iFLT14 Denver – The third day – Thursday the 17th Of July

Joe DziedzicIt’s already Thursday! This morning I awoke again at 6 and could not sleep anymore. Daniel and Judy Dubois from France also have this… It must still be the jetlag. And I think because of that, I mixed things up and I went to observe in the learning lab in the first round, but it should have been in the second round… I went to Joe Dziedzic’s class, teaching a Spanish 2 class.  It was a calm group; as is Joe. The class was very supportive. It’s very nice to see all those different teaching styles.

After the break I went to the workshop of 7-months-pregnant Martina Bex. She has a blog: The comprehensible classroom. SheMartina Bex had a very interesting interactive workshop “PQA hooks”. Martina calls PQA (Personalized Questions and Answers): a teacher facilitated discussion with students about students.
– Purpose = relationships & repetitions
– Benefits: engagement & inspiration
– Challenges: engagement & execution

She used several primary school games and teamwork activities with personal questions, containing certain grammatical features in order to have the students work and communicate together in the target language.

When I was waiting in the hallway during lunchtime, suddenly Susan Gross came along! What a nice surprise! I heard she did a small lecture with the beginners and of course she said: Nothing motivates like success!

IMG_2596After lunch I went to  the engaging and highly inspiring workshop by Leslie Davison: 20% projects. I did not know at all what it was, but I found it an intriguing title and someone in the hallway said Leslie’s workshop was great, so I went for the adventure. The title happened to be inspired by the Google project to use 20% of the time for projects. “Google described its startup ideal of “20 percent time,” where any employee could take a day’s worth of time out of the normal work week and come up with a cool project to work on”. Leslie had us go to the site of the Kiva project – empower people around the world with a $25 loan – and we had to find someone we wanted to loan $25 to. We had 6 (or 10?) minutes to make a presentation and put it on Google presentations and then convince the group in one minute (!) why the 25 dollars should go to our project. We had about 5 presentations and then we had to vote for the the one we wanted to give the money to and then Leslie really made the loan of the 25 dollar with the money on her Kiva-account. What a wonderful idea!!

Leslie also had a project: What’s your passion?
Guidelines
I. investigate your passion (or: learn more about…)
II. improve in your target language
III. connect with someone in the target language
IV. save the world in the process

Structure:
• 2 months (up to four)
• provide the language they will need
• teacher is the guide in terms of ideas
• out of class work

Evaluation
– journal or blog entries
– their presentation
– student reflections/teacher reflections

The last workshop I went to was Karen Rowan’s Personalization workshop part Karen Rowan2. Yesterday I went to part 1. This one was more about personalizing and making it into a story. Karen was coaching someone and then another person had to take over the coaching and she would coach the coach.

TPRS Duitsland – a happy teacher teaches better

Charlotte DincherOp zoek naar een TPRS plaatje stuitte ik op een voor mij nieuwe TPRS site in Duitsland!

De Duitse Charlotte Dincher is docente Engels en Scheikunde op een multiculti gymnasium in Bremen en ze heeft afgelopen september de stoute schoenen aangetrokken en is haar lessen Engels volledig via TPRS gaan geven en nu naar eigen zeggen ‘eindelijk  gelukkig geworden in haar lessen Engels’.

Netzwerk TPRS Deutschland

Ze had twee jaar geleden kennis gemaakt met TPRS in een workshop van Susan Gross en was er heel enthousiast over. Na in de loop der jaren allerlei nieuwe methodes uitgeprobeerd te hebben, was ze zelfs voor het eerst geheel overtuigd van een methode. Ze is vervolgens tijdens twee jaar TPRS voorzichtig af en toe uit gaan proberen in haar Engelse lessen en had er best goede resultaten mee, maar durfde er toch niet op te vertrouwen om volledig op TPRS over te stappen. Toen ze echter een nieuwe vijfde klas kreeg, heeft ze de sprong gewaagd en zelfs na twee maanden – met positieve reacties van leerlingen, collega’s en ouders  – kon ze zich al niet meer voorstellen dat ze ooit nog terug zou keren naar het ‘voor-TPRS-tijdperk’.

In haar eigen woorden: “Die Erfolge, die ich bis jetzt schon sehe, sind sehr überzeugend und ich (und die Schüler) habe schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt.

