is eigenlijk een TPR-techniek. TPR staat voor Total Physical Response = een taal letterlijk al doende leren. De docent doet wat hij zegt in de doeltaal en zegt wat hij doet en de leerlingen doen mee, maar zeggen niks. Later gaan de leerlingen ook opdrachten geven, als ze het vocabulaire verworven hebben.

Het komt erop neer dat drie leerlingen tegelijkertijd elk een andere activiteit uitvoeren. Bijvoorbeeld 1 leerling springt op en neer, een andere leerling krabt op zijn hoofd en de derde leerling loopt van de stoel naar de tafel en van de tafel naar de stoel. Daarbij kun je nog variaties aanbrengen in ‘langzaam’ en ‘snel’: springt, krabt, loopt langzaam springt, krabt, loopt snel. Je kunt cirkelvragen stellen: wie springt? wie sprong? Wie loopt snel? Wie krabt langzaam?

De drie-rings-circus techniek is afkomstig van de peetmoeder van TPR : Berty Segal. Je kunt hem op elk moment tijdens de les toepassen en hij is vooral effectief aan het begin van het jaar, zeker tijdens de eerste paar dagen. Het is niet moeilijk voor de leerlingen en ze kunnen lekker even bewegen.

De afbeeldingg is afkomstig van de website: http://nola.humidbeings.com/events/detail/5686/Now-Enrolling-for-3-Ring-Circus-Summer-Camps-for-Kids-and-Teens-2011

TPRS ≠ TPR

Er blijkt nog steeds verwarring te bestaan tussen TPRS en TPR. De afkortingen zijn op 1 letter na hetzelfde. Maarrrrrr…
TPR® = Total Physical Response = een taal al doende leren
TPRS® = Teaching Proficiency through Reading and Storytelling; TPR Storytelling = een taal doceren via verhalen en lezen

Blaine Ray

Alhoewel de bijna identieke afkortingen anders doen vermoeden, zijn het twee verschillende taaldoceermethoden. TPRS is wel voortgekomen uit TPR en door de Amerikaanse docent Spaans Blaine Ray ontwikkeld. Nadat Blaine Ray de voordelen maar ook de grenzen van TPR had leren kennen, heeft hij TPRS in de praktijk van het lesgeven in het voortgezet onderwijs ontwikkeld, zich o.a. baserend op ideeën van dr. Stephen Krashen.

Traditioneel gaat men eerst woordjes leren en daardoor teksten begrijpen, maar TPRS kantelt dit net de andere kant op. De taal komt via luisteren, begrijpen en spreken in het menselijk systeem en wordt daarin op die manier krachtig verankerd. Mede doordat de verhalen beeldend zijn, waardoor de taal op een dieper niveau binnenkomt dan wanneer je alleen met een vertaling zou werken.

Bij TPRS komen alle taalvaardigheden aan bod: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Via TPRS gaat men een andere taal verwerven vanuit verhalen. De taal wordt nét anders verworven dan we tot nu toe altijd gewend waren: via het “vragen” van verhalen – door luisteren en spreken – verwerft men de taal en daardoor leert men de woorden en de grammaticale structuren van die taal.

James Asher

TPR is ontwikkeld door James Asher en is in de jaren 1970 naar Nederland gekomen. Het is hier vooral door NT2 docenten gebruikt. Voordeel van klassieke TPR is, dat er niet met vertaling wordt gewerkt, waardoor mensen met allerlei taalachtergronden op deze manier samen Nederlands kunnen leren.

Ik ben in mijn lessen Frans aan beginners ook met TPR begonnen. Maar op een gegeven moment liep ik tegen dezelfde grenzen aan als Blaine Ray. Een taal is meer dan commando’s.  Ik ging verder zoeken en kwam bij TPRS uit. Ik had de term TPRS al wel eerder gezien, maar me daar verder niet in verdiept. Ik ging zoeken of er mensen in Nederland waren die iets met TPRS deden, maar vond niemand. Ondertussen had ik contact opgenomen met Blaine Ray en Ben Slavic en hun TPRS handboeken uit Amerika gekregen en gelezen; want ook die waren hier nergens te vinden.

Von Ray

In 2007 heb ik TPRS in Nederland geïntroduceerd door Von Ray uit te nodigen om tijdens de Landelijke Studiedag van Levende Talen in november van dat jaar  TPRS workshops te geven. Dat was voor het eerst dat ik iemand ‘life’ tprs zag doen. Ik had het mezelf uit de boeken geleerd en deed heel veel dingen niet – zoals het antwoord herhalen na een vraag en langzaam gaan en niet teveel aanbieden – omdat ik  dacht dat dat supersaai was. Totdat ik tijdens de NTPRS van 2008 drie ochtenden Russisch ging leren als beginner. Ahum… door die ervaring merkte ik dat deze dingen toch écht nodig zijn als je als beginner een taal gaat verwerven.