TPRS les Arabisch op Drongo15 vrijdag 25-09 om 15.30 Taalterras High Five Hall Jaarbeurs Utrecht

Drongo_talenfestival_15092526We ontmoeten je graag op het Drongo Talenfestival in stand C09 op vrijdag 25 september en zaterdag 26 september in de High Five Hal in de Jaarbeurs in Utrecht en gaan daar graag met je in gesprek over TPRS en TPR. Ook kun je bij ons TPRS & TPR boeken inzien en aanschaffen en leuke vlot leesbare Frans leesboekjes aanschaffen.

Op vrijdag kun je om 15.30 op het Taalterras een TPRS lesje Arabisch meemaken!

De link naar inschrijving voor het gratis Drongo talenfestival in de Jaarbeurs in Utrecht 
Vrijdag 25 september van 12 tot 23 uur & Zaterdag 26 september van 10 tot 17 uur.

Sing me the creation

Sing_me_the_creation_Paul_MatthewsEen paar weken geleden kreeg ik van een collega een boek te leen: Sing me the creation, a creative writing sourcebook van Paul Matthews. Achterop het boek staat te lezen dat het boek meer dan 300 serieuze en gekke oefeningen bevat, waarmee je je fantasie kunt prikkelen om je te helpen bij het schrijven van verhalen en poëzie. De oefeningen zijn bedoeld om in groepswerk met volwassenen te doen, maar dat schooldocenten er ook veel nieuwe ideeën voor lessen in op kunnen doen en dat je er ook als individu veel uit kunt halen door het aan te passen aan je eigen behoeften.

Het boek is prima te gebruiken bij TPR Storytelling. Bij TPRS scheppen we met elkaar mondelinge verhalen. Ik type ze trouwens altijd meteen in mijn laptop en laat het verhaal met de beamer zien – dus worden het meteen schriftelijke verhalen.

Op bladzijde 8 van Sing me the creation schrijft Paul Matthews iets wat ik erg interessant vind en dat heel mooi aansluit bij TPRS en ook bij TPR; ik vertaal: “De structuur (en centrale verbeeldingskracht) van dit boek is gebaseerd op een grammaticaal feit – dat er vier soorten zinnen (sentence) zijn:

ZIN (statement)  – VRAAG  – UITROEP – COMMANDO

Alles wat we zeggen of schrijven is één van bovenstaande of iets herkenbaars ertussenin. Ze kunnen als volgt gekenmerkt worden: (tussen haakjes zet ik het verband met TPRS en TPR erachter)

ZIN  de handeling van het benoemen, beschrijven, definiëren van de toestand of waarheid van dingen (TPRS – het bevestigen van het antwoord op de gestelde vraag)

VRAAG taal tussen jou en mij; de dialoog (TPRS – het vragen van het verhaal)

UITROEP waar het innerlijke gevoel direct tot uitdrukking komt in taal (TPRS – in de dialogen, het tot uitdrukking brengen van emoties)

COMMANDO taal als vermogen en beweging, de wil in de wereld richtend (TPR – het letterlijk al doende aanleren van de taal )

bc8beb7c-3aaa-40bf-af76-b311f14b7f73_shutterstock_84945967(…) In de wiskunde vinden we het in de vier principes van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, welke eerst grondig geoefend en begrepen moeten worden voordat iets anders mogelijk is. Het is hetzelfde bij taal, en op deze viervuldigheid is het boek in secties onderverdeeld. Maar eerst moeten we het geheel beschouwen.”

Op bladzijde 17 schrijft Paul Matthews dat het belangrijk is om het boek te zien als een kaart voor een reis en niet als een strikt na te leven systeem. Hij merkt op dat veel mensen zich bezorgd maken om de Aarde en de wonden van de aarde als die van henzelf ervaren, maar daarbij niet beseffen dat de taal ook bij deze eco-logie betrokken is (bij deze huis-logos; oikos = Grieks voor o.a. ‘huis(houding)’ logos = Grieks voor o.a. ‘woord’). Linguïstiek is een ‘objectieve’ wetenschap geworden en daardoor is het niet meer  acceptabel om naar taal te verwijzen als een levend organisme dat kan opbloeien of afsterven al naar gelang we voor haar zorgen.

