#TPRS in een jaar!

Ben Slavic - iFLT 2012Eerlijk gezegd heb ik een enorme hekel aan ‘voornemens voor het Nieuwe Jaar’ en ik weiger dan ook daaraan mee te doen. Toch heb ik in tegenspraak daarmee besloten om vanaf januari 2013 wekelijks Ben Slavic’s boek “TPRS in a year!” te gaan volgen en daarvan verslag te gaan doen : net zoals Julie Powell een jaar lang alle recepten van Julia Child – die de Franse keuken in Amerika gepopulariseerd heeft – gekookt heeft en daarvan een blog bijhield ; zie de film Julie & Julia of het boek.

In 2007 heb ik TPRS in Nederland geïntroduceerd en sindsdien werk ik er ook mee. Ondanks de grote speelruimte en vrijheid bij TPRS kom je toch vaak in een bepaalde routine terecht en om weer eens een frisse wind te laten waaien, had ik halverwege december besloten om vanaf januari elke week een andere techniek in het zonnetje te gaan zetten, met Ben’s boek ‘TPRS in a Year!‘ als leidraad. Ik ga daarvan op dit blog wekelijks verslag doen en ik begin in week 2, als de lessen weer starten na de kerstvakantie.

Ben behandelt in zijn TPRS handboek 49 technieken :

 • 15 technieken voor TPRS Stap 1 – betekenis geven (en personaliseren)
 • 10 technieken voor TPRS Stap 2 – het verhaal vragen
 • 24 “fun skills” – om extra speelsheid in de lessen te brengen

Ben zegt over deze technieken dat je helemaal zelf moet weten hoe je ze ontwikkelt en welke je gebruikt en dat sommige docenten er maar enkele hanteren en dat anderen er heel veel gebruiken. Hij stelt voor om elke techniek zo’n 2 weken te gebruiken en vervolgens die technieken erin te houden, waarvan je ziet dat ze het leerproces van de leerlingen intensiveren en die bij jezelf passen.

Zoals je ziet, komt in zijn boek stap 3 – lezen – niet aan bod. Zie daarvoor bv. de filmpjes die op zijn school gemaakt zijn : Ben Slavic on reading. En een eerdere bijdrage op dit blog over lezen op 18 december 2012.

Foto afkomstig van de iFLT site

#TPRS Video’s Blaine Ray – Engels aan gevorderden

Blaine Ray was vorige week in China en hij heeft daar Engelse les gegeven aan gevorderden. Er zijn 6 filmpjes van op Youtube gezet. Hij zegt erover: “I know some people think that TPRS works best for beginners. I don’t agree. I think it works best for advanced students. Advanced students are fast processors. You can do so much storyline with them. The stories are so much fun.”

Wat me opviel was dat hij toch vooral zelf het verhaal maakte en minder vanuit de klas liet komen. Bij beginners wordt het juiste antwoord consequent en altijd herhaald, nadat ze dat gegeven hebben ; nu gebeurt dat veel minder vaak. Wat vinden jullie daarvan?

#TPRS & schrijven

schrijvenZoals ik gisteren schreef kent TPRS 3 stappen:

 1. betekenis geven
 2. verhaal vragen
 3. lezen.

Waar blijft het schrijven dan?

Wat meestal gedaan wordt is:
Vrij schrijven (pg. 69 Storytelling voor het talenonderwijs)

 1. snel schrijven
 2. rustig schrijven

Dit wordt dan enerzijds gebruikt om de leerlingen te toetsen en een cijfer te geven. Een ervaren schrijver schijnt in 5′ 100 woorden te kunnen schrijven. In de loop van het jaar kun je dat dan gebruiken om een beoordeling te geven, waarbij er alleen naar de kwantiteit en niet naar de kwaliteit wordt gekeken. Zie de bijdrage van 17 december i.v.m. corrigeren! Anderzijds zijn deze schrijfsels diagnostisch voor de docent want ze geven aan, waar de docent nog aan dient te werken met de klas.

Op de moretprslist stelde Ben Slavic op de 12de van de 12de van 2012 een schrijf-model voor.

1. De leerlingen schrijven 4 tot 6 zinnen over een bepaald gegeven onderwerp. In de 1e fase van dit model geven we een plaatje als hulpmiddel. De leerlingen schrijven 4 à 6 zinnen in de tegenwoordige tijd over dit plaatje. In een TPRS-lokaal hangen vaak allerlei posters met structuren en vocabulaire. Daar mogen ze gebruik van maken. Deze fase kan 10′ duren. De docent loopt rond en beantwoord vragen.

