#TPRS workshop Agen – almost there! Follow on this blog my notes about it

From Tuesday the 6th of August up to and including Saturday the 10th of August there will be Рfor the first time in France Рa longterm TPRS training and coaching workshop. Until now about 20 participants registered, coming from Germany, Spain, the USA, Canada and France; including a few who just registered  because there was a big article in a local newspaper in Agen.

IMG_1223

Teri telling to Dr. Krashen about the TPRS workhop in Agen; it’s so difficult to make picturesof TPRS teachers! They never keep ther hands still ūüėČ

Judy Dubois took the initiative to organize this TPRS training and coaching workshop in Agen.  Presenters & coaches wil be Judy Dubois (F), Lynnette St George (USA), Teri Wiechart (USA)  and Alike Last (NL).

Lynnette presented several workshops at NTPRS13, like Upper Level Strategies (with Carmen Andrews). Teri Wiechart was coaching coordinator (together with Lizette Liebold)  and she will be again in Agen.

During the training next week Judy will teach English and Lynnette and I will teach French to real students and we will be observed by the attendees of the training. They will learn how TPRS works, see it ‘working’ with real students, experience how TPRS feels as a student by a few Dutch lessons by me, they’ll practice themselves on each other and on the students and will be coached by all of four of us, with Teri as special coordinator of it all.

The training starts Tuesday the 6th and that day the language classes will be in the afternoon; Wednesay until Friday the language classes will be in the morning and the coaching sessions will be in the afternoon.

We’re all very excited about this workshop in Agen and we hope it will meet the needs of the attendees!

On the picture: During Dr. Krashen’s Q&A – when we were having lunch last Wednesday in Dallas during NTPRS 13 – Teri stood up and told about Judy’s initiative in Agen in France. And exactly at the same moment that someone from the audience reacted to it, the embarrassing thing happened that the alarm of my telephone went off. It was the very loud sound of a rooster and that was very confusing. (I had forgotten I set my alarm; I wanted to be in time in the session immediately after the lunch…)

To be continued next week!

#TPRS – video’s met instructies werkwijze TPRS

Veel mensen vragen naar filmpjes over TPRS. Hier volgen enkele links.

Ben Slavic heeft op Youtube een kanaal; dat vind je hier

Vandaag stuitte ik op een bijzonder informatief filmpje over het gebruik van TPRS; het is ge-upload door Marc Oleyninck. Ik ken hem niet, maar ik heb hem gevraagd me te mailen om hier wat meer informatie over hem te kunnen geven.

TPRS – Go with the Flow

Moretprslist YahooEen paar alinea’s naar beneden staat een vertaling van een bijdrage van Ben Slavic van afgelopen zaterdag aan de moretprslist.¬†Ben Slavic is docent Frans in Colorado en auteur van 2 basisdidactiek handboeken voor TPR Storytelling : TPRS in a year! en PQA in a wink!. We mogen ook wel stellen dat hij ‘de filosoof’ is van de TPRS/CI* gemeenschap.

De morestprslist heeft rond de 6500 aangesloten talendocenten die met TPR Storytelling werken. De moeite waard om er ook (gratis) lid van te worden. Er vinden regelmatig interessante discussies plaats en er is een grote mate van samenwerking en uitwisseling. Dit streven we ook na met de Nederlandstalige Community TPR Storytelling op Digischool. Wij zitten qua aantal leden momenteel nog op een fractie van de USA (212), maar ons landje is qua grootte natuurlijk ook een fractie van de VS…

Hieronder¬†mijn Nederlandstalige vertaling van Ben’s bijdrage of lees hierachter het Engelstalige origineel: ¬†Water runs downhill Ben Slavic moretprslist 120707.
Van: Ben benslavicapestaartjeyahoo.com
Aan: moretprsapestaartjeyahoogroups.com
Verzonden: Saturday, July 7, 2012 4:30 AM
Onderwerp: [moretprs] Water Stroomt Bergafwaarts

In The Power of Reading, Insights From The Research, noemt Stephen Krashen het belang van het in een stroom zitten als je aan het lezen bent (p. 29). Waarom zou ditzelfde concept niet een hoofdbestanddeel zijn van onze gerichtheid, wanneer we aan het leren zijn om steeds beter te worden in het geven van luisterinput aan onze leerlingen in de vorm van PQA (persoonlijke vragen) en verhalen?