Und da ich auf diesem Gebiet zu einer der Ersten in Deutschland gehöre, entstand diese Website aus dem Wunsch heraus, meine Erfahrungen zu teilen und uns allen eine Plattform zu bieten auf der wir miteinander in Kontakt treten können.”

Via haar site Netzwerk TPRS – TPRS sprachen besser lernen – wil ze een platvorm bieden aan alle Duitse docenten die met TPRS werken. Ook heeft ze een blog waarop ze ongeveer 1x per twee weken schrijft en waarop je je (gratis) kunt abonneren.

Stichting tprs PlatfromOok in Nederland is een TPRS platform, dat we vorig jaar september opgericht hebben en waarmee we onder andere Netwerkbijeenkomsten organiseren. Heb je de site van het TPRS Platform al eens bezocht?

De eerstvolgende TPRS netwerkbijeenkomst is op zaterdagochtend 1 juni, van 9.30 – 12.30 uur in Utrecht. Je kunt hier meer informatie vinden en je online inschrijven.

2

TPRS in een jaar – voorafje voor techniek 5 – Cirkelen

TPRS in een jaar – voorafje voor techniek 5 – Cirkelen

Cirkelen is dé basisvragentechniek voor TPR Storytelling. Ben geeft in hoofdstuk 5 over cirkelen aan, dat uit uitgebreid onderzoek is gebleken dat output alleen maar ontstaat als er eerst enorm veel BEGRIJPELIJKE input gegeven is en dat om die reden LUISTEREN bij uitstek de focus dient te zijn van alle vreemde taal instructie en dat cirkelen bij uitstek het middel is voor het geven van begrijpelijke input.

TPRS_circle_Susan_GrossSimpel gezegd komt cirkelen neer op het stellen van vragen over alle onderdelen van de zin met de (nieuwe) structuren van die les en het zijn vragen:

  1. waarop het antwoord “ja” is
  2. waarop het antwoord “nee” is
  3. met of/of
  4. met een vraagwoord – altijd pas na 1, 2 en 3!

Je stelt de vragen over alle zinsdelen. Je stelt ze niet mechanisch steeds in dezelfde volgorde, maar je speelt ermee en vraagt nu eens naar het onderwerp, dan naar het werkwoord etc.  De klas antwoordt hierop in koor ; in het begin zal het antwoord vaak alleen nog maar 1 woord zijn, zoals “ja / nee / drinken / Pierre / water “. Hoe meer vocabulaire de leerlingen verworven hebben, hoe meer ze kunnen gaan antwoorden in langere zinnen. Dit is ook individueel verschillend. De output moet vooral niet geforceerd worden!

Ben geeft aan dat je kunt stoppen met het cirkelen van een bepaalde structuur, als je merkt dat de klas met vertrouwen reageert op wat je zegt.

Hier kun je een vertaling downloaden van Susan’s cirkelschema.

Hier kun je een Nederlandstalig voorbeeld zien van cirkelvragen = 13 verschillende vragen stellen over dezelfde zin : TPRS vertaling van Susan Gross: Hoe 13 vragen over 1 zin te stellen?

Ben vermeldt dit niet, maar bijvoorbeeld Beth Skelton gebruikt geen cirkel maar een ladder, waarbij je onderop de ladder vragen hebt van het laagste niveau – hierboven de vragen 1, 2 en 3 –  en daarboven komen dan de vragen met vraagwoorden, eerst nog vragen waarbij de vocabulaire al in de vraag zit (wie-vraag), dan vragen waarbij de vocabulaire door de eerdere vragen al bekend is geworden en bovenaan de ladder vragen met vraagwoorden van het hoogste niveau,  waarop creatieve antwoorden mogelijk zijn, met vocabulaire die uit het verleden bekend is.

Ben geeft ook nog een voorbeeld dat je nieuwe liedjes ook kunt cirkelen, waarbij je de leerlingen het liedje uit laat beelden en je steeds kleine scènes maakt van elke zin, die je dan via cirkelen gaat bevragen.

Cirkelen is de TPRS-techniek waarop alle andere technieken drijven, zoals PQA en uitgebreide PQA, verhalen vragen en alle begrijpelijke input. Iemand postte eens op de moretprslist: “Circle or die!”

De afbeelding is afkomstig van de website van Susan Gross en is daar als postertje te bestellen.