Matthews geeft aan dat door te werken met deze vier zinstypen we dat schijnen te raken wat hij de levensstructuur van de taal noemt: ZIN  – VRAAG  – UITROEP – COMMANDO en dat dit de vier bronnen zijn die uit Eden stromen, terwijl ze waarheid, interesse, schoonheid, goedheid (levens-intensiverende deugden) meedragen naar ons omgaan met elkaar en met de wereld. En als we door een gebroken of onbeduidende wereld deze bronnen vervuilen, dat het dan geen twijfel lijdt dat de externe rivieren er ook vol van raken. (…) Deze woorden lijken wellicht wat zweverig, maar de 300 oefeningen zijn dat helemaal niet.

Verder geeft Matthews op bladzijde 6 de volgende Permissions; hij verleent de volgende dichterlijke vergunning :

 1. Je mag de regels breken van elke oefening die hier gegeven is
 2. Je mag, als de behoefte zich voordoet, ‘slecht’ taalgebruik hanteren, in het midden beginnen, je werk onaf laten etc.
 3. Je mag schrijven in samenwerking met je buurman/buurvrouw
 4. Je mag het werk van je buurman/buurvrouw kopiëren
 5. Je mag dwaas of betekenisloos zijn. Er is geen reden om diepzinnig of literair te zijn. “Absolute rotzooi” is toegestaan
 6. Je mag liegen, en overdrijven
 7. Je mag spreken tegen dingen en bloemen en vreemden en jezelf. Je mag voor ze spreken. Je mag spreken tegen God.
 8. Je mag persoonlijk en “subjectief” en sentimenteel zijn — een deelnemer en uitroeper net zo goed als een afstandelijke toeschouwer en verslaggever.
 9. Je mag genieten.

Afgezien van punt 1 t/m 4: Waar heb ik dit allemaal eerder gehoord? Everything is possible in (language) class! Alles is mogelijk in de Franse/Engelse/Duitse/Spaanse/Chinese/ Russische /etc etc les.

Ik zal hieronder een paar voorbeelden laten zien uit De zin en De vraag – bekijk  -en vooral DOE – de rest in het boek!

Uit: De zin: p. 20 – het benoemen, beschrijven, definiëren, of informatie geven van de toestand van dingen, het ideaal is om waarheidsgetrouw en duidelijk te benoemen – om correct en wijs te zijn.

p. 29 ; oefening 27 – Ga samen met iemand anders geblinddoekt een wandeling maken en laat je leiden door je partner. Als je terug bent beschrijf je samen je gedeelde indrukken.

p. 35 ; oefening 41; Schrijf een leugen en twee waarheden over jezelf op en laat de anderen raden welke de leugen is.

Paul_MatthewsUit: De vraag: p 66 – in het Engels staat er: Question, implies a quest – een antwoord vinden, iemand om ons te antwoorden. Zonder een vraag zijn we voor altijd afgesloten van het innerlijke leven van een ander. Door de juiste vraag stellen ontsluiten we mogelijkheden van expressie in de ander. Het is het begin van dialoog.

p 71, oefening 97 – Waarom zijn vraagtekens gevormd zoals ze zijn? Schrijf de antwoorden individueel op en vergelijk ze daarna met elkaar. Het is zeker niet voor niks dat het oor gelijkvormig is.

Paul Matthews is dichter en heeft creatief schrijven en gymnastiek gedoceerd bij het Emerson College in Forest Row, Sussex, Engeland. Hij reist, geeft workshops en draagt zijn gedichten voor en probeert nieuw leven in de oude Haard te blazen, waar taal tot leven komt tussen mensen. Hier kun je meer lezen over zijn achtergrond – in het Engels.

