NTPRS14 Chicago – The First Day – Monday the 21rst of July

Blaine Ray, Lisa ReyesThis morning at 8 o’clock started NTPRS14 in the Sheraton in Lisle, Illinois. We gathered in the ballroom and Lisa Reyes opened NTPRS14. Blaine did a few words and Lisa presented all the teams and all countries and US-regions had to stand up in order to show with how many they were. The big group from Turkey is also present at NTPRS.

This year NTPRS has special workshops for :

  • the beginning TPRS teachers,
  • The intermediate TPRS teachers
  • the advanced TPRS teachers

So there is one level more: the intermediate TPRS teachers. The advanced workshop has, unlike last year, one presenter and the intermediates also have one presenter, one of which is my roommate Michelle Kindt. The workshops are longer now: there’s a part in the morning and a part in the afternoon.

Carol GaabI first went to the workshop by Carol Gaab: Reading, an advanced workshop. Carol’s workshops are always a delight to attend. They have a lot of variation, you learn a lot of interesting tips and tricks and they’re fun. I made a lot of notes and hope to use it all the coming schoolyear. See the link for her hand-out.

Diana NoonanDuring the lunch, Diana Noonan held her keynote speech. She told that she’s not the type for speeching and that she didn’t want to do it, but finally she gave in. She told us how she got into contact with TPRS and how she introduced it in her district. She started small, one teacher at a time. She invited a lot of TPRS presenters.  The teachers can choose if they come to the professional or not. The next piece was assessment, because you have to prove that you are improving the students. They had funds and the teachers came together and started writing.  They have the data: thousands of students did the tests. Diana filmed 9 teachers and put it on Schooltube. Teachers ahve to be able to observe each other. At the end Diana gave the message: Do what you know what is best for kids. If  you meet roadblocks, remember (she finished with a cute video): “don’t stop, don’t give up, keep trying, keep trying (sung by of a cute little girl).

After lunch Carol’s workshop continued and besides new tips and tricks she also gave us pages from TPRS novels in order to prepare a readers theater lesson.

Gary DiBiancaAfter Carol’s session I went to Gary DiBianca: Big picture planning: how to use CI to make meaningful; units filled with content and culture. He gave an overview of backward planning, how to reflect on personal and professional passions to engage students, how to present so that students acquire, learn and manipulate language. He gave the ACTFL 5 C’s: Communication, Connections, Culture, Community, Comparisons. He adviced to make cross connections within your lessons and units – do not isolate them.

What’s your students base knowledge in and with the target language? How do you adapt or retool your in-class target language usage? Is it all comprehensible? How do you organize instruction/content/language?

What is your passion that you could share as a teacher? CONNECTIONS. Think about “Teach like a pirate” by Dave Burgess, who mentions 3 passions.

At 6 there were two showcases by Blaine Ray and Michael Miller and after it a research masterclass, I’d have loved to attend to them, but I was too tired to attend.  It was a long day already…

 

 

 

TPRS – Go with the Flow

Moretprslist YahooEen paar alinea’s naar beneden staat een vertaling van een bijdrage van Ben Slavic van afgelopen zaterdag aan de moretprslist. Ben Slavic is docent Frans in Colorado en auteur van 2 basisdidactiek handboeken voor TPR Storytelling : TPRS in a year! en PQA in a wink!. We mogen ook wel stellen dat hij ‘de filosoof’ is van de TPRS/CI* gemeenschap.

De morestprslist heeft rond de 6500 aangesloten talendocenten die met TPR Storytelling werken. De moeite waard om er ook (gratis) lid van te worden. Er vinden regelmatig interessante discussies plaats en er is een grote mate van samenwerking en uitwisseling. Dit streven we ook na met de Nederlandstalige Community TPR Storytelling op Digischool. Wij zitten qua aantal leden momenteel nog op een fractie van de USA (212), maar ons landje is qua grootte natuurlijk ook een fractie van de VS…

Hieronder mijn Nederlandstalige vertaling van Ben’s bijdrage of lees hierachter het Engelstalige origineel:  Water runs downhill Ben Slavic moretprslist 120707.
Van: Ben benslavicapestaartjeyahoo.com
Aan: moretprsapestaartjeyahoogroups.com
Verzonden: Saturday, July 7, 2012 4:30 AM
Onderwerp: [moretprs] Water Stroomt Bergafwaarts

In The Power of Reading, Insights From The Research, noemt Stephen Krashen het belang van het in een stroom zitten als je aan het lezen bent (p. 29). Waarom zou ditzelfde concept niet een hoofdbestanddeel zijn van onze gerichtheid, wanneer we aan het leren zijn om steeds beter te worden in het geven van luisterinput aan onze leerlingen in de vorm van PQA (persoonlijke vragen) en verhalen?

