TPRS : alles is in 20 uur te leren | The first 20 hours: how to learn anything

At this blog I already wrote about The proof of the (TPRS) pudding is in the eating. Josh Kaufman tells us in his TED Talk how long we have to practice a skill before we start getting the proof we can do it : 20 hours!

In English (top) & Dutch (bottom): The first 20 hours: how to learn anything, Josh Kaufman, TEDxCSU

Quote Youtube: “Josh Kaufman is the author of the #1 international bestseller, ‘The Personal MBA: Master the Art of Business‘, as well as the book ‘The First 20 Hours: Mastering the Toughest Part of Learning Anything… Fast…‘ Josh specializes in teaching people from all walks of life how to master practical knowledge and skills. In his talk, he shares how having his first child inspired him to approach learning in a whole new way.” End quote

To me Joshes’ talk made a lot clear, not only concerning the learning process of our students, but also of our own learning process as TPRS/CI teachers and when training other language teachers to start using TPRS/CI. We have to guide them and ourselves successfully through those first 20 tough hours!

And to quote Josh Kaufman again :  “The major barrier to skill acquisition isn’t intellectual, it’s emotional”. According to Josh most skills have what he calls a “frustration barrier”: the grossly-incompetent-knowing-it part. We don’t like to feel stupid! And feeling stupid is actualy a barrier for us to practice. By pre-committing to practice those 20 hours (and that’s only 45 minutes per day for a month, even skipping some days!) we can overcome the frustration barrier.
Josh gives four simple steps to rapid skill acquisition:
1) Deconstruct the skill (like : circling, slow, teach to the eyes, PQA, comprehension checks, grammar pop-ups etc.)
2) Learn just enough to self-correct as you practice (Fluency through TPR Storytelling, TPRS in a Year!, PQA in a Wink! Stepping stones, TPRS workshops, conferences etc.)
3) Remove practice barriers
4) Practice at least 20 hours – focused, deliberate practice (‘doing dry runs’, actually teaching your students with TPRS)

And to finish with the motto of this blog, in the words of Aristoteles: “What we have to learn to do, we learn by doing”.
Happy practicing and good luck getting through those first 20 hours!

In Dutch

Op dit blog heb ik al eens gesproken over The proof of the pudding is in the eating. Josh Kaufman geeft heel duidelijk aan in zijn TEd Talk hoe lang je minstens moet oefenen alvorens je bewijs hebt dat je iets onder de knie hebt : 20 uur!

Quote Youtube: “Josh Kaufman is de schrijver van de nummer 1 internationale bestseller, ‘The Personal MBA: Master the Art of Business‘ (nog niet vertaald in het NL, als ik goed google; AL), evenals van het  ‘The First 20 Hours: Mastering the Toughest Part of Learning Anything… Fast…‘ (De eerste 20 uur: het moeilijkste deel om wat dan ook onder de knie te krijgen… Snel…). Josh heeft zich gespecialiseerd in het doceren aan mensen van allerlei pluimage hoe ze praktische kennis en vaardigheden onder de knie kunnen krijgen. In zijn Ted-talk deelt hij hoe het krijgen van zijn eerste kind hem inspireerde om leren op een hele nieuwe manier te benaderen.” End quote.

Voor mij maakte zijn praatje veel duidelijk, niet alleen wat betreft het leerproces van onze leerlingen/cursisten/studenten, maar ook met betrekking tot ons eigen leerproces als docent en bij het trainen van andere docenten om TPRS/CI te gaan gebruiken. We dienen hen en onszelf succesvol door die eerste 20 uur heen te leiden!

8 The first 20 hoursEn om Josh Kaufman nog een keer te citeren : “De belangrijkste barrière bij het verwerven van vaardigheden is niet van intellectuele aard, maar van emotionele aard.” Zie punt drie van onderstaande vier stappen. Volgens Josh hebben de meeste vaardigheden wat hij noemt een “frustratie barrière” : het je-totaal-incompetent-weten. We vinden het niet prettig om onszelf dom te voelen! En jezelf dom voelen is daadwerkelijk een barrière voor ons om te oefenen. Door jezelf van tevoren op te leggen die 20 uur te oefenen (en dat is maar 45 minuten per dag in een maand, zelfs als je wat dagen overslaat!) kun je door die frustratie barrière heenbreken.