Het plaatje met de rekensymbolen komt van de website: http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/Wat-leren-kinderen-bij-…-rekenen.htm

 

NTPRS13 – Monday 22nd of July – the first day

IMG_0931NTPRS 2013 started this morning! There were some technical problems and so we started a bit later. It was great to be there together again and to listen to Blaine and to Lisa’s enthousiastic openingwords. Lisa o.a. introduced the workshop presenters and the coaches. At the end they showed us the countries where all the participants come from and Lisa said it should in fact become an ITPRS in future. From Europe there were participants from Germany, the Netherlands and from Spain.

IMG_1001The first workshop I went to was the workshop of Carol Gaab and Kristy Placido : “Thinking on your feet”. They are a good team and always have higly interesting and inspiring workshops which are very well structured and have a good pacing and they are ‘compelling’ and they teach what they preach: “the brain craves novelty” and that’s what they take care of, not only in their lessons but also in their workshops. Carol calls the pacing something like “ebb and flow”, but I always call it “breathing in and out”. A lesson need variation between acitivity and rest.

This year the beginners learn how to TPRS and in the meantime they learn Russian from Katya Paukova and Donna Tatum. The advanced workshops are this year on three mornings instead of the four of last year, which I think is a pity, because now I have to choose between two workshops which I’d like to do both, but if it had been four days, I could have done both… New is also that the workshops take all morning and a part of the afternoon, which gave us more time to practice also ourselves. I liked it very much we had to discuss in Carol’s and Kristy’s wokshop in small groups which structures we would use for movie talk with a very funny film about a lady how is flirting with guys in a lunchcorner and how we would make a lesson out of it. This kind of thing we should do more often!

IMG_0971TPRS thrives on problems and today we started with a technical problem and during the lunch we had a problem of another order: our keynote speaker Dr Stephen Krashen had forgotten he had to take the airplane to go to Dallas… But now technics came to our help and we could follow his speech in the big room where we were having lunch, because he was sitting behind a webcam and we could see his face bigger than life on three big screens. Nevertheless, technics was not infallible. The sound was not too good, so unfortunately it was difficult to understand his speech very well…

IMG_1016After the teabreak I went to Contee’s workshop about TPR and he talked about some theoretical concepts and also did TPR with us and had Charlotte Dincher do TPR in German. We flew to the park and to Best Buy. Contee also showed the three ring circus of Berty Segal. She did a workshop about it at iFLT and you can find the hand-out at the TPRS Publishing website in the free download section – see the 3. Wed-Fri workshops – page 21 up to and including page 30.

After the sessions we could go to the coaching sessions, but Charlotte and I helped Contee to set up his table in the exhibitors room, so tomorrow I’ll go to the coaching room! There is also at least one self-coaching group that’s even coaching themselves in the evening! How about being enthousiastic!

TPRS & de klassieke talen – écht wel! – ook in Nederland!

Casper PortonTPRS wordt niet alleen gebruikt door taaldocenten moderne vreemde talen, NT2 en gebarentaal, maar ook door docenten klassieke talen! In Amerika loopt er al een heel groepje van rond. Maar we hebben sinds een aantal jaren ook op eigen bodem een jonge enthousiaste docent die niet alleen TPRS maar ook TPR en andere methoden gebruikt in zijn lessen Latijn en Grieks! Graag stel ik jullie voor aan Casper Porton. Hij is docent klassieke talen op de Kees Boekeschool in Bilthoven, ook wel De Werkplaats kindergemeenschap genoemd. Hij heeft daarnaast zijn eigen taalbureau in Hilversum waar hij lessen klassieke talen en cultuur geeft aan volwassenen en bijlessen aan jongeren én hij werkt als dansleraar Latin, Ballroom, Salsa en Disco bij Danscentrum Cornelissen  in Utrecht!

