#TPRS in een jaar!

Ben Slavic - iFLT 2012Eerlijk gezegd heb ik een enorme hekel aan ‘voornemens voor het Nieuwe Jaar’ en ik weiger dan ook daaraan mee te doen. Toch heb ik in tegenspraak daarmee besloten om vanaf januari 2013 wekelijks Ben Slavic’s boek “TPRS in a year!” te gaan volgen en daarvan verslag te gaan doen : net zoals Julie Powell een jaar lang alle recepten van Julia Child – die de Franse keuken in Amerika gepopulariseerd heeft – gekookt heeft en daarvan een blog bijhield ; zie de film Julie & Julia of het boek.

In 2007 heb ik TPRS in Nederland geïntroduceerd en sindsdien werk ik er ook mee. Ondanks de grote speelruimte en vrijheid bij TPRS kom je toch vaak in een bepaalde routine terecht en om weer eens een frisse wind te laten waaien, had ik halverwege december besloten om vanaf januari elke week een andere techniek in het zonnetje te gaan zetten, met Ben’s boek ‘TPRS in a Year!‘ als leidraad. Ik ga daarvan op dit blog wekelijks verslag doen en ik begin in week 2, als de lessen weer starten na de kerstvakantie.

Ben behandelt in zijn TPRS handboek 49 technieken :

  • 15 technieken voor TPRS Stap 1 – betekenis geven (en personaliseren)
  • 10 technieken voor TPRS Stap 2 – het verhaal vragen
  • 24 “fun skills” – om extra speelsheid in de lessen te brengen

Ben zegt over deze technieken dat je helemaal zelf moet weten hoe je ze ontwikkelt en welke je gebruikt en dat sommige docenten er maar enkele hanteren en dat anderen er heel veel gebruiken. Hij stelt voor om elke techniek zo’n 2 weken te gebruiken en vervolgens die technieken erin te houden, waarvan je ziet dat ze het leerproces van de leerlingen intensiveren en die bij jezelf passen.

Zoals je ziet, komt in zijn boek stap 3 – lezen – niet aan bod. Zie daarvoor bv. de filmpjes die op zijn school gemaakt zijn : Ben Slavic on reading. En een eerdere bijdrage op dit blog over lezen op 18 december 2012.

Foto afkomstig van de iFLT site