Water stroomt bergafwaarts en niet tegen de bergen op. Op dezelfde manier moeten eenvoudHiroshige - the moon over a waterfall en ‚Äėflow‚Äô‚Äď (door)stroming ‚Äď heersen in¬†elk deel van een TPRS/CI les. Het water moet op een natuurlijke manier naar beneden stromen. Dingen moeten zich op een natuurlijke manier ontwikkelen. Taal moet op een natuurlijke manier tevoorschijn komen. De leerling moet zich er onbewust van zijn dat hij aan het leren is.
Om dat te laten gebeuren, moet ik ontspannen zijn. Ik moet niet te veel proberen om het verhaal te controleren, te sturen. Ik moet me niet zenuwachtig maken over het proces. Dit vereist vertrouwen in het proces van vragen stellen.

Wat is vertrouwen? Het is geloven dat wat we doen ook daadwerkelijk werkt. We moeten leren om te pauzeren en om langzaam te gaan en dat laat dingen dan op een organische manier tevoorschijn komen. We leren dat onze vragen nieuwe informatie voort laat brengen die, omdat deze bijzonder is en over de mensen in de klas gaat, niet weggecijferd wordt, maar juist zaken voorwaarts stuwt.

Dit zorgt tijdens de les voor volledige participatie van de leerlingen, die het super vinden dat hun geestige suggesties de les vullen met interessante onderwerpen. Het verhaalscript wordt wat het geacht is te zijn: de walkant van de rivier en niet het water in de rivier, zodat het water dat begrijpelijke input is de berg moeiteloos afstroomt.

Het water naar beneden laten stromen. Docenten proberen het water omhoog te laten stromen in hun grammatica lessen. Het is hetzelfde bij lessen die ICT gebruiken. Proberen om water naar boven te duwen is niet alleen saai, het is onmogelijk, hoeveel Rosetta Stone toeters-en-bellen ook gebruikt worden ‚Äď de leerling verwerpt deze omdat de les niet begrijpelijk is en niet over hemzelf gaat.

Water stroomt de berg af. Elke keer als we iets in de doeltaal zeggen en een leerling begrijpt wat we zeggen, is het net als het naar beneden laten vallen van een druppel water. Die druppels, wanneer ze samengevoegd worden, gaan onmiskenbaar stroompjes vormen en uiteindelijk rivieren. Door zoveel input beginnen de leerlingen grote brokken te begrijpen van wat we zeggen.

Na duizenden en duizenden uren van begrijpelijke input in de vorm van luisteren en lezen, nadat duizenden kleine stroompjes gevormd zijn, vormen zich rivieren van kennis – en de taal die aldus in het brein van de leerlingen gevormd wordt, bereikt de zee van vloeiende spreekvaardigheid. Het proces is moeiteloos en verbazingwekkend.

Antoine de Saint-Exup√©ry zegt het zo: … als je een schip wilt bouwen, trommel dan niet allemaal mensen op om hout te verzamelen en wijs ze¬† geen taken en werk toe, maar breng ¬†ze liever het verlangen naar de eindeloze immensheid van de zee bij‚Ķ

Andere artikelen over dit onderwerp kunnen gevonden worden op de moretprslist FLOW (November 21, 2009), On Uninterrupted Flow (April 13, 2009), Teaching in a Natural Way (August 21, 2008), and Just Go With The Flow, (May 13, 2008).

Tot zover het artikel van Ben Slavic. Op de al eerder genoemde moretprslist kun je de reacties erop van andere leden lezen.

Op de site van de Denver Public Schools is een serie video’s van Ben Slavic met leerlingen, o.a. over lezen. (Ben Slavic begon¬†zijn bijdrage met opmerkingen¬†over lezen en trok toen de parallel van het in een stroom zitten met lezen en een vergelijkbare stroom bij het geven van begrijpelijke input door de docent).

*CI = Comprehensible Input; TPRS wordt ook wel een CI-methode genoemd.

Ando Hiroshige -Settsu Ajikawaguchi

Japanse afbeeldingen¬†door Utagawa (AndŇć)¬†Hiroshige (1798-1858!)
resp.¬†‘The moon over a waterfall’ en ‘Settsu Ajikawaguchi’