TPRS : lezen is herkennen van verworven vocabulaire – Workshop A10 @LevendeTalen Studiedag

Workshop A10 - TPRS, lezen is herkennen van verworven vocabulaire, Alike Last en Rianne Tamis Elke eerste vrijdag in november is de Landelijke Studiedag van Levende Talen in het Beatrixgebouw in de Jaarbeurs in Utrecht. Rianne Tamis en ik hebben daar ’s ochtends workshop A10 verzorgd: TPRS, lezen is herkennen van verworven vocabulaire. We hadden gevraagd om een opstelling in een kring en die hadden we ook gekregen! Ik werd al helemaal blij toen ik naar binnen liep en het zag! Het Beatrixgebouw heeft de zalen flink vernieuwd en het zag er allemaal prachtig uit. We hadden ook een mega groot scherm!

Workshop A10 : TPRS lezen is herkennen van verworven vocabulaireRianne heeft met de aanwezigen een verhaaltje in het Soedanees Arabisch gemaakt en na afloop daarvan kregen ze een paar korte verhaaltjes te lezen, die ze vlot konden lezen en vertalen. Wat maar weer liet zien: lezen is herkennen van verworven vocabulaire.

LSD15, deelnemers workshop A10, TPRS, lezen is herkennen van verworven vocabulaireHier de Hand-out bij Workshop A10 Landelijke Studiedag Levende Talen 2015 : TPRS Lezen is herkennen van verworven vocabulaire.

Met dank aan Bas Trimbos van de SLO voor het maken van de foto van mij en Rianne voor het megascherm; op de foto lijkt het een stuk kleiner dan in RL. Bas Trimbos en Daniela Fasoglio hebben in diezelfde zaal ’s middags workshop B35 gedaan: Talen in het onderwijs: ontwikkelingen, uitdagingen. Zie: Moderne vreemde talen – Vakspecifieke trendanalyse 2015

Beneden in de grote zaal hadden we een standje met Taalleermethoden.nl; de muren van de zaal pasten helemaal bij onze kleuren!

Stand Taalleermethoden.nl Landelijke Studiedag Levende Talen 2015We staan ook met een standje op de GPD Talen van de sectie ICLON op de Universiteit van Leiden op vrijdag 29 januari 2016. Leuk als je ons daar komt bezoeken! De Good Practice Day Talen is dé plek waar docenten de mogelijkheid wordt geboden met elkaar vakdidactische inzichten te delen. Docenten uit het voortgezet onderwijs verzorgen workshops en presentaties, wisselen ervaringen uit met de deelnemers en bediscussiëren met hen de didactische mogelijkheden van hun vak. (Helaas is er geen workshop over TPRS!)

Landelijke Studiedag Levende Talen – hand-outs workshop A8 & B3

levende_talen_logoHand-outs Landelijke Studiedag Levende Talen vrijdag 7 november 2014

Films laten spreken – hand-out workshop A8 – Landelijke Studiedag Levende Talen vrijdag 7 november 2014 Utrecht
TPR Storyelling differentieert – hand-out workshop B3 Studiedag Levende Talen Vrijdag 7 november 2014 Utrecht

#TPRS – discussie Linkedin onderzoek MVT onderwijs

Op de Linkedingroep van Levende Talen vind momenteel een discussie plaats die aangezwengeld is door Antoon Berentsen. Hij geeft daar een quote uit een onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen: “Het huidige Nederlandse (middelbare) onderwijs is echter voornamelijk gericht op lidwoorden en uitgangen van zelfstandige naamwoorden, waarbij te weinig aandacht wordt besteed aan de context van de taal en de culturele achtergrond van het land.” (p. 22). De quote komt uit:  “Duitsland-Nederland. Ligt Duitsland steeds verder weg of is alles Friede, Freude, Eierkuchen” uitg. door Interdisciplinair Honoursprogramma van de Radboud Universiteit Nijmegen 2012.

Veel mensen hebben al gereageerd (het is herfstvakantie; men heeft tijd 😉 Bert Nap had voor mij als laatste gereageerd en schreef: “Om eens een metafoor te gebruiken: vaak heb ik het idee dat we onze leerlingen aanleren welke ingrediënten er zijn, maar vergeten we dat je er een lekkere taart van kunt bakken om samen op te eten.”