Josh geeft vier eenvoudige stappen voor snelle vaardigheidsverwerving:
1) Breek de vaardigheid op in tussenstappen (zoals: cirkelen, PQA, langzaam, begripschecks, pop-up grammatica etc.)
2) Leer voldoende om jezelf te kunnen corrigeren (o.a. via handboek TPRS, TPRS trainingen, introductieworkshop TPRS van de St TPRS Platform, TPRS conferenties)
3) Verwijder barrières die het oefenen kunnen belemmeren
4) Oefen minstens 20 uur – geconcentreerd, bewust (‘droogzwemmen’ en daadwerkelijk lesgeven met TPRS)

En om met het motto van mijn blog te eindigen, de woorden van Aristoteles: “Wat men moet leren doen, leert men door het te doen”.

Veel plezier en succes met het doorkomen van die eerste 20 uur!

En bekijk het hieronder in plaatjes:

Bovenste plaatjes afkomstig van: http://www.thegraphicrecorder.com/2013/07/26/sketchnotes-of-josh-kaufman-interview-on-how-to-get-good-at-anything-in-20-hours/

#Storytelling Amsterdam West – De Literaire Tuinen 16 & 17 mei

abdelkader-benali_750x500Wandeling o.l.v. Abelkader Benali, door het land rondom zijn werkplek in de voormalige Lutkemeerschool. Op verschillende locaties ‘bezingen’ Adelkader en vier door hem uitgenodigde schrijvers de natuur en het landschap. De wandeling voert langs voordrachten door Thomas van Aalten, Hugo Hoes en Cathelijn Schilder uit Amsterdam Nieuw-West, Mohammed Benzakour, die tevens imker is en Adbelkader zelf.

Datum: zaterdag 16 en zondag 17 mei
Tijd: 13:00-17:00 uur
Startlocatie: Ateliers Lutkemeerschool, Lutkemeerweg 2 (hoek Osdorperweg)
Kaarten: € 10,- per tocht. Kinderen – vanaf 10 jaar – en stadspas: € 6,-.
Inclusief versnaperingen onderweg.
Reserveren en meer info:
e-ticket: ticketscript; 020-4121415
www.facebook.com/tuinenvwest

Tochten in de Tuinen is een reeks avontuurlijke fiets- en wandelexcursies in Tuinen van West, voorjaar 2015. Op verschillende locaties zijn kleinschalige culturele optredens, in verbinding met het landschap en lokale ondernemers.

Bovenstaande tekst is afkomstig van De tuinen van West – De literaire tuinen

Internationaal #Storytelling Festival Amsterdam 2015

Storytelling_Festival_AmsterdamInternationaal Storytelling Festival Amsterdam 2015

De data zijn bekend, dus noteer het alvast in je (digitale) agenda.

Van 31 oktober t/m 8 november 2015 vindt de achtste editie van het festival plaats: opnieuw de beste verhalen van de Nederlandse en internationale verteltop in Amsterdam.

Meer is t.z.t. te lezen op: Internationaal Storytelling Festival Amsterdam – 2015

TPRS : Circling is hard (without practice) – cirkelen is moeilijk (zonder oefenen)

Alina_FilipescuDit artikel is een vertaling van het hieronder staande (deel van het) Engelstalige bericht dat Alina Filipescu op 21 april 2015 op de moretprslist heeft geschreven.

De foto rechts komt van Alina’s Twitteraccount: @FilipescuAlina

(…) toen ik aangaf dat cirkelen moeilijk is, had ik het volgende in gedachten. Te vaak zien docenten workshopleiders die met gemak cirkelen en bij hen ziet TPRS er zo gemakkelijk uit, ze stralen zoveel energie uit tijdens een TPRS verhaal dat het verbazingwekkend is, het ziet eruit alsof er geen voorbereidingstijd zou zijn etc. Maar als nieuwe docenten het voor de eerste keer gaan proberen, dan ervaren ze het tegenovergestelde.

Ik wilde ervoor zorgen dat docenten niet ontmoedigd raken, denkende dat deze techniek zo gemakkelijk is dat ze het in no time ook kunnen. Ik werk nog minder dan drie jaar met TPRS en ja, ik zal blijven leren en de techniek aanscherpen zolang als ik taaldocente en/of workshopleider ben. Ik heb dagen waarop ik mijn les haat, wanneer ik denk dat het verhaal niet zulke geweldige details heeft, wanneer ik denk dat ik de structuren niet goed cirkel, wanneer ik niet zeker ben of de leerlingen wel genoeg taal verwerven etc.