An_adventure_with_a_lionDeze swingende docent klassieke talen zal ook regelmatig zijn verhaal doen als nieuwe TPRS blogschrijver op de TPRS Community Digischool. Casper heeft ook een eigen blog, Classiculus. Zijn laatste blogbijdrage gaat over de Griekse voorzetsels en daar heeft hij een prachtig tekeningetje bij van muizen, kaas en een kat, maar ook een geweldige tekening van een leeuw en een man. Verder geeft hij er uitleg hoe je zo’n voorzetsel-les zou kunnen doen. Al eerder heeft Casper op zijn blog geschreven over de Latijnse voorzetsels. Daar legt hij uit dat hij begint met TPR; dat geeft hij bij de Griekse voorzetsels niet expliciet aan, maar ook hier kun je uiteraard beginnen met TPR. Bij de plaatjes zou ik ook nog vragen stellen als : Is/zit de kat achter de kaas? Juist, de kat is/zit achter de kaas! Zit de kat voor de kaas? Prima, de kat zit achter de kaas, de kat zit niet voor de kaas. Zijn de muizen achter de kaas? Juist, de muizen zitten niet achter de kaas, de muizen zitten voor en in de kaas. De kat zit achter de kaas. Wie zitten er voor en in de kaas? Ja, de muizen zitten voor en in de kaas! Ben jij achter de kaas? Inderdaad, jij bent in de klas en jij bent niet achter de kaas. Wie zit achter de kaas? Klopt, de kat zit achter de kaas. Eerst deze vragen stellen, alvorens over te gaan tot de “waar” vragen. Dus via cirkelvragen eerst samen het vocabulaire verder opbouwen, nadat er met TPR al een start is gemaakt. Voor de voorzetsels in het Latijn heeft Casper ook nog andere les voorbeelden, met een plaatje erbij van een hamster. Die staan op deze bladzijde van zijn blog. Je zou ze (diagnostisch) kunnen toetsen met een tekendictee.

Voor degenen voor wie TPR een onbekende term is: de afkorting staat voor Total Physical Response = een taal letterlijk al doende en fysiek leren. TPR is in de zeventiger jaren van de vorige eeuw ontwikkeld door James Asher en er is veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. In Nederland en België is (en wordt) het veel gebruikt bij NT2, maar bij de moderne vreemde talen wordt het amper ingezet, hoogstens eens als onderdeel van een lesje over bijvoorbeeld, jawel, de voorzetsels of het lichaam of de dagelijkse routine. Maar daarmee doe je TPR écht tekort! Sinds ik per januari schrijf op dit blog over de TPRS technieken die Ben Slavic beschrijft in zijn boek TPRS in a Year! ben ik weer meer met TPR gaan doen in de les. Niet heel lang steeds, maar het is als brainbreak en als onderdeel waarbij  de lichamelijk-kinesthetische intelligentie aan wordt gesproken een prettig onderdeel van de les, waarbij iedereen even lekker beweegt en we zo samen lol hebben én er tevens goede taalverwerving op de lange termijn plaats vindt.

TPRS is ontwikkeld door Blaine Ray vanuit TPR, nadat hij er een tijd succesvol mee gewerkt had, maar ook tegen de grenzen van TPR op was gelopen.

Ik vind dat TPR en TPRS elkaar prachtig aanvullen! In het Nederlandstalige handboek Storytelling voor het talenonderwijs – handboek TPRS voor docenten MVT en NT2 van Blaine Ray en Contee Seely staat een korte uitleg over hoe je TPR toe kunt passen :

 • Bijlage C, Frequentielijsten en TPR woordenlijst
 • Bijlage F, Beginnen met TPR

Voor wie zich verder in de praktijk van  TPR wil verdiepen: Ramiro Garcia heeft een praktisch boek geschreven over het gebruik van TPR in de taalles: Instructor’s notebook, how to apply TPR for best results.