TPRS in een jaar – techniek 3 – uitgebreide PQA – de lespraktijk

TPRS in een jaar – techniek 3 – uitgebreide PQA – de lespraktijk.

slapen-doe-je-hier-in-een-2cv_1000x667Op zondag heb je kunnen lezen wat uitgebreide PQA is (en de week daarvoor wat PQA is. Ik kopieer hier de uitleg van zondag: “Bij uitgebreide PQA verschuift het persoonlijke bijna ongemerkt naar een verhaal. Ben heeft het over een “theatrale improvisatie met de doelstructuren” waarbij 1 of meer leerlingen betrokken zijn en waarbij de fantasie de vrije loop heeft.”

Tot nu toe heb ik deze techniek nog nooit in mijn lessen toegepast. Het leek me eigenlijk niet al te moeilijk om toe te passen. Maar IK HEB GEFAALD! Het is me niet gelukt, terwijl er een prachtige situatie was en ik dacht ‘m zo “in te kunnen koppen”. Met de A1’ers en beginners hadden we de doelstructuren:

  1. Zij wilden de nacht doorbrengen in …
  2. Zij konden niet blijven
  3. Zij moesten terugkeren om … te zoeken

Eerst hebben we deze weer met techniek 1 – gebaren – ingeoefend en dat vinden we leuk om te doen, wat ook aansluit bij Ben’s opmerking dat je de les meteen al leuk begint. (We hebben trouwens voordat we met bovenstaande structuren gingen stoeien eerst nog gepraat over het weer en over een schilderij van Vincent van Gogh over een molen in Montmartre en wie daar wel eens geweest was – wellicht ten overvloede, maar in het Frans natuurlijk. Ik ben echt verbaasd hoe goed de beginners al over het weer kunnen praten!)

Er ontstond bij de A1’ers een grappig verhaal over een echtpaar – Vincent et Isabelle – dat de nacht wilde doorbrengen in een hotel in Lyon. Dat hotel en alle hotels waren vol, want er was een festival : Fête des lumières. Ze konden dus niet in een hotel blijven. Toen wilden ze gaan overnachten onder een brug in hun 2CV (eend). Iemand uit de groep bleek dat in Berlijn gedaan te hebben; dat vond ik een mooie aanleiding om uitgebreide PQA te gaan doen om met hem een apart verhaal uit te gaan bouwen, maar hij klapte een beetje dicht van die aandacht (en misschien ook wel door het onderwerp?) – kreeg ik de indruk. Hij weerde het een beetje af , dus helaas konden we het niet verder uitbouwen, terwijl ik al voor me zag dat dit prachtige perspectieven kon bieden. Ik heb ’t toen maar zo gelaten. Bij de beginners heb ik helemaal geen aanleiding gevonden, omdat ik ook al meteen een verhaal ben begonnen zoals ik altijd doe, vanuit personen die de groep verzonnen heeft.

Wat heb ik er nu van geleerd, dat het niet gelukt is? Ik denk dat ik de volgende keer meteen moet kijken hoe ik met 1 van de structuren direct op 1 of meer aanwezigen aan kan sluiten, zodat het inderdaad meteen vanuit hen een verhaal gaat worden. Ben heeft het ook over een theatrale improvisatie met de doelstructuren waarbij 1 of meer leerlingen betrokken zijn.

Geen TPRS bericht over deze techniek op de Hotelschool : we zitten momenteel in allemaal toetsweken, dus daar ligt de TPRS even stil. Dat komt als het goed is weer over een paar weken, dus dan ook weer berichten uit die hoek.

holiday-rental-paris-car-parkOh, en als je nieuwsgierig bent naar hoe het verhaal verder ging: Isabelle en Vincent gingen een bos zoeken om te overnachten in hun 2CV. Ze moesten echter terugkeren naar de brug want ze waren hun kinderen – Victor en Fanny – daar vergeten. Maar de kinderen waren er niet meer, want die waren hun ouders gaan zoeken. En toen waren we moe geworden en zijn we naar een liedje gaan luisteren. En daarna hebben we een verhaaltje gelezen met bovenstaande structuren in de tegenwoordige tijd, dat we klassikaal vertaald hebben. En daarna hebben we Anis de Flavigny geproefd en daarbij hebben we af en toe wat meer Nederlands gepraat.

