TPRS – Stap 2 – techniek 21 – Dialoog – de lespraktijk

TPRS – Stap 2 – techniek 21 – Dialoog – de lespraktijk

TPRS_spanish20_t640TPRS heeft men onderverdeeld in 3 stappen, stap 1 is die van ‘betekenis geven’, stap 2 is ‘het verhaal vragen’en stap 3 is ‘lezen’. Stap 2 heeft volgens Ben Slavic 10 technieken en we zijn nu bij de zesde TPRS stap 2 techniek, techniek #21 – ‘Dialoog’ en we kijken daar nu naar vanuit de lespraktijk.

Ik heb al eerder geschreven dat ik nog niet zoveel heb gewerkt met acteurs tot nu toe. Toch heeft mij dat nooit belet om niet met dialogen te werken. We kijken altijd met elkaar wat de helden van het verhaal tegen elkaar zeggen. Er flapt dan altijd wel iemand iets uit, wat het verhaal een goede impuls geeft en waar we ook vaak wel om moeten lachen.

Toch komt het ook wel voor, dat het soms gewoon niet lukt met de humor. Het zij zo! Je kunt dat niet forceren en het komt of het komt niet. Als er maar veel begrijpelijke input is geweest en iedereen betrokken is gebleven en het heeft kunnen volgen!

Even iets anders dan Dialogen, maar ik realiseer me, dat ik met de beginners en degenen op ERK A1 niveau anders werk dan met de A2’ers en de B1’ers. Met de beginners en A1’ers zijn we vooral samen verhalen aan het maken en alles  wat daarbij komt kijken. Met de A2’ers hadden we de afgelopen jaren steeds als 1 onderdeel van de les een TPRS-leesboekje. Die boekjes staan behoorlijk vol met dialogen; verder zijn die boekjes ook zodanig geschreven, dat je er veel PQA mee kunt doen, zodat de cursisten/leerlingen met dingen van zichzelf kunnen komen, waardoor we ook dialogen krijgen, persoonlijke dialogen. We lezen een aantal bladzijden in de les en vertalen waar nodig. Iedereen geeft altijd aan dat de boekjes heel gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, maar als we ze dan in de les gaan lezen en we er dieper op ingaan, dan merken ze altijd dat er best veel grammaticale constructies gebruikt worden, die eigenlijk nieuw zijn of die ze eerst moeilijk vonden, maar door deze boekjes niet meer moeilijk zijn en die men ze zelfs spontaan gaat gebruiken. In het Frans heb je bijvoorbeeld: ‘je lui ai donné ‘  (ik heb hem/haar gegeven). In mijn pré-TPRS tijdperk zat iedereen er altijd over te zuchten en te mopperen en wat we ook aan oefeningen en uitleg deden, het bleef niet hangen en het riep weerstand op. Maar nu ‘valt het vanzelf uit hun mond’, zoals de Amerikanen altijd zo mooi zeggen.

Ik heb dit jaar een tijdje verhalen gemaakt met de A2’ers en dat ging niet onaardig, maar uiteindelijk zijn we meer met de actualiteit gaan doen en werden de verhalen van ‘Look I’m Really Talking – French III huiswerk, in combinatie met de filmpjes die mijn collega Hilde-Marie maakte. Zij stelde cirkelvragen over die verhaaltjes, die men dan hardop diende te beantwoorden. Met de B1 deden we hetzelfde, maar die vonden de vragen van die filmpjes o.h.a. te simpel, zodat we de vragen ‘hoger op de vragenladder’ zijn gaan stellen, maar toen werd het voor de A2 weer te moeilijk; duidelijk dat er echt niveauverschil is en dat beide groepen anders bediend moeten worden! Blaine geeft aan dat je bij de zelfstandige taalgebruikers meer groepsdiscussies, presentaties en literatuur kunt doen; maar ook bij de zelfstandige taalgebruikers kun je verhalen gebruiken voor nieuwe grammaticale structuren zoals de subjonctif, maar ik vind het nogal moeilijk om daar de juiste modus in te vinden. Op de NTPRS in Dallas in juli zal er speciale aandacht zijn voor TPRS voor hogere niveaus; ik kijk ernaar uit!

De afbeelding is afkomstig van de webpagina : http://www.bonnersprings.com/news/2012/feb/29/telling-story-teachers-ditch-books-new-method/

TPRS – Stap 2 – voorafje voor techniek 21 – Dialoog

TPRS – Stap 2 – voorafje voor techniek 21 – Dialoog

gezicht_boom_dubbel_in_dialoogTPRS heeft men onderverdeeld in 3 stappen:

  1. stap 1 is die van ‘betekenis geven’
  2. stap 2 is de stap van ‘het verhaal vragen’
  3. stap 3 is de stap van ‘het lezen’.

Stap 2 heeft volgens Ben Slavic 10 technieken en we zijn nu bij de zesde van de stap 2 technieken, techniek 21 – Dialoog. Ben adviseert om dialogen in je verhalen te maken. Door tijdelijk de focus te verplaatsen van het verhaal naar het spreken van de leerling-acteurs, schep je ruimtes waarin de acteurs met elkaar kunnen spreken. De sleutel is het simpel houden van de taal : een korte dialoog om het verhaal niet te verstoren, in eenvoudige woorden & korte zinnen.

Het ‘hoe’ is hierbij een aandachtspunt: je kunt geweldige herhaling en humor in het verhaal injecteren, door de acteurs ‘intens’ te laten spreken, waardoor er volgens Ben een humorbrug naar de leerlingen van de klas wordt geslagen.

De reactie van de andere acteur is ook belangrijk: kies emoties als woede, lachen, angst en laat de acteur krachtig en melodramatisch reageren. Om dit succesvol te doen, moet je het verhaal even parkeren. Langzaam gaan en ‘in het nu’ blijven (techniek 22) vergemakkelijken dit.

Andere voordelen zijn :

  1. de acteurs veel herhalingen laten maken in de 1e persoon, waardoor de eerste persoon in ieder geval flink aan bod komt, omdat in de verhalen vooral met de derde persoon gewerkt wordt
  2. aanpassing van het grammaticale gezichtspunt waardoor bv. de zin “Hij dacht dat zijn moeder zijn geld zou pakken” verandert in : “Ik dacht dat mijn moeder mijn geld zou pakken”
  3. hoog dramagehalte zorgt dat de zin van de acteur het verhaal even overneemt, waar de docent weer een scene uit kan laten groeien i.p.v. dat uit het verhaal te laten gebeuren. Zulke kleine scenes zijn vaak begrijpelijker omdat ze minder vocabulaire hebben en langzamer gaan door de focus op de emotionele expressie.

Ben geeft aan het einde een voorbeeld van Jody Noble, die aan de acteurs vraagt – als de klas met een detail komt dat nogal saai is of niet ter zake doet -“Is dat echt waar?! Heb je echt …?! Echt waar?!” De acteurs antwoorden natuurlijk dat het niet waar is, vooral omdat Judy hard met haar hoofd ‘nee’ staat te schudden. Ze blijft dan vissen bij de klas en blijft de acteur steeds vragen om het te bevestigen. Het is prachtig om te lezen hoe Jody het spelletje speelt met haar klas en hoe iedereen daarvan geniet. (En wat een hoop herhaling geeft ze op die manier! En is dat saai zo?! AL)

De afbeelding is afkomstig van de website: http://www.in-dialoog.com/over-ons/in-dialoog/in-dialoog….-algemeen/in-dialoog….-algemeen.html