TPRS – Stap 2 – techniek 16 – Het verhaal vragen – de lespraktijk

TPRS – Stap 2 – techniek 16 – Het verhaal vragen – de lespraktijk

We zijn inmiddels aanbeland bij TPRS Stap 2 – Het verhaal vragen – en bij de eerste techniek daarvan, ook ‘Het verhaal vragen’ geheten. Dit vind ik één van de leukste onderdelen van TPRS : samen met elkaar een verhaal scheppen. Altijd weer een verrassing wat eruit gaat komen! Daar kan ik zó blij van worden!

Tripps_scriptsBen maakt bij het vragen van verhalen veel gebruik van de story scripts van Ann Matava en ook van die van Jimm Tripp. Ben zegt dat hij werkt met Jimm’s scripts :

  1. omdat ze werken
  2. de meeste hebben twee versies: een originele en een uitgebreidere, wat Jimm’s uitvinding is (opmerking Alike : eigenlijk is dit een voorloper van de Embedded readings!). Het geeft de docent opties die Ben niet eerder heeft gezien bij verhaalscripts
  3. sommige hebben te maken met bepaalde feesten, wat hem een hoop planning bespaart
  4. de doelstructuren zijn simpel, dus hun inhoud bevat woorden die meestal al eerder aan bod zijn gekomen in de les (een vereiste voor verhaalscripts)
  5. de ideeën en plots zijn even goed als die van Ann Matava en dat wil iets zeggen!

uit: Het voorwoord van Ben Slavic in Tripp’s scripts; simple and successful TPRS story scripts. Over enkele weken meer over de Verhaalscripts  als we bij techniek 24 zijn aanbeland, Je eigen verhaalscripts creëren. Je kunt de eerste tien pagina’s, inclusief 1 verhaalscript + uitgebreid verhaalscript van Tripp’s scripts hier inkijken.

Ik heb dit jaar gebruik gemaakt van de structuren uit de Look I Can Talk serie van Blaine Ray voor Frans I (die er ook is voor Spaans, Engels en Duits.). Het voordeel van deze structuren is dat ze uiteraard gebaseerd zijn op hoogfrequentie, maar ook dat ze aansluiten op de leesboekjes van Blaine.

We hebben bij de beginners en de ERK-A1 groep geen gebruik gemaakt van de leesverhalen van Look I Can Talk. Hilde-Marie Kok, mijn collega in Bussum van Vrolijk & Frans heeft de verhalen geschreven en ik heb ze verder bewerkt. Voor de ERK-A2 en de ERK-B1 groepen hebben we gebruik gemaakt van de leesverhalen van Look I’m really Talking, Frans III. In het begin heb ik met deze gevorderden verhalen gemaakt bij de structuren, maar ze wilden liever in het Frans praten over allerlei dingen waar ze in het dagelijks leven mee bezig zijn en over de actualiteit. Ze hebben toen voor het huiswerk de links gekregen naar de filmpjes met de vragen die Hilde-Marie heeft gemaakt bij deze leesverhalen. In de les stelden ze dan achteraf eventueel wat vragen als er een onduidelijkheid was. Het cirkelen  vonden ze in de B1 groepen te simpel, dus we zijn de vragen meer gaan stellen met de vraagwoorden: vragen die hoger op de ‘vragenladder’ staan. Cirkelvragen zijn de eenvoudigste vragen en die zitten onderaan de ladder, met hun ‘ja’, ‘nee’ en ‘1-woord’ antwoorden. Bovenaan de ladder komen de creatieve antwoorden in lange zinnen, met eventueel bijzinnen. Deze werkwijze bleek voor de A2 echter weer nét te moeilijk te worden… Tegelijkertijd hebben ze het boekje gelezen van Le voyage perdu; je kunt hier een inkijkje in het boekje nemen.  Met de A2 hebben we het boekje in de les gelezen; de B1’ers hebben het thuis gelezen.

Ik denk dat ik volgend jaar meer met de verhaalscripts van Ann en Jimm wil gaan werken op de lagere niveaus. Ze zijn briljant in hun eenvoud en ik heb het gevoel dat ze ondergewaardeerd worden; in ieder geval door mij. En als ik kijk naar de webshop van Taalleermethoden.nl, dan is er de afgelopen jaren amper interesse voor Tripp’s scripts geweest, terwijl je hiermee juist de verhalen aan kunt jagen, wat veel collega’s nou precies zo moeilijk vinden. In de training TPRS 3, ingewijde gebruiker, zijn de story scripts een van de thema’s en daar krijg je ook Jimm’s boek bij de training.