iFLT14 Denver – The third day – Thursday the 17th Of July

Joe DziedzicIt’s already Thursday! This morning I awoke again at 6 and could not sleep anymore. Daniel and Judy Dubois from France also have this… It must still be the jetlag. And I think because of that, I mixed things up and I went to observe in the learning lab in the first round, but it should have been in the second round… I went to Joe Dziedzic’s class, teaching a Spanish 2 class.  It was a calm group; as is Joe. The class was very supportive. It’s very nice to see all those different teaching styles.

After the break I went to the workshop of 7-months-pregnant Martina Bex. She has a blog: The comprehensible classroom. SheMartina Bex had a very interesting interactive workshop “PQA hooks”. Martina calls PQA (Personalized Questions and Answers): a teacher facilitated discussion with students about students.
– Purpose = relationships & repetitions
– Benefits: engagement & inspiration
– Challenges: engagement & execution

She used several primary school games and teamwork activities with personal questions, containing certain grammatical features in order to have the students work and communicate together in the target language.

When I was waiting in the hallway during lunchtime, suddenly Susan Gross came along! What a nice surprise! I heard she did a small lecture with the beginners and of course she said: Nothing motivates like success!

IMG_2596After lunch I went to  the engaging and highly inspiring workshop by Leslie Davison: 20% projects. I did not know at all what it was, but I found it an intriguing title and someone in the hallway said Leslie’s workshop was great, so I went for the adventure. The title happened to be inspired by the Google project to use 20% of the time for projects. “Google described its startup ideal of “20 percent time,” where any employee could take a day’s worth of time out of the normal work week and come up with a cool project to work on”. Leslie had us go to the site of the Kiva project – empower people around the world with a $25 loan – and we had to find someone we wanted to loan $25 to. We had 6 (or 10?) minutes to make a presentation and put it on Google presentations and then convince the group in one minute (!) why the 25 dollars should go to our project. We had about 5 presentations and then we had to vote for the the one we wanted to give the money to and then Leslie really made the loan of the 25 dollar with the money on her Kiva-account. What a wonderful idea!!

Leslie also had a project: What’s your passion?
Guidelines
I. investigate your passion (or: learn more about…)
II. improve in your target language
III. connect with someone in the target language
IV. save the world in the process

Structure:
• 2 months (up to four)
• provide the language they will need
• teacher is the guide in terms of ideas
• out of class work

Evaluation
– journal or blog entries
– their presentation
– student reflections/teacher reflections

The last workshop I went to was Karen Rowan’s Personalization workshop part Karen Rowan2. Yesterday I went to part 1. This one was more about personalizing and making it into a story. Karen was coaching someone and then another person had to take over the coaching and she would coach the coach.

TPRS Duitsland – a happy teacher teaches better

Charlotte DincherOp zoek naar een TPRS plaatje stuitte ik op een voor mij nieuwe TPRS site in Duitsland!

De Duitse Charlotte Dincher is docente Engels en Scheikunde op een multiculti gymnasium in Bremen en ze heeft afgelopen september de stoute schoenen aangetrokken en is haar lessen Engels volledig via TPRS gaan geven en nu naar eigen zeggen ‘eindelijk  gelukkig geworden in haar lessen Engels’.

Netzwerk TPRS Deutschland

Ze had twee jaar geleden kennis gemaakt met TPRS in een workshop van Susan Gross en was er heel enthousiast over. Na in de loop der jaren allerlei nieuwe methodes uitgeprobeerd te hebben, was ze zelfs voor het eerst geheel overtuigd van een methode. Ze is vervolgens tijdens twee jaar TPRS voorzichtig af en toe uit gaan proberen in haar Engelse lessen en had er best goede resultaten mee, maar durfde er toch niet op te vertrouwen om volledig op TPRS over te stappen. Toen ze echter een nieuwe vijfde klas kreeg, heeft ze de sprong gewaagd en zelfs na twee maanden – met positieve reacties van leerlingen, collega’s en ouders  – kon ze zich al niet meer voorstellen dat ze ooit nog terug zou keren naar het ‘voor-TPRS-tijdperk’.

In haar eigen woorden: “Die Erfolge, die ich bis jetzt schon sehe, sind sehr überzeugend und ich (und die Schüler) habe schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt.