Zoals de anderen hier (op de moretprslist; AL) ook al schreven: het is de praktijk, het doen, de oefening die ons beter maakt in deze techniek of in om het even in welke techniek dan ook. Voor mij is die praktijk hard werken.(…)

Overigens, ik ben pijnlijk verlegen en het is een wonder dat ik een docente ben, laat staan een TPRS docente. Ik wist niet dat ik een docente zou worden tot op de dag dat ik er een werd, anders zou ik te schijterig zijn geweest om het worden. Het duurde drie jaar voordat mijn hart niet meer als een wilde tekeer ging als ik voor de klas stond. En nu ben ik een TPRS docente?!? Ik ben een actrice samen met de leerlingen??!? Nu spreek ik voor een groep mensen en ik improviseer een verhaal?!?  ALS IK HET KAN DOEN, DAN KAN IEDEREEN HET DOEN.

Ik ben dankbaar voor de moretprslist en voor ieders ideeën en aanmoediging.
Allemaal bedankt,
Alina

The picture above is from Alina’s twitteraccount: @FilipescuAlina

On Apr 21, 2015, at 12:53 AM, Alina Filipescu [moretprs] wrote:

Quote Alina Filipescu : “(…)when I mentioned that circling is hard, I had the following in mind. Too many times, teachers see presenters in workshops who make circling and TPRS look so easy, who have so much energy during a TPRS story that is astonishing, who make it seem that there is no prep time involved whatsoever, etc…. But when new teachers try it for the first time they realize the opposite.

I wanted to make sure that teachers don’t get discouraged thinking that this skill is so easy they should get it in no time. I have only done TPRS for less than 3 years, and yes, I will continue learning and crafting the skill for as long as I am a language teacher and/or workshop presenter. I have days when I hate my lesson, when I don’t think the story has the best of details, when I don’t think I circle the structures well, when I am not sure the students are acquiring enough, etc…

Like everyone else mentioned, it is the practice that will make us better at this skill or any skill. To me practice is working hard. (…)

By the way, I am painfully shy and it is a miracle that I am a teacher, let alone a TPRS teacher. I did not know I was going to be a teacher until the day I became one, otherwise I would have been too scared to do it. It took me three years for my heart to stop shaking in front of the students. And now I am a TPRS teacher?!? I am an actress along with the students?!? Now I speak in front of people and even improvise a story?!?! If I can do it, then anyone else can too.

I am grateful for this list serve and for everyone’s ideas and encouragement.
Thank you,
alina ” End quote Alina Filipescu

Storytelling Amsterdam – De Vertellende Tuinen – 2 & 3 mei

Tuinen_van_west_mapDe Vertellende Tuinen is een onderdeel van ‘Tochten in de Tuinen’,  een reeks avontuurlijke expedities in Tuinen van West. In april en mei kan je drie weekenden op pad door dit groene natuur-, stadslandbouw- en recreatiegebied aan de westrand van Amsterdam.

De Vertellende Tuinen 2 & 3 mei
Op zaterdag 2 en zondag 3 mei kan je mee op de fietstocht ‘De Vertellende Tuinen’, een begeleide route langs groene ondernemers in Tuinen van West. Onder leiding van Anne van Delft duik je letterlijk en figuurlijk de vier polders in die samen Tuinen van West vormen. De groene ondernemers vertellen over de band met hun vak, de grond en het gebied. Een route terug in de tijd! Ze laten je kijken naar de bodem waarop zij telen, en je mag proeven van prille voorjaarsplanten.

Tijd: 13:00-17:00 uur
Startlocatie: buitenbar Cantina, Rijk van de Keizer, Joris van den Berghweg 101-111
Eindpunt: Ecologische zorgboerderij De Boterbloem, Lutkemeerweg
Kaarten: 10,-. Kinderen en stadspas: 6,-. Inclusief versnaperingen onderweg.
Reserveren en meer info:e-ticket: ticketscript; 020-4121415
www.facebook.com/tuinenvwest

Bericht afkomstig van: De Tuinen van West – De vertellende Tuinen