2. In de 2e fase – die ongeveer 5′ duurt – praat de  docent met de leerlingen over het plaatje in de doeltaal. Ze hebben hun eigen geschreven zinnen voor zich liggen, waarmee ze een bijdrage kunnen leveren aan de groeiende groepsdiscussie over het plaatje. Met elkaar wordt er van alles verzonnen. De docent vraagt aan de leerlingen om de personen namen te geven: alle verhalen, hoe simpel ook, moeten (hoofd)personen hebben en het is voor de leerlingen gemakkelijker om te schrijven als die personen namen hebben.

3. Fase 3 is het scheppen van een gezamenlijk groepsverhaal. Met beamer of Smartboard wordt het verhaal in een Word-document geschreven en geprojecteerd. De docent en de klas maken zin voor zin.  Een leerling roept een zin in de doeltaal (of moedertaal) en die zin wordt in Word geschreven. “First come, first served”. Het verhaal groeit.

Het plaatje is een hulpmiddel om de leerlingen te helpen om zelfstandig een verhaaltje te schrijven.

4. Grammaticale focus op werkwoorden: de docent heeft de werkwoorden in rood in de tekst aangegeven. De leerlingen herschrijven het verhaal in de verleden tijd.

5. Textivate: Ben gebruikt de site Textivate om de uiteindelijke tekst van het ontstane verhaal in te kopiëren en daar kunnen de leerlingen allerlei oefeningen doen met de oorspronkelijke tekst (bv. de tekst weer in de juiste volgorde zetten, cloze-oefeningen maken, de tekst weer opbouwen vanuit losse zinnen etc).

Ben heeft posters in de klas hangen met verbindingswoorden, voorzetsels, een verb wall met vervoegingen, de diverse soorten persoonlijke voornaamwoorden.

Ben benadrukt dat het proces van het schrijven door deze begrijpelijke-input-leerlingen een bewust en analytisch proces dient te zijn. Schrijven als output vraagt om bewuste actie van de hersenen. Met het vragen van de verhalen en met het lezen is er veel op het onbewuste vlak gebeurd. Na anderhalf jaar TPRS begint hij pas om op deze manier te schrijven met zijn leerlingen. Hij stelt: “niets goeds gebeurt snel. Input gaat vooraf aan output.”

Het volledige artikel kun je lezen op de moretprslist van 12 december 2012.

De afbeelding is afkomstig van de website Uitgeverij Vol Verhalen

#TPRS – Lezen & discussiëren

Ben_Slavic_SchooltvOp 5 oktober 2012 heeft Kristin Duncan op haar blog TPRS Teacher een artikel vermeld van Ben Slavic over lezen & discussiëren.

TPRS bestaat uit 3 stappen:
Stap 1 = het geven van de betekenis

Stap 2 = het vragen van het verhaal

Stap 3 = lezen

Het meest uitgebreid behandeld de afgelopen jaren zijn stap 1 en 2. Stap 3 heeft vooral door bijvoorbeeld Mira Canion en Carol Gaab meer handen en voeten gekregen doordat ze “traditionele leesstrategieën en lees manieren gekoppeld hebben aan TPRS op een manier die ook “des TPRS” is.

Ben Slavic stelt op zijn (betaal)blog vijf lees-en-discussieer-etappes voor m.b.t. stap 3.

 • Etappe 1 – Laat de leerlingen 1 paragraaf in koor = allemaal tegelijk hardop vertalen. Wees heel strikt en eis dat je ieders stem hoort tijdens de gezamenlijke vertaling hardop.
 • Etappe 2 – Praat in de doeltaal over de specifieke inhoud van tekst die je net hebt gelezen. Vraag eenvoudige ja/nee vragen. Blijf erop staan dat je een krachtig koorantwoord van iedereen hoort.
 • Etappe 3 – Stel PQA vragen over de tekst die je net hebt gelezen door aan je leerlingen vragen te stellen over henzelf die te maken hebben met de inhoud van de tekst. Dus als Brandon in het verhaal aandacht krijgt van Marianne’s door in zijn vader’s blauwe T-Bird te rijden, dan vraag je aan één van de leerlingen of hij een T-Bird heeft. Om dit deel te laten slagen is het belangrijk dat de leerlingen weten “hoe ze het TPRS-spelletje spelen” door leuke antwoorden te verzinnen op jouw vragen.
 • Etappe 4 – Geef een dictee over een paragraaf. Lees elke zin één voor één hardop voor en laat de leerlingen de zinnen noteren. Als je klaar bent met de paragraaf, laat je ze de hun zinnen corrigeren door de paragraaf in het boek erbij te pakken en daarnaar te kijken.
 • Etappe 5 – Geef een snelle quiz. Je kunt ofwel een leerling de quiz laten schrijven terwijl jij de paragraaf aan het voorlezen bent of je kunt eenvoudige ja/nee vragen stellen.