Und da ich auf diesem Gebiet zu einer der Ersten in Deutschland gehöre, entstand diese Website aus dem Wunsch heraus, meine Erfahrungen zu teilen und uns allen eine Plattform zu bieten auf der wir miteinander in Kontakt treten können.”

Via haar site Netzwerk TPRS – TPRS sprachen besser lernen – wil ze een platvorm bieden aan alle Duitse docenten die met TPRS werken. Ook heeft ze een blog waarop ze ongeveer 1x per twee weken schrijft en waarop je je (gratis) kunt abonneren.

Stichting tprs PlatfromOok in Nederland is een TPRS platform, dat we vorig jaar september opgericht hebben en waarmee we onder andere Netwerkbijeenkomsten organiseren. Heb je de site van het TPRS Platform al eens bezocht?

De eerstvolgende TPRS netwerkbijeenkomst is op zaterdagochtend 1 juni, van 9.30 – 12.30 uur in Utrecht. Je kunt hier meer informatie vinden en je online inschrijven.

2

TPRS in een jaar – voorafje voor techniek 5 – Cirkelen

TPRS in een jaar – voorafje voor techniek 5 – Cirkelen

Cirkelen is dé basisvragentechniek voor TPR Storytelling. Ben geeft in hoofdstuk 5 over cirkelen aan, dat uit uitgebreid onderzoek is gebleken dat output alleen maar ontstaat als er eerst enorm veel BEGRIJPELIJKE input gegeven is en dat om die reden LUISTEREN bij uitstek de focus dient te zijn van alle vreemde taal instructie en dat cirkelen bij uitstek het middel is voor het geven van begrijpelijke input.

TPRS_circle_Susan_GrossSimpel gezegd komt cirkelen neer op het stellen van vragen over alle onderdelen van de zin met de (nieuwe) structuren van die les en het zijn vragen:

  1. waarop het antwoord “ja” is
  2. waarop het antwoord “nee” is
  3. met of/of
  4. met een vraagwoord – altijd pas na 1, 2 en 3!

Je stelt de vragen over alle zinsdelen. Je stelt ze niet mechanisch steeds in dezelfde volgorde, maar je speelt ermee en vraagt nu eens naar het onderwerp, dan naar het werkwoord etc.  De klas antwoordt hierop in koor ; in het begin zal het antwoord vaak alleen nog maar 1 woord zijn, zoals “ja / nee / drinken / Pierre / water “. Hoe meer vocabulaire de leerlingen verworven hebben, hoe meer ze kunnen gaan antwoorden in langere zinnen. Dit is ook individueel verschillend. De output moet vooral niet geforceerd worden!

Ben geeft aan dat je kunt stoppen met het cirkelen van een bepaalde structuur, als je merkt dat de klas met vertrouwen reageert op wat je zegt.

Hier kun je een vertaling downloaden van Susan’s cirkelschema.

Hier kun je een Nederlandstalig voorbeeld zien van cirkelvragen = 13 verschillende vragen stellen over dezelfde zin : TPRS vertaling van Susan Gross: Hoe 13 vragen over 1 zin te stellen?

Ben vermeldt dit niet, maar bijvoorbeeld Beth Skelton gebruikt geen cirkel maar een ladder, waarbij je onderop de ladder vragen hebt van het laagste niveau – hierboven de vragen 1, 2 en 3 –  en daarboven komen dan de vragen met vraagwoorden, eerst nog vragen waarbij de vocabulaire al in de vraag zit (wie-vraag), dan vragen waarbij de vocabulaire door de eerdere vragen al bekend is geworden en bovenaan de ladder vragen met vraagwoorden van het hoogste niveau,  waarop creatieve antwoorden mogelijk zijn, met vocabulaire die uit het verleden bekend is.

Ben geeft ook nog een voorbeeld dat je nieuwe liedjes ook kunt cirkelen, waarbij je de leerlingen het liedje uit laat beelden en je steeds kleine scènes maakt van elke zin, die je dan via cirkelen gaat bevragen.

Cirkelen is de TPRS-techniek waarop alle andere technieken drijven, zoals PQA en uitgebreide PQA, verhalen vragen en alle begrijpelijke input. Iemand postte eens op de moretprslist: “Circle or die!”

De afbeelding is afkomstig van de website van Susan Gross en is daar als postertje te bestellen.