Het was trouwens leuk dat deze les de Benjamin van de groep een grote inbreng had in het vervolg van het verhaal – hij kwam elke keer met zulke grappige dingen (onder de brug slapen, de kinderen vergeten), dat iedereen in de lach schoot zodat dat natuurlijk in het verhaal moest komen. De Benjamin is een jongen uit het speciaal onderwijs van rond de 16 jaar, die op zijn school geen Frans heeft, maar die vorig jaar op vakantie in Frankrijk zo enthousiast was geworden over Frankrijk en het kunnen communiceren met Franse vrienden, dat hij besloten had om op Franse les te gaan en dat doet hij nu al voor het tweede jaar – tussen allemaal volwassenen!

De afbeeldingen zijn afkomstig van de website : http://chezbertrand.com/chambre-hotes-paris/reservation.html

TPRS in een jaar – techniek 2 – PQA – de lespraktijk.

personnalTPRS in een jaar – techniek 2 – PQA – de lespraktijk.

Elke week bespreken we een techniek uit het boek “TPRS in a year” van Ben Slavic, zondag theoretisch en donderdag gekoppeld aan de leservaringen. Vandaag techniek 2, PQA, persoonlijke vragen en antwoorden.

Via PQA probeer je details over de leerlingen te weten te komen. Dat doe je door persoonlijke vragen aan de leerlingen te stellen, die passen bij de structuren waar je mee bezig bent of structuren waar je met elkaar al eerder verhalen mee gemaakt hebt en die dus bekend zijn.

PQA is een techniek die ik veel gebruik met de volwassen cursisten en bijna meer nog bij de hogere niveaus. Ik merk dat ik het minder gebruik met mijn studenten op de hotelschool, omdat ik daar toch een soort hijgerig gevoel in mijn nek heb door de toetsen die we moeten doen, oftewel, ik laat me opfokken door het curriculum! Wat een ontluisterende conclusie…

Ben Slavic heeft ook een boek over allen PAQ geschreven: PQA in a Wink!

Op de Hotelschool moeten de studenten vanuit hun beroep veel vragen aan de (potentiële) gasten stellen. Ik heb ze laten weten dat ze in het Frans op drie manieren precies dezelfde vraag kunnen stellen. Om daarmee te oefenen stel ik regelmatig na het week-end vragen over hoe het was, wat ze gedaan hebben en of ze gewerkt hebben (bijna allemaal werken ze als bijbaantje in een hotel of restaurant). Na de kerstvakantie is dit een beetje gaan versloffen. De komende weken zijn er allemaal toetsen, en ik heb al opgemerkt dat ik dan toch meer met ‘de taak’ dan met ‘de mens’ bezig raak. Dit is een serieus aandachtspunt voor mij!

In de lessen dinsdagavond met de beginners en de A1’ers hebben we het aanleren van nieuwe woorden met gebaren – techniek 1 – erin gehouden, alhoewel ik bij de beginners deze keer niet alles in 1x gedaan heb, maar steeds in stukjes, dus tijdens het verhaal maken, omdat er twee pittige structuren bij zaten (“hij was zo intelligent dat hij kon begrijpen” & “hij heeft genomen/gepakt”, “en hij heeft ze aan hem/haar gegeven”).

Het wekelijkse weerspreukje ging erover dat als het op St Maurus vriest, de helft van de winter over is. Toen ik dit vorige week op mijn computer klaar zette, vroeg ik me af of ik een ander spreukje moest nemen, omdat het toen nog zo zacht was voor de tijd van het jaar… Maar we hebben uitgebreid – op alle niveaus – over de sneeuw en de kou en de weervoorspellingen gepraat (in het Frans uiteraard!) en waarschijnlijk daardoor ging het verhaal  bij de beginners ook over een sneeuwman, want een cursiste had verteld dat zij een sneeuwpop met haar kleinkinderen had gemaakt – daar kwamen we achter door persoonlijke vragen te stellen. Ik was begonnen met de vraag wie er van sneeuw hielden en wie niet. En aan degenen die er wel van hielden of ze van skiën hielden of schaatsen. Skiën was makkelijk om te snappen, schaatsen liet ik zien via schaats-gebaren-met de benen.

