TPRS & mannen

We – Taalleermethoden.nl & TPRS Nederland – hebben 14 april en 16 juni 2012 TPR Storytelling netwerkochtenden georganiseerd. We waren met 40 tot 45 deelnemers (die daadwerkelijk  gekomen zijn). Een groot deel daarvan was ‘newby’ en kwam eens ‘een kijkje in de keuken nemen’.

Wat ik daarbij nou zo opvallend vond, was het aantal mannen. Of eigenlijk beter gezegd, het gebrek daaraan. In april was er 1 man aanwezig en dat was iemand die geen talendocent was, maar die ‘vanwege de logistiek’ meegekomen was en zich ergens afzijdig in de zaal heeft geposteerd. (Tot hij de rol van ‘aantrekkelijke man’ kreeg toebedeeld in de demo voor de beginners – maar dat is een ander verhaal – zoals we bij TPRS vaak zeggen als we een suggestie voor een verhaal wel leuk vinden, maar het op dat moment niet kunnen gebruiken in het actuele verhaal.) In juni waren er ik meen zo’n 3 à 4 mannen.

Welke conclusie moeten we hier nou uit trekken? Zijn er inderdaad bijna geen mannen meer werkzaam als talendocent? Zijn de vrouwen de trendsetters en de mannen de trendvolgers bij nieuwe (taal)onderwijsontwikkelingen? Willen de mannen niet in het weekend iets aan hun werk doen? (Toevallig waren beide keren op een zaterdagochtend). Of wat zou een of dé reden kunnen zijn?

Terwijl ik bij mijn lessen Frans aan beginners en de lage niveaus juist het tegenovergestelde tegenkom. Vorig jaar was de helft van de 14 beginners man! Terwijl Frans juist vaak wordt gezien als een ‘vrouwentaal’ ; en als ik kijk naar de hogere niveaus, dan waren er  bijvoorbeeld twee groepen met alleen maar vrouwen.

Omdat TPRS zo dynamisch en intereactief is en er veel gebeurt, spreekt het veel mannen aan, merk ik aan mijn cursisten.

Op de TPR Storytelling Netwerkbijeenkomsten zijn veel (school)talen vertegenwoordigd, maar ook bv. NT2  ; Duits heeft weliswaar nog heel lage aantallen. Laten we hopen dat de eerstvolgende netwerkbijeenkomst op vrijdag 12 oktober van 14-17 uur in Utrecht een bijzonder gemêleerd publiek aan zal trekken! Je kunt je nu al online inschrijven door hier te klikken. Deze bijeenkomst is bedoeld voor docenten die al werken met TPRS of die deze methode in hun lessen willen gaan uitproberen.

Copyright foto Le penseur d’Auguste Rodin :  A.K. Insecula

Leeskringen & vocabulaireverwerving

Wij willen op de Noordwest Veluwe kijken of het mogelijk is om in het najaar een Franse leeskring te starten. Wij (= Stichting Senia, Vrolijk & Frans en de Bibliotheek Noordwest Veluwe) organiseren daartoe op maandag 2 juli om 19.00 uur een informatiebijeenkomstvoor mensen in de regio die belangstelling hebben voor een Franstalige leesgroep.

De informatiebijeenkomst vindt plaats in de bibliotheek in Ermelo, Burgemeester Langmanstraat 4. De toegang is gratis en vrijblijvend.

Meer informatie over de ‘andere talen’ leeskringen van Senia kun je hier vinden. (De leeskringen zitten door heel Nederland – voor Frans zijn er nog niet zo heel veel. Er zijn ook Engelse leeskringen en Duits is in oprichting).