TPRS in een jaar – techniek 10 – Wat heb ik net gezegd? – de lespraktijk

TPR_stick_figuresTPRS in een jaar – techniek 10 – Wat heb ik net gezegd? – de lespraktijk

We zijn nog steeds bezig met het bespreken van de TPRS Stap 1 technieken – betekenis geven en persoonlijk maken. Van de 15 Stap 1 technieken is dit techniek 10. Deze techniek gebruik ik regelmatig in de les. Ook door bijvoorbeeld te vragen: “Wat is …?” of “Wat betekent …?” . Ik vraag dat in het Frans. Ik vraag het als de klas/groep zwakjes reageert. Als er geen krachtig koor-antwoord is, maar een paar – meestal de snellere verwerkers – geven het antwoord. Dan ga ik een stapje terug en vraag naar de betekenis.

Ben Slavic roept al jaren dat hij TPRS in a Year! wil herschrijven. Techniek 10 vind ik zeker een techniek die hij mag herschrijven, bovendien vind ik dat er ook overlap is met techniek 15, de begripschecks. In de bijdrage van 10 maart j.l. staat een link naar uitgebreidere informatie over de begripschecks.

Ik gebruik deze techniek veel en ik merk dat men het ook fijn vind als ik vragen stel over de betekenis. Overigens hoef je niet altijd te laten vertalen. Je kunt de leerlingen ook laten wijzen naar iets of een gebaar te laten maken. Dat is bijvoorbeeld ook handig als niet kúnt vertalen, bijvoorbeeld als je NT2 geeft.

Als je NT2 geeft en deelnemers hebt met allemaal verschillende taal achtergronden, dan is dit een lastigere techniek. Desondanks zou ik aanraden om – als de deelnemers niet analfabeet of andersgeletterd zijn en als er een woordenboek bestaat voor hun taal naar Nederlands of Engels – de deelnemers aan het begin van de les de betekenis in hun eigen taal achter de structuren te laten zetten. Deel een papier uit waarop de Nederlandse structuren staan, evt. al met de Engelse vertaling erachter en ook met ruimte waar ze in hun eigen taal de vertaling erbij kunnen zetten. Als je het gevoel hebt dat ze even de draad kwijt zijn, verwijs dan naar hun blad met de betekenis.

Werk je met analfabeten/andersgeletterden, dan ben je aangewezen op TPR, gebaren, plaatjes & foto’s, filmpjes en tekenen. Ben je niet goed in tekenen, gebruik dan de stick-figures, zoals de voorbeelden hier links.

De afbeeldingen zijn afkomstig van de website van Henny Jellema en zij gebruikt ze met toestemming van de uitgever Sky Oaks Productions Inc. Ze komen uit het boek van Ramiro Garcia: Instructor’s Notebook, How to apply TPR for best results. Je kunt het boek hier bestellen.

Henny Jellema heeft op deze website online oefeningen voor Engels en voor NT2 staan. Zij geeft aan dat men eerst via TPR gewerkt dient te hebben, voordat men de online oefeningen kan gaan doen. Hier ga je naar de TPR oefeningen van NT2 : http://www.digischool.nl/oefenen/hennyjellema/nederlands/tpr/les.1/lijst.htm
en hier ga je naar de Engelstalige TPR oefeningen :  http://www.digischool.nl/oefenen/hennyjellema/engels/tpr/voorbladtpr.htm

TPRS in een jaar – techniek 8 – drie-rings-circus – de lespraktijk

TPRS in een jaar – techniek 8 – drie-rings-circus – de lespraktijk 3ringcircus_movie

We zijn nog steeds de TPRS Stap 1 technieken aan het bespreken. Techniek nummer negen is eigenlijk een TPR-activiteit en TPR heeft altijd te maken met het geven van betekenis: je doet wat je zegt en je zegt wat je doet in de doeltaal. Wij hebben deze week alweer de achttiende les gehad  op de Volksuniversiteit. Ben raad de 3-rings-circus activiteit aan voor het begin van het jaar, maar hij geeft ook aan dat hij op elk moment in de les gedaan kan worden. Nou, ik zag geen mogelijkheid met de structuren van deze week om het drie-rings-circus in te passen of het voelde voor mij heel geforceerd. Dus geen circusactiveiten deze week… Wel leuke verhalen!

Op de Hotelschool zijn de lessen weer volop bezig en ben ik met de vierde klassen een reserveringsgesprek gaan TPRS’en, met acteurs, in de tegenwoordige tijd en bij 1 klas de les daarna (zij hebben 1 lesuur per week meer vanwege lesuitval vorig jaar) in de verleden tijd. Bij beide klassen maakten de studenten na afloop opmerkingen tegen me als: bedankt mevrouw, in deze les heb ik meer geleerd dan de vorige 3 jaar bij elkaar. Dat was wel heel jammer van de vorige 3 jaar, maar gelukkig valt er dus nog wat te  redden! Bij 1 klas heb ik ze een timed-writing laten doen en ze het aantal woorden laten noteren. De volgende les wil ik beide klassen de luistertekst laten horen, waarop we dit verhaal gebaseerd hebben en ze daar dan een close-oefening over laten doen; daarbij wil ik ze de structuren die we de vorige les gedaan hebben laten invullen.

Op de Volksuniversiteit zijn we bezig gegaan met structuren die uitbreidingen zijn van eerdere structuren; we beginnen wat langere en samengestelde zinnen te maken.

 • Hij/Zij had honger en dorst
 • Hij/Zij (had nodig te) moest … kopen
 • Hij/zij heeft … gezocht maar hij/zij heeft het niet gevonden

En voor de dialogen

 • Ik ben gegaan
 • en ik heb geen … gezien

dromadaireEr kwamen weer twee leuke verhalen uit; bij de A1 was er een dromedaris in Australië die Rachid heette en die ’s ochtends om 10 uur wakker werd omdat hij honger en dorst had (PQA vragen hoe laat de cursisten opgestaan waren). Rachid had water en een Salade Niçoise nodig (de ingrediënten samen doorgenomen), maar de koelkast was leeg. Hij heeft een oase gezocht, maar ‘m niet gevonden, wel een groep andere dromedarissen en een kameel en een kangoeroe, die ook allemaal dorst en honger hadden en samen hebben ze water gezocht, maar niet gevonden. We eindigden ermee dat ze een “miracle” nodig hadden. Voor de volgende les gaat iedereen met de structuren van de voorgaande lessen een eigen kort vervolg schrijven en die gaat men de volgende les voorlezen. Het zal dus wel een vervolgverhaal (kunnen) worden. We hebben het ook over Ben’s “mais” (= “maar” in het Frans) gehad (kan klinken als gemekker; Ben kiest in elke klas een mekkeraar en de hele klas stemt mee wie de beste mekkeraar is nadat geïnteresseerden daarvoor een auditie hebben gedaan. Die persoon gaat dan altijd zodra het woord “mais” verschijnt even kort mekkeren. Vorig jaar meegemaakt in een workshop met Ben waarbij hij liet zien hoe dat precies in zijn werk ging. Dolle pret!). Een mekkeraar is volgens Ben extra leuk als er bezoekers van buiten in de les zijn! In onze les werd er dus ook af en toe gemekkerd. En onze Benjamin was zo ad rem, dat toen er in het liedje “mais” voorkwam, hij ook nog gauw ging mekkeren. Na het liedje en voor het proeven van de “Rouille” hebben we de bijbehorende leestekst samen doorgenomen, met de bovengenoemde structuren, maar dan in de tegenwoordige tijd; dat deden we door te vertalen naar het Nederlands. Zo kan ik zien of ze het ook echt snappen.

Poule_calligrammeBij de beginners ontstond er een verhaal over een kip die Piaf (= mus in het Frans) heette. Piaf was om 6 uur opgestaan (dit was een oude structuur van ergens halverwege het cursusjaar). Piaf had ook dorst en honger en ze had een fles champagne nodig. Zij wilde champagne drinken van het merk Moët en is die gaan zoeken bij Leclerc. Dit werd ook een “à suivre”; ook de beginners gaan een vervolg schrijven met eerdere structuren voor de volgende les. Na afloop van de leestekst waren de beginners helemaal blij: jeetje, dat we dit al helemaal kunnen lezen! (Ze bedoelden eigenlijk: snappen).

We hebben nog gigantisch gelachen over de uitspraak van “soif” (beetje tussen swaf en swaaf in). Een cursiste maakte de opmerking dat het haar meteen deed denken aan het woord “swaffelen”; dus bijna iedereen schoot in de lach; toen moest nog uitgelegd worden wat dat betekende (in het NL) en toen lag iedereen in een deuk. Het was uitgeroepen tot het woord van 2008. Dus “soif” vergeten ze niet meer 😉

Verder hebben we met de beginners het gedicht “Déjeuner du matin” van Jacques Prévert uitgespeeld met twee acteurs. Eerst hebben we alle attributen benoemd die de acteur gebruikt (koffiekopje, lepel, sigaret aansteken, hoed etc). Het is altijd heel magisch, om dit gedicht tot leven te zien komen. We hebben het daarna als liedje beluisterd in een versie van Marlène Dietrich en voor het lezen hebben we eerst nog Antésite geproefd, omdat we allemaal dorst hadden gekregen van die verhalen over dorst en drinken 😉 .

De afbeelding van de calligramme van de dromedaris is afkomstig van de pagina : Comment écrire un calligramme
D
e afbeelding van de calligramme van de kip is afkomstig  van een Zwitserse basisschool uit Martigny, in de Valais

De afbeelding van de filmposter van de 3-rings-circus is afkomstig van de Wikipedia pagina: http://en.wikipedia.org/wiki/3_Ring_Circus

TPRS in een jaar – voorafje voor techniek 8 – DRIE-RINGS-CIRCUS

TPRS in een jaar – voorafje voor techniek 8 – drie-rings-circus

We zijn nog steeds bezig met het bespreken van de eerste 15 technieken in het boek van Ben Slavic “TPRS in a year!” Deze eerste 15 technieken hebben te maken met het geven van de betekenis en met het persoonlijk maken van de lessen.

3ringcircusTechniek 8 – drie-rings-circus – is eigenlijk een TPR-techniek. TPR staat voor Total Physical Response = een taal letterlijk al doende leren. De docent doet wat hij zegt in de doeltaal en zegt wat hij doet en de leerlingen doen mee, maar zeggen niks. Later gaan de leerlingen ook opdrachten geven, als ze het vocabulaire verworven hebben.

Het komt erop neer dat drie leerlingen tegelijkertijd elk een andere activiteit uitvoeren. Bijvoorbeeld 1 leerling springt op en neer, een andere leerling krabt op zijn hoofd en de derde leerling loopt van de stoel naar de tafel en van de tafel naar de stoel. Daarbij kun je nog variaties aanbrengen in ‘langzaam’ en ‘snel’: springt, krabt, loopt langzaam springt, krabt, loopt snel. Je kunt cirkelvragen stellen: wie springt? wie sprong? Wie loopt snel? Wie krabt langzaam?

De drie-rings-circus techniek is afkomstig van de peetmoeder van TPR : Berty Segal. Je kunt hem op elk moment tijdens de les toepassen en hij is vooral effectief aan het begin van het jaar, zeker tijdens de eerste paar dagen. Het is niet moeilijk voor de leerlingen en ze kunnen lekker even bewegen.

De afbeeldingg is afkomstig van de website: http://nola.humidbeings.com/events/detail/5686/Now-Enrolling-for-3-Ring-Circus-Summer-Camps-for-Kids-and-Teens-2011