Het verhaal van de beginners: we hebben de sneeuwman een naam gegeven – Tom – en ik vroeg diverse cursisten wat hun naam is en daarop antwoorden ze direct en Bonhomme de neige - colorer! zonder aarzelen door dat te vertellen. Ik vroeg aan de anderen of ze inderdaad zo heetten en dat bevestigden ze. Ondertussen ging het verhaal ook verder: het was warm en Tom de sneeuwman was zo intelligent dat hij kon begrijpen dat hij ‘moest vertrekken’ – structuren uit eerdere lessen. Hij heeft zijn koffer en zijn ski’s gepakt en hij is naar de Pyreneeën gegaan. Er was nog niemand van de groep in de Pyreneeën geweest. In de andere groep wilden ze trouwens ook al naar de Pyreneeën en daar was 1 persoon van de groep in de Pyreneeën geweest, maar anderen hadden geskied in de Alpen en in Italië. Daar ging het verhaal trouwens over een vrouwelijke professor, geologe, die foto’s van een bepaalde berg in de Pyreneeën ging maken. Zij was zo intelligent, dat ze kon begrijpen hoe de wereld ontstaan was. Zij had foto’s genomen en ze had ze aan haar studenten gegeven tijdens een college. Ik heb tussendoor vragen gesteld over fotograferen, of ze dat deden of niet en wie het leuk vonden ik ik vroeg ook of ze de foto’s met een mobiel maakten of met een camera. Een cursiste vertelde dat ze die met haar Ipad maakte (die ze ook meteen tevoorschijn trok en toen vertelde iemand die in een museum werkt dat  veel bezoekers foto’s maken met hun Ipads. Ik merk nu ik erop terug kijk, dat ik die antwoorden dan niet weer naar de groep terugkoppelde en de cursisten of de antwoorden met elkaar ging vergelijken (wat ook veel gedaan wordt met PQA vragen). Daar wil ik de volgende week op gaan letten ! Dan gaan we trouwens bezig met ‘uitgebreide PQA’ , techniek 2 ; en ik merk nu dat we dat eigenlijk met de beginners al zo’n beetje gedaan hebben. Lees zondagmiddag meer over techniek 3, uitgebreide PQA!

Met de beginners hebben we trouwens de derde structuur niet zo uitgebreid gedaan; we werden moe en het werd daarom tijd voor een liedje en daarna zijn we gaan lezen en iets proeven (cichorei-saus) en toen was de les alweer om!

Bij de A2 en de B1 groepen hebben we onder andere over de actualiteit gepraat en hebben we verder gepraat over Gérard Depardieu; vorige week meer gehad over zijn vertrek naar België en de fiscale redenen en wat men daar nou van vond en deze week over zijn Russische burgerschap en het ministerschap dat hem aangeboden is in een twijfelachtig staatje; ik had allemaal cartoons van internet geplukt, en daar hebben we flink om gelachen. Verder hebben we gepraat over zijn films; welke men gezien had en wat men daarvan vond. De meesten keken eigenlijk niet heel vaak films (terwijl dit juist voor de hogere niveaus zo’n goed hulpmiddel kan zijn, zeker met Franse ondertiteling – de vorige jaren leende ik altijd films uit en daar maakten diversen toch wel veel gebruik van, maar het is er dit jaar niet van gekomen omdat ik het ‘leensysteem’ niet af heb; ik raakte teveel films kwijt, dus wil ze eerst goed geregistreerd hebben – wat doen we onszelf als docenten toch ook allemaal aan, af en toe…).

We hebben het met de hoge niveaus ook gehad over Marseille 2013, dat afgelopen weekend de feestelijke aftrap heeft gehad voor hun culturele-hoofdstad-van-Europa-2013-schap (samen met de Provence). Ik had een tekstje van La Quotidienne van Les Petits Citoyens gehaald en daardoor weten we ook waarom Marseille ‘cité phocéenne’ wordt genoemd en wat een ‘calanque’ is. Met de hoge niveaus hebben we tot les 10 aan verhalen met structuren gewerkt (uit Look I Can Talk, French III)  in de les; nu doen we dat als huiswerk en kan iedereen het naar keuze doen.