Ik heb dit initiatief genomen omdat uit wetenschappelijk onderzoek keer op keer blijkt dat lezen de beste manier is om de woordenschat te vergroten. In mijn Franse lessen gebruik ik bij alle niveaus speciale TPRS-leesboekjes, die leuk zijn en ook heel vlot leesbaar en waarin de meest gebruikte woorden/zinsconstructies van het Frans voorkomen en waarover je veel met elkaar kunt praten – in het Frans uiteraard! Verder kunnen de cursisten ook andere ‘gewone’leesboekjes lenen, maar de ver-gevorderden zou ik nog iets extra’s willen bieden, waar we gewoon geen tijd voor hebben in die anderhalf uur les per week. Uiteraard is de eerdergenoemde leeskring op ‘iedereen’ in de regio gericht, maar voor mij is de achterliggende gedachte dat ik de gevorderde cursisten zou willen stimuleren om nog een tandje hoger in te zetten en in zo’n leeskring zelfstandig Franse boeken te lezen en te bespreken, waardoor ze hun Franse lees- en spreekvaardigheid oefenen en hun vocabulaire vergroten, ook in de maanden dat we geen les hebben. (Heel benieuwd wie er dus op af gaan komen!)

Maandag 2 juli om 19.00 uur een informatiebijeenkomst in de bibliotheek in Ermelo, Burgemeester Langmanstraat 4 – voor mensen in de regio die belangstelling hebben voor een Franstalige leesgroep die start in het najaar. Minimaal ERK-niveau B1 =zelfstandig taalgebruiker. Meer informatie over de ERK-niveaus en jezelf testen: hier.

Het tekeningetje rechtsboven komt van een leeskringblog

TPRS huiswerkblog

In TPRS kringen zijn de meningen verdeeld over huiswerk. Omdat ik mijn cursisten maar 1x in de week zie, is het wel belangrijk dat ze meer blootstelling krijgen aan Frans, dan alleen die ene les. Daarom maakte ik huiswerk emails. Daar konden bijlagen bijzitten met de verhaaltjes die we maakten of met vragen over de boekjes die we lazen. Er zaten dan ook mp3’s bij, om de Franstalige oefenvragen hardop te beantwoorden.

Die emails maken, was altijd heel erg veel werk. In zo’n email waren altijd drie  ‘verplichte’ onderdelen, 1 daarvan was altijd het liedje. Daarnaast waren er de onderdelen : C’est extra, C’est extra facile, C’est extra difficile, C’est extra culturel. Ik streef er altijd naar om zoveel mogelijk multimedia, multi- intelligenties, multi-zintuigen aan te spreken. Dus liefst beeld, gesproken geluid, lezen en indien mogelijk ook zelf  ‘doen’ (oefeningen maken, spreken, schrijven).

Momenteel ben ik een – besloten – blog aan het maken voor de beginners en  de bedoeling daarvan is dat de huiswerk email wordt vervangen door een email vanuit het blog, dat aangeeft dat er een nieuw bericht is. Dit blog zal alleen te lezen zijn door degenen die daarvoor zijn uitgenodigd.

Het blog ziet er nu al heel cool uit! Je ziet de Youtube-filmpjes van de liedjes al meteen staan i.p.v. een saaie link in een email!

Ook hoop ik – met de ondersteuning van een collega – filmpjes in de les te kunnen maken van de verhalen die we samen creëren. Deze filmpjes gaan dan de mp3’s vervangen. (Dat was nog wel het meeste werk, die vragen uittypen en ze vervolgens inspreken). De filmpjes zetten we op het besloten blog en de cursisten kunnen de les op die  manier zo vaak herhalen als ze zelf willen. En herhaling heb je nodig als je een taal wilt verwerven.

Helemaal onderaan de huiswerk email stond altijd het weerspreukje van die week. Dat komt ook in het blog te staan, maar dan als plaatje. Zoals het ook op mijn bureaublad staat en waar we in de les op een gegeven moment altijd even over praten (natuurgerichte intelligentie). Elke week een ander plaatje, passend bij het weerspreukje van die week. Dat ziet er dan zo uit als hieronder. Misschien zet ik het nu wel meteen aan het begin van het bericht! Alhoewel, zo’n vrolijk plaatje onderaan is ook wel leuk… on verra!

Photo du moulin à eau dans le hameau de la reine,
une dépendance du Petit Trianon, dans le parc du Château de Versailles (Yvelines, France).
Architecte : Richard Mique ; Commanditaire : Marie-Antoinette d’Autriche
Période de : Louis XVI ; Date : 1783 ; Matériaux : Pierre, Bois, Chaume

Foto van de website : http://www.insecula.com/oeuvre/O0006527.html Copyright A.K.