1 persoon kan het verschil maken…

Ja, 1 persoon kan het verschil maken. Ware het niet dat ik in 2007 aan wijlen Guusje Groenen had gevraagd of TV5 niet een filmpje uit kon zenden over AIM (Accelerative Integrated Methodology) – een Canadese methodiek om taal te doceren, ontwikkeld door Wendy Maxwell – dan zou Wendy Maxwell niet de keynote speaker zijn geworden op het congres Frans in 2007. Want Guusje was niet alleen het boegbeeld van TV5 in Nederland, maar zij zat ook in de congres commissie van het congres Frans en zij was diep onder de indruk van dat filmpje over AIM en zij heeft direct contact met Wendy Maxwell gezocht. Als dat niet gebeurd was, dan zouden heel veel docenten Frans in Nederland dus geen kennis hebben genomen van AIM. In ieder geval zeker niet in 2007; misschien pas veel later, ooit… Inmiddels zijn er zo’n 80 scholen in Nederland die werken met AIM.

Hier een filmpje met uitleg en beelden over AIM (Engelstalig)

In 2007 was ik al een aantal jaren Frans aan het geven met TPR, Total Physical Response, een taal doceren vanuit bewegen. Klasssieke TPR bestaat uit het geven van “commando’s” in de doeltaal en de leerlingen doen mee met de gebaren, waarbij ze in het begin alleen maar bewegen en goed kijken en luisteren, maar nog niet praten. Dat werkte heel goed, maar op een dag liep ik toch tegen de grens van TPR aan, want een taal is meer dan commando’s. Ik had al vaak de term TPRS voorbij zien komen op internet, maar was er nog nooit verder naar gaan kijken. Ik dacht: laat ik dan nu toch maar eens gaan kijken wat dat TPRS toch is. En het bleek te staan voor “Teaching Proficiency through Reading and Storytelling” en in te houden: het doceren van andere talen via verhalen en lezen. Wat super interessant!

Ik ging op internet zoeken wie in Nederland werkten met TPRS, maar… er was helemaal niemand te vinden! Ik nam dus contact op met de Amerikanen: met Blaine Ray, de uitvinder van TPRS en co-auteur van Fluency through TPR Storytelling – achieving real language acquisition in school en met Ben Slavic, auteur van TPRS in a year! – TPRS in een jaar! En zij stuurden mij hun boeken en ik ging er mee experimenteren, maar dat was net zoiets als leren tennissen uit een boek.

Vervolgens heb ik Blaine Ray uitgenodigd om de allereerste TPRS workshops te geven in Nederland. Hij stuurde zijn zoon Von Ray naar de Landelijke Studiedag van Levende Talen, november 2007, toen nog in Zwolle. Ik kon zelf helaas niet eens bij zijn workshops zijn, omdat ik diverse TPR workshops moest geven in bomvolle zalen op diezelfde studiedag. Bij Von’s workshops waren niet heel veel mensen komen kijken. Maar van degenen die er waren, waren er een aantal, wier leven er nu totaal anders uit zou zien, als zij niet die dag naar Von’s workshop waren gekomen… en daarmee zouden eveneens de levens van heel veel andere docenten en hun leerlingen er anders uitgezien hebben…

Ja, 1 persoon kan het verschil maken! Voor heel veel andere mensen. Ik vind dat soms zelfs een angstaanjagend idee, dat ik in mijn eentje zoveel invloed kan hebben op de levensloop en het lot van mijn medemensen…

Waarom vertel ik dit allemaal?! Om te laten zien hoe geweldig ik ben?! Nee, verre van dat, ik vertel dit, omdat 1 persoon het verschil kan maken! Ook jij kunt het verschil maken: jij kunt zorgen dat jouw talensectie eens kritisch onder de loep gaat nemen hoe jullie les geven, jij kunt jouw directie ervan overtuigen dat je talen heel anders onderwijst dan de zaakvakken, jij kunt ervoor zorgen dat er bij jullie op school écht anders les gegeven kan worden in de moderne vreemde talen, zodat de leerlingen aan het einde van hun schoolcarrière écht kunnen communiceren in de doeltaal, omdat ze hebben leren denken in de doeltaal. Jij kunt ervoor zorgen, dat de leerlingen met plezier een andere taal leren en dat ze van lezen gaan houden en levenslange lezers en taalleerders worden.

Ja, EEN PERSOON kan het verschil maken! Maar… we kunnen dat niet ALLEEN, we hebben ELKAAR daarvoor nodig en het verschil maken begint bij JOU. Ben jij iemand die het verschil gaat maken? Zoek medestanders! Eentje heb je er al: ik!

Iets voor jou? Doe de test!
Wil je weten of op een andere manier les gaan geven wel bij je past?
Doe test 1: “Heb jij CCI genen?”
Wil je weten of onze trainingenserie bij jou past? Doe test 2.
Test 1 : Heb jij CCI genen? Doe de test!
Test 2: Trainingenserie iets voor jou? Doe de test!
Image from: https://www.brainyquote.com/quotes/barbara_mikulski_167665

NTPRS 15 – The second day – Tuesday the 21rst of July

“Shakira” wants a boy with a motorcycle

Today was the second day of NTPRS15. The programm started again at 8 o’clock. I first went to the workshop of Alina Filipescu: How to expand a 2 day TPRS story to two weeks. Here’s the hand-out of Alina’s workshop. Alina is a 7th and 8th grade Spanish Teacher, Kraemer MS, Placentia, CA | Blaine Ray Workshops Presenter | TPRS/CI Teacher Trainer at Foreign Languages Academy and Tutoring, Placentia, CA. The description of the workshop as mentioned in the schedule: “In order to learn different Comprehenible Input (CI) techniques, participants will acquire Romanian through PQA, TPR, TPRS, and embedded readings. CI brain breaks will be added throughout the workshop such as games, songs, etc. In addition to the CI techniques, teachers will also learn how to use fun movements that accompany expressions requiring all students to show participation throughout the lesson

Dialogue in Linda Li's Chinese Mandarin class

Dialogue in Linda Li’s Chinese Mandarin class

(i.e. How sad!, What a shame!, It is a problem, etc…). These movements make the lesson fun and interactive and will be added unexpectadly in the storytelling process. Participating teachers will see samples of some of the ideas presented via pictures/videos of middle school lessons.”

Dialogue in Linda Li's Chinese Mandarin class

Dialogue in Linda Li’s Chinese Mandarin class

At 10.45 was the second part of the Chinese Mandarin lesson for beginners by Linda Li and Bryce Hedstrom. Because there were so many participants yesterday, the workshop was replaced to another, bigger room. But again: full house! There happens so moch in Linda’s lesson, too much to tell about. it’s good bryce is there to debrief. What I liked very much were Linda’s speech bubbles. And she has a beautiful and clear handwriting!

Carol Gaab: Developing a flexible, 'personalized' curriculum

Carol Gaab: Developing a flexible, ‘personalized’ curriculum

During lunch time I went swimming in the pool to have some physical exercice and then at 2.15 PM I went to Carol Gaab’s workshop Developing a flexible personalized curriculum. There was overlap with the workshop at iFLT, but this one was longer and had more hands-on. In the schedule it is decribed as: ” If the thought of writing curriculum makes you shudder, cringe and/or grimace, you definitely do not want to miss this session! Come learn how to efficiently design curriculum that is engaging, flexible and effective for SLA. Learn how to use themes to give lessons direction and purpose, how to backward plan from any source, whether a textbook, a vocabulary list or a novel and how to use authentic resources as a compelling source of CI. Discover unique resources that will help you create a rich, comprehensive curriculum, along with quick and easy strategies for organizing a student-centered curriculum with minimum effort and maximum creativity. Participants should bring at least one source (i.e. vocabulary list, a novel, a textbook) from which they will backward plan and begin the design process.” Keywords: Define- Refine-Combine. Carol uses a lot of traditional ways a having more repetition e.g. by reading with multiple choice questions and basing the reading on a short video or (funny) commercial. Carol’s hand-out: NTPRS Curric. HOGaab

Blaine Ray, Using yourself as a parallel character

Blaine Ray, Using yourself as a parallel character

At 5 PM a new round of sessions started and I went to Blaine’s : Using yourself as a parallel character. Described in the schedule as: “All TPRS should have student actors. Student actors are taught to answer a question and if they can’t answer the question they read it. Part of that questioning process might include yourself as a parallel character. If the main student has a problem, then the teacher doesn’t have a problem. If the main character goes to Spain, then the teacher goes to France. This allows a great amount of conversation between the teacher and the student actors and the teacher in the class using first person. It works amazingly well.” Blaine  did a demo with to participants and then we worked in groups of three ot practice this skill – one was student/character, one was ‘class’ and one the teacher.

In Michael Miller's studio NTPRS15

In Michael Miller’s studio NTPRS15

At 6.30 the exhibitor’s room opened and there was a reception. I first went to my room and when I arrived there it was not very busy anymore. I bought some books and then I went to look for my Dutch colleagues to go to Michael Miller to record the Dutch part of the song for Michael’s slideshow on Friday.