Afbeelding afkomstig linksboven van de site : http://www.hikitech.com/dimitri/personnal.html

Sneeuwman van de site : http://www.coloriage-noel.com/coloriage-906-bonhomme-de-neige.html

1

TPRS in een jaar – voorafje voor techniek 2 – PQA

Oh-gaan-we-persoonlijk-wordenTPRS in een jaar – voorafje voor de tweede aflevering- techniek 2 : PQA

We zijn vanaf begin januari 2013 bezig om de eerste 15 TPRS technieken te bespreken die staan in het boek van Ben Slavic “TPRS in a year!” Deze eerste 15 technieken hebben te maken met het geven van de betekenis en met het persoonlijk maken van de lessen. Deze keer aandacht voor techniek 2, PQA.

PQA staat voor : Personalized Questions and Answers = persoonlijke (maar geen intieme) vragen aan de leerlingen stellen om meer over hen te weten te komen. Ben heeft deze techniek ondergebracht bij het “betekenis geven”; dit doet Susan Gross ook op haar 3-dvd-set – Ben Slavic heeft zijn boek in samenwerking met Susan Gross geschreven. Het gaat hier om betekenis van een andere orde dan het werken met gebaren, zoals techniek 1. Doordat de leerlingen persoonlijk aan worden gesproken en ze over en met elkaar kunnen praten – in de doeltaal uiteraard! – krijgen de lessen (meer) betekenis voor hen.  Je probeert details over de leerlingen te weten te komen en je bespreekt die met de hele klas – natuurlijk in de doeltaal.

Teach Students, not Curriculum  - poster Susan GrossIk vind dat PQA de menselijke maat weer terugbrengt in de scholen. Niet het curriculum staat voorop maar de leerling en het contact van de docent met de leerlingen en het contact tussen de leerlingen.

Komende donderdag 17 januari zal ik weer verslag doen van mijn ervaringen in de lessen met techniek 2 – PQA.

Afbeelding linksboven afkomstig van de website: http://www.42bis.nl/2012/03/het-koppelen-van-je-social-accounts-doe-maar-niet/
Afbeelding rechts afkomstig van de website van Susan Gross en is daar als postertje te bestellen

TPRS in een jaar – techniek 1 – gebaren – de lespraktijk

Tadhall Tolk NederlandsTPRS in een jaar – techniek 1 – gebaren -de lespraktijk

Op 6 januari vind je uitleg bij techniek 1, werken met gebaren. Ik heb in 4 verschillende lessen de techniek van gebaren toegepast. Op de middelbare hotelschool heb ik ’t heel kort gehouden ; zij zijn niet ‘opgegroeid’ met TPRS en hebben tot nu toe altijd op de traditionele manier les gehad. Bij een paar klassen merkte ik dat ze heel vaak ‘je peux = ik kan/mag’ en ‘je veux= ik wil’ door elkaar halen. Ik heb met hen alleen de gebaren geoefend en in feite hebben we dus alleen TPR gedaan. (Helaas kan ik niet altijd met verhalen werken; dat leg ik later nog wel eens uit). Het was grappig dat men in beide klassen  met hetzelfde gebaar kwam voor ‘ik wil’, namelijk met twee vuisten op tafel slaan. Voor ‘ik kan’ kwamen ze in de ene klas met je arm buigen en een spierbal maken, in de andere klas kwamen ze met het gebaar van de armen in de lucht gooien, een soort juichgebaar.  Ik heb al vaker TPR met ze gedaan en de reacties zijn heel wisselend, van studenten die roepen of we dit niet altijd en de hele les kunnen doen, tot studenten die het zoooooooooooo kinderachtig vinden (degenen die zich o.h.a. juist niet zo volwassen gedragen!). Volgende les eens even kijken wat ze nog weten.

In twee andere lessen, lessen van anderhalf uur, met de beginners volwassenen en de A1 volwassenen heb ik de volgende structuren met gebaren gedaan:

TPRS structuren week 12

We begonnen met ‘hij wist’. Beide groepen kwamen met het gebaar van de wijsvinger links- of rechtsboven (linkshandig/rechtshandig) tegen je hoofd tikken en de vinger dan redelijk snel schuin omhoog steken. Eén persoon wilde een draaiende cirkelbeweging maken naast haar hoofd, en maakte daar in het NL een opmerking over, maar zij was de enige die dat zo wilde doen. Ik heb haar in het NL gezegd om dat evt. te doen als dat andere niet bij haar paste. Toen het na een aantal keer goed ging, zijn we ‘dat het mooi weer was’ als 1 chunk gaan doen (ze hebben al vrij in het begin diverse woorden van ‘het weer’ gehad, zoals ‘het is mooi weer, het is slecht weer’ – Meervoudige intelligenties – Natuurgerichte intelligentie – maar dat is weer een ander verhaal!). Als gebaar voor ‘mooi weer’, deden ze de armen uitspreidend in de lucht in de ene groep en in de andere leek het ook daarop. We combineerden de woorden soms: Hij wist dat het mooi weer was en soms deden we ook alleen deel 1 of deel 2. Vervolgens zijn we ‘moest’ gaan doen. De ene groep kwam met een wijsvinger naar voren gestoken (ook vaak gebruikt als ‘waarschuwend vingertje), de andere groep kwam met een gebaar dat ik nu vergeten ben. ‘Zoeken’ hadden we al in eerdere lessen gedaan, hand plat boven de ogen en je hoofd van links naar rechts draaien. Toen ‘hij besefte’; daarbij kwam een gebaar :  je hand tegen je voorhoofd slaan en dan weer schuin omhoog steken. Ik heb de gebaren in de ene groep ook nog met de ogen dicht gedaan en bij de andere niet. Opvallend vond ik daarbij dat 1 persoon die hier altijd heel goed in is, met de ogen dicht helemaal de draad kwijt was. Het ging voor hem misschien toch te snel? maar de woorden komen daarna nog uitgebreid bij het verhaal vragen terug, dus ik vind het niet zorgelijk.

Hoe lang heeft dit alles geduurd? Ik denk een minuut of 5 à 7? Iedereen deed intensief mee – ze zijn het al gewend vanuit de TPR die we altijd voor het liedje deden – deze keer niet gedaan – het zou anders teveel worden, had ik het gevoel. Dat gaven de beginners ook aan voordat we begonnen – we hadden 1x heel veel gebaren gehad en dat was toch een overkill geweest.

Vervolgens zijn we overgegaan naar het verhaal. Ik doe dit jaar bij de beginners en de A1 dezelfde structuren, omdat ik vorig jaar bij de beginners op een gegeven moment overgegaan ben tot het lezen van “Pirates français des Caraïbes”. Ik merk dat het voor de huidige beginners dan best wel pittig is, die 3 structuren; alhoewel ze diverse woorden van deze structuren dus al eerder gehad hebben en we nu de zinnen langer aan het maken zijn, met zelfs bijzinnen. De A1 gaat er gemakkelijker in mee.

Ik vraag de laatste tijd aan het begin van een nieuw verhaal altijd; Il y avait une personne ou il y avait un animal? (=Was er een persoon of was er een dier?). De groep kiest dan.  (Er kan natuurlijk ook ‘een ding’ zijn, maar tot nu toe voldoet dit prima zo). Voor de A1 ontstond er een heel leuk verhaal over een leeuw, vanuit een herhaling van een heel groot deel van de eerdere structuren; aan het einde van de les gaven ze ook aan dat ze dat heel leuk vinden op deze manier. We hebben ook wel vervolgverhalen gehad in het begin, maar dit sprak diversen bijzonder aan. Op een leuke manier komen zo alle oude structuren toch aan bod, zonder dat ze in hun geheugen hoeven te graven waar het ook alweer over ging en ze kunnen zo met elkaar heerlijk fantaseren. Er ontstaat op een gegeven moment echt een soort ‘fantasiestroom’, waarbij de leukste verhaalwendingen ontstaan.

Merkte ik nu dat het verhaal gemakkelijker ging doordat we de woorden van tevoren ingeoefend hadden? Ik vind het moeilijk te zeggen. Op zich verwacht ik wel een lange-termijn effect = betere retrieval, dus daar ben ik heel benieuwd naar!

Mijn collega Hilde-Marie maakt altijd filmpjes van een ander verhaal dan in de les, maar met dezelfde structuren en daar kunnen de cursisten dan op een besloten gedeelte van Youtube naar kijken en luisteren en mee oefenen = hardop antwoord geven op de vragen. Tot nu toe deden we dat nog niet met de TPR, maar die heeft ze deze les gefilmd en die zetten we ook nu ook op dat besloten gedeelte van Youtube.

à suivre! = komende zondag 13 januari wordt om 15.55 uur techniek 2 alvast geplaatst en besproken want die komt die week aan de beurt.

 

Afbeelding handen afkomstig van de site : http://www.tadhalltolkngt.nl/index.php?ident=watdoeik