Ik heb daar de volgende reactie neergezet:
Heerlijke taarten maak je via TPR Storytelling! De doeltaal wordt aangeboden in de context van verhalen – die je zelf maakt met je leerlingen/cursisten/studenten (ik zal ze nu maar steeds leerlingen noemen). We kokkerellen en smullen wat af, om in deze beeldspraak te blijven. De docent hanteert hierbij hoog-frequente woorden uit de doeltaal (er zijn lesmethodes die hierop gebaseerd zijn; er bestaan ook frequentie woordenboeken). De grammatica wordt ‘toegepast gebruikt’, namelijk in de verhalen, die natuurlijk weer bestaan uit zinnen. Via (korte, kortdurende) grammatica-pop-ups maakt de docent de leerlingen bewust van grammaticale verschijnselen; vaak door hierbij uit te gaan van de betekenis; de grammatica wordt vaak als vocabulaire behandeld.

Via speciale vraag- en antwoordtechnieken, het stellen van persoonlijke vragen aan de leerlingen en humor verkrijgt de docent bij TPRS de broodnodige herhaling die een mens nodig heeft om een andere taal te verwerven. Hierdoor gaat de leerling aanvoelen hoe de taal ‘hoort te klinken’ en gaat daardoor de grammatica spontaan juist toepassen.

Bij TPRS begint de docent vanuit spreken en luisteren, maar alle taalvaardigheden komen aan bod. Voor degenen die het nog niet weten – de afkorting staat voor Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. Lezen maakt een wezenlijk en belangrijk onderdeel uit van TPRS. Uit onderzoek is gebleken dat lezen dé belangrijkste vaardigheid is voor vocabulaire verwerving. Daarbij is het wel belangrijk dat de leerling 95% van de tekst begrijpt, anders wordt het een woordenboek oefening i.p.v. vlot leeskilometers kunnen maken. Die leeskilometers zorgen voor het ‘opzuigen’ van de ‘grammaticale samenstelling’ van de taal.

TPRS is een CI method = Comprehensible Input = begrijpelijke input methode, waarbij voorop staat dat het taalaanbod 100% begrijpelijk dient te zijn voor de leerling. Ook bij NT2 is dit mogelijk, alleen is het wat ingewikkelder soms dan wanneer je gewoon met homogene groepen werkt en met vertaling kunt werken.

Nog even over de culturele achtergrond & TPRS: voor diverse talen zijn er speciale TPRS-novels geschreven, waarin jongeren in andere culturele settings terecht komen waar de doeltaal gesproken wordt, waardoor zij zich bewust worden van hun eigen en die andere cultuur. Dit biedt weer allerlei aanknopingspunten voor gesprek, naast het lezen, door te vragen naar verschillen en overeenkomsten e.d. Verder is er bv. voor niveau A2 voor Frans een TPRS-lesmethode, waarin in elk hoofdstuk bepaalde Franse culturele zaken aan bod komen. Maar ook voor Duits is er zo’n methode voor beginners en A1 en ook voor Spaans.

Ikzelf geef Frans bij mijn eigen lesinstituut via TPRS en TPR ; ik ontwikkel mijn lessen zelf en baseer mij op Meervoudige Intelligenties. In mijn lessen speelt de cultuur een grote rol. Nog even over die novels: ik lees ze ook met volwassenen en die vinden ze ook leuk, maar wat vooral geweldig is aan deze boekjes, dat ze allerlei constructies spontaan gaan gebruiken, die ze in de pre-TPRS-tijd heel moeilijk vonden en niet snapten en die vallen nu spontaan uit hun mond.

Sinds september geef ik les op een middelbare hotelschool in Amersfoort en ook daar pas ik TPRS en TPR toe, maar daar dien ik ook rekening te houden met de vaktaal van de horeca, wat een nieuwe uitdaging is. Diverse leerlingen hebben me al laten weten dat ze nu eindelijk zien dat ze toch wél iets kunnen in het Frans en dat ze zien dat ze elke keer vooruitgang maken.

Imho is TPRS dé methode van de toekomst, passend bij de leerlingen van nu én de toekomst. Kijk naar wat de gemiddelde leerling nu écht kan in de doeltaal voor alle vaardigheden en je ziet dat daar nog veel aan te verbeteren is. Zoals ik hier aan het begin van de discussie al opmerkte: ik zou graag eens (longitudinaal) wetenschappelijk onderzoek zien, waarin leerlingen die met TPRS les gehad hebben onderzocht worden op alle taalvaardigheden.

Tot zover mijn reactie. Als je de hele discussie wilt volgen, begeef je dan naar de Linkedin groep van Levende Talen.

Het plaatje van de vruchtentaart komt van de site: Receptenalajolein. Daar vind je ook het recept: http://receptenalajolein.blogspot.nl/2012/08/vruchtentaart.html