Water stroomt bergafwaarts en niet tegen de bergen op. Op dezelfde manier moeten eenvoudHiroshige - the moon over a waterfall en ‘flow’– (door)stroming – heersen in elk deel van een TPRS/CI les. Het water moet op een natuurlijke manier naar beneden stromen. Dingen moeten zich op een natuurlijke manier ontwikkelen. Taal moet op een natuurlijke manier tevoorschijn komen. De leerling moet zich er onbewust van zijn dat hij aan het leren is.
Om dat te laten gebeuren, moet ik ontspannen zijn. Ik moet niet te veel proberen om het verhaal te controleren, te sturen. Ik moet me niet zenuwachtig maken over het proces. Dit vereist vertrouwen in het proces van vragen stellen.

Wat is vertrouwen? Het is geloven dat wat we doen ook daadwerkelijk werkt. We moeten leren om te pauzeren en om langzaam te gaan en dat laat dingen dan op een organische manier tevoorschijn komen. We leren dat onze vragen nieuwe informatie voort laat brengen die, omdat deze bijzonder is en over de mensen in de klas gaat, niet weggecijferd wordt, maar juist zaken voorwaarts stuwt.

Dit zorgt tijdens de les voor volledige participatie van de leerlingen, die het super vinden dat hun geestige suggesties de les vullen met interessante onderwerpen. Het verhaalscript wordt wat het geacht is te zijn: de walkant van de rivier en niet het water in de rivier, zodat het water dat begrijpelijke input is de berg moeiteloos afstroomt.

Het water naar beneden laten stromen. Docenten proberen het water omhoog te laten stromen in hun grammatica lessen. Het is hetzelfde bij lessen die ICT gebruiken. Proberen om water naar boven te duwen is niet alleen saai, het is onmogelijk, hoeveel Rosetta Stone toeters-en-bellen ook gebruikt worden – de leerling verwerpt deze omdat de les niet begrijpelijk is en niet over hemzelf gaat.

Water stroomt de berg af. Elke keer als we iets in de doeltaal zeggen en een leerling begrijpt wat we zeggen, is het net als het naar beneden laten vallen van een druppel water. Die druppels, wanneer ze samengevoegd worden, gaan onmiskenbaar stroompjes vormen en uiteindelijk rivieren. Door zoveel input beginnen de leerlingen grote brokken te begrijpen van wat we zeggen.

Na duizenden en duizenden uren van begrijpelijke input in de vorm van luisteren en lezen, nadat duizenden kleine stroompjes gevormd zijn, vormen zich rivieren van kennis – en de taal die aldus in het brein van de leerlingen gevormd wordt, bereikt de zee van vloeiende spreekvaardigheid. Het proces is moeiteloos en verbazingwekkend.

Antoine de Saint-Exupéry zegt het zo: … als je een schip wilt bouwen, trommel dan niet allemaal mensen op om hout te verzamelen en wijs ze  geen taken en werk toe, maar breng  ze liever het verlangen naar de eindeloze immensheid van de zee bij…

Andere artikelen over dit onderwerp kunnen gevonden worden op de moretprslist FLOW (November 21, 2009), On Uninterrupted Flow (April 13, 2009), Teaching in a Natural Way (August 21, 2008), and Just Go With The Flow, (May 13, 2008).

Tot zover het artikel van Ben Slavic. Op de al eerder genoemde moretprslist kun je de reacties erop van andere leden lezen.

Op de site van de Denver Public Schools is een serie video’s van Ben Slavic met leerlingen, o.a. over lezen. (Ben Slavic begon zijn bijdrage met opmerkingen over lezen en trok toen de parallel van het in een stroom zitten met lezen en een vergelijkbare stroom bij het geven van begrijpelijke input door de docent).

*CI = Comprehensible Input; TPRS wordt ook wel een CI-methode genoemd.

Ando Hiroshige -Settsu Ajikawaguchi

Japanse afbeeldingen door Utagawa (Andō) Hiroshige (1798-1858!)
resp. ‘The moon over a waterfall’ en ‘Settsu Ajikawaguchi’