Bron : Ben Slavic, Ben Slavic’s Professional Learning Community

#TPRS – Waarom corrigeren niet zinvol is

Vorig jaar alweer schreef Bryce Hedstrom een artikel over de futiliteit van het corrigeren van fouten. Bryce zegt daar o.a. : “het corrigeren van fouten is niet alleen niet-effectief lesgeven. Het verstoort de communicatie, het brengt leerlingen in verlegenheid en het kan de relatie tussen de docent en de leerlingen verstoren. Bovendien: de leerlingen letten er niet eens op.  Ze verwerven taal wanneer ze betrokken zijn in gesprekken die zich concentreren op de betekenis in plaats van zich te concentreren op de vorm.”

Artikel in IJFLT van  Krashen op pagina 5 over het corrigeren van fouten:  A Note on Error Correction: The Effect of Removing One Outlier in Ryoo (2007)

Op een pagina over Dr. John Truscott, gespecialiseerd in tweede taalverwerving en doceren, cognitieve psychologie en syntax  staan diverse links naar en namen van artikelen over onderzoek waaruit blijkt dat het geen zin heeft om fouten te corrigeren tijdens het verwerven van een tweede taal.

Afbeelding afkomstig  van : http://digifemke.nl/lees-domino/letters/

#TPRS – We teach for mastery

Laurie Clarcq shows the 6th edition of Fluency through TPR Storytelling; she is mentioned in the book as the inventor of embedded readings

Laurie Clarcq laat de 6e editie zien van Fluency through TPR Storytelling ; zij wordt in het boek genoemd als de uitvindster van de embedded readings.
Foto door Kayla Rosini

In de 6e en nieuwste editie van het boek Fluency through TPR Storytelling van Blaine Ray en Contee Seely  staat op blazijde 31 : “In TPRS we teach for mastery”. Ik vertaal hierachter  een gedeelte van de tekst op bladzijde 31 en 32.

“Bij TPR Storytelling doceren we om een ander taal te doen beheersen. Voor veel taaldocenten die gewend zijn om met een tekst- en werkboek te werken is dit lastig te begrijpen. De meeste docenten die met een methode werken streven ernaar om al het lesmateriaal af te krijgen. Het is belangrijk om op een bepaalde pagina te zijn op een bepaalde datum. Het is belangrijk om bepaalde grammaticale onderwerpen, bepaalde vocabulaire en zelfs hoofdstukken “af te hebben”.

Wanneer we doceren met taalbeheersing als doel, streven we er niet naar om bepaalde onderwerpen “af te hebben”, maar streven we er eerder naar om beperkte vocabulaire en structuren* te oefenen tot onze leerlingen (cursisten/studenten) ze echt kennen, d.w.z. tot ze IN HUN LANGE TERMIJN GEHEUGEN ZITTEN en ze in staat zijn om ze adequaat en vloeiend te gebruiken. (…) We hebben gemerkt dat het beperken van de vocabulaire de meest efficiënte manier is om basale structuren te verwerven. (…) We kunnen zien dat een structuur verworven is wanneer een leerling deze met vertrouwen, zonder te aarzelen en accuraat sprekend kan gebruiken.

* In bovenstaande tekst wordt het woord “structuur” gebruikt ; daarmee wordt een vaste combinatie van woorden in een taal, een soort grammaticale chunk bedoeld. Vaak is dit een werkwoord met een voorzetstel, maar andere combinaties zijn ook mogelijk.
Nederlandse voorbeelden : Er was – wilde … hebben – is naar … gegaan.
Franse voorbeelden: Il y avait – voulait avoir … – est allé/e à …

Bovenstaande foto komt uit het artikel: High school teacher is nationally recognized. Er is een aparte site voor embedded readings “Embedded Reading” met daarop veel embedded reading verhaaltjes in diverse talen.

Ik heb eerder over embedded readings geschreven :
Justin’s Story – De Oorsprong Van Embedded Reading 
Raketlezen – Stapel-Op-Lezen (daar noem ik het nog raketlezen, stapel op lezen)

Nog meer lijstjes – “things educators need to know”

Van het ene artikel kom je dan op het andere: ik heb nog een paar interessante lijstjes gevonden en de artikelen daarover in pdf’s gezet. Die kun je hieronder downloaden.

Ik ben altijd heel gevoelig voor de ruimte waarin ik les moet geven en daar bleek ook een interessant “lijstje” voor te bestaan : zie onderaan de “20 dingen die een docent/leerkracht moet weten over leer-ruimtes” – ze gebruiken expres niet het woord “klaslokalen”: die zijn niet meer van deze tijd!

De originele websites vind je via de links onder de pdf’s.

De foto met de lijstjes komt van het blog: http://kortenklein.blogspot.nl/2011/12/wat-is-in-en-uit-in-2012